noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Direct Bank Connection

Tietoevrys erbjudande för ISO20022-baserade betalningsfiler

Direct Bank Connection

Tietoevry är nu redo för den nya betalningsinfrastrukturen och kan möta meddelandestandarden inom ISO 20022.

Med molntjänsten Tietoevry Direct Bank Connections erhåller Tietoevrys kunder en lösning för säkert informationsutbyte med sina bankpartners enligt ISO 20022. Tjänsten tar hand om anslutningen och de säkerhetsfunktioner som är nödvändiga vid utbyte av information med bankerna och stödjer de olika tekniska lösningar som bankerna valt att använda.

Våra kunder kan ha flera olika affärssystem och olika anläggningar anslutna till tjänsten, antingen via direkta kopplingar från affärssystemen till vår molntjänst, alternativ via en lokal integrationsplattform såsom exempelvis TEIS.

Vår kunds avtal med Tietoevry gäller den tekniska anslutningen till banken, där vår tjänst fungerar som en informationsförmedlare mellan vår kund och banken. Kundens relation med banken, inklusive den information som utbyts med hjälp av anslutningen, är en angelägenhet mellan kunden och banken.


ISO 20022

P27 - Nordisk betalplattform

P27 är ett initiativ för att skapa ett nordiskt betalsystem. Det nya systemet skapar förutsättningar för flera nordiska initiativ och innovationer. Syftet med P27 är att inrikes- och utrikesbetalningar, i de nordiska valutorna och euro, ska kunna utföras snabbt och smidigt i ett säkert system, i realtid. Detta är en anledning till att de svenska bankerna nu erbjuder betalningsprodukter anpassade till betalningsformatet ISO 20022.

Läs mer om Tietoevrys P27 initiativ.

Beställ tjänsten

Här kan du beställa tjänsten Direct Bank Connection.

Beställ här

Beställ tjänsten via TEIS

Här hittar du beställningsblanketter för beställning av tjänsten Direct Bank Connection via TEIS.

Läs mer

Bankernas betalningsinformation

Den nordiska betalningsmarknaden är en av de mest avancerade och effektiva i världen. Genom ett samarbete mellan de sex största nordiska bankerna, där Swedbank och Sparbankerna är med, planerar vi att införa ytterligare förbättringar genom att bygga en gemensam nordisk clearinginfrastruktur, som i sin tur kommer ge ökade möjligheter till snabbare, säkrare och enklare betalningar. Resultatet av arbetet kommer kunna nyttjas av alla banker på marknaden.

Läs mer här.

 

 

 

 

ISO20022 är en internationell standard för finansiella meddelanden (betalfiler) i XML-format. Swedbank erbjuder möjlighet att ta emot betalningsuppdrag och leverera information till våra kunder för följande tjänster.

Läs mer här.

Syftet med P27 är att inrikes- och utrikesbetalningar, i de nordiska valutorna och euro, ska kunna utföras snabbt och smidigt i ett säkert system, i realtid.

I och med det kommer de svenska bankerna, däribland Nordea, att erbjuda betalningsprodukter anpassade till betalningsformatet ISO 20022, som är en internationell standard för finansiella meddelanden (betalfiler) i XML-format. Det innebär att du som företagskund kommer att använda Nordeas tjänster istället för de tjänster som idag erbjuds via Bankgirot.

Läs mer här.

Inom SEPA-området kan företag och privatpersoner skicka och ta emot betalningar i euro på ett enhetligt sätt genom betalningsformatet ISO 20022 och kontonumren angivna i IBAN-formatet.

SEPA medför flera möjligheter för ditt företag och kan ge er en mer effektiv cash management och en bättre överblick över likviditeten i Europa. SEPA innebär också att det är möjligt att hantera betalningar på ett enklare och mer centraliserat sätt.

Läs mer här.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn