noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tillval

Bygg ut Edlevo med olika tillval för att ytterligare optimera det digitala stödet för effektiv skoladministration.

En modulbaserad och flexibel lösning

Till Edlevo Elevregister kan en rad olika tillval kopplas, allt utifrån vilka behov som finns och hur organisationen i kommunen ser ut. På så sätt kan produkten flexibelt anpassas att passa både stora och små kommuner och till alla skolformer.

Ann-Charlott Lundgren

Head of Sales, Education

Tillval

Ansökan

Det finns lösningar för hantering av en rad olika ansökningsprocesser, Edlevo Ansökan Förskola, Edlevo Skolval och Skolbyte samt Modersmålsansökan för grundskolan, Studieval för gymnasieskolan och ansökan till vuxenutbildning inklusive YH och SFI i Edlevo Ansökan VUX.

Ekonomi

Med tillvalsmodulerna inom ekonomi får man en bra överblick över betalströmmar vilket säkerställer att rätt ersättning faktureras eller betalas ut från verksamheten.

Avgiftshantering

Hantering av underlag, beräkning och fakturering av förskole- och fritidshemsavgift, inkomstrapportering, utbetalning av inackorderingsbidrag och andra ersättningar.

Utbetalningar

Hantering av olika typer av utbetalningar som till exempel inackorderingsbidrag och reseersättningar.

Ersättningshantering

Hantering av ersättningar inom kommunala skolor, friskolor och andra kommuner, men även interkommunala ersättningar för samtliga skolformer.

Närvaro och frånvaro

Edlevo Närvaro och frånvaro gör det möjligt för lärare, mentorer och administratörer att registrera elevers närvaro och frånvaro, hantera frånvaroanmälningar och göra uppföljning. Edlevo Närvaro och frånvaro fungerar för alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning.

Edlevo App

En mobilapp som är tillgänglig både för Android och iOS som gör det möjligt för vårdnadshavare att kommunicera med skolan, ta del av nyheter, göra frånvaroanmälningar och ta del av närvaro och frånvaroregistreringar för sitt/sina barn. I appen kan vårdnadshavaren också göra ledighetsansökningar och boka utvecklingssamtal.

Planering förskola & fritidshem

Modulen hanterar närvaroregistrering och uppföljning av barn och personal i förskola och fritidshem. Det ingår funktioner som ger dagligt stöd för personal på förskole- och fritidshemsavdelningar. Personalen kan registrera närvaro och frånvaro, ändra och lägga till kontaktpersoner och kontaktuppgifter, registrera barnschema och se uppgifter om vem som får hämta och lämna barnet. Modulen möjliggör att planera, följa upp och utvärdera verksamheten.

Samtycke

Edlevo Samtycke är en molnbaserad lösning för att enkelt hantera vårdnadshavares samtycke. Tjänsten gör det lättare för kommuner och förskolor/grundskolor att samla in information från vårdnadshavare, som enkelt kan ge samtycke för sina barns räkning digitalt. Tjänsten är GDPR-kompatibel och erbjuder full datasäkerhet.

Analys

Vi lever i en tid där stora mängder data samlas in. Detta betyder att det finns efterfrågan på lösningar som gör det lätt för användaren att snabbt förstå och analysera stora mängder information. Edlevo Analys stödjer beslutsprocesser inom skolverksamhet med hjälp av anpassningsbara översiktsvyer som visualiserar den information användaren behöver, oavsett om det är att följa upp testresultat, kö-statistik eller få en överblick över betyg.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn