noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet Play

TEIS - TietoEVRY Integration Server

Här hittar du beställningsblanketter för paketerade tjänster.

Beställningsblanketter

Driftmeddelande 2021-09-13:

Problemet med kommunikation mot Nordea och Bankgiro som drabbade payments flöden är åtgärdade 2021-09-13 19.55. Vi arbetar med att skicka om alla de filer som blivit drabbade av detta. Skicka ej om några filer från er sida.

 

 

TietoEVRY Integration Server

TietoEVRY vill hjälpa företag och organisationer att hantera, dela och använda digital information och göra den till en värdefull tillgång i verksamheten.

Vi erbjuder integrationsplattformen TEIS som underlättar den digitala vardagen för olika affärsområdens behov av systemintegrationer.

TEIS är byggd för att vara enkel att använda. Du lär dig snabbt och det krävs inga stora investeringar i kompetensutveckling eller ytterligare produkter. Att installera och driftsätta TEIS går snabbare än någon annan liknande integrationsprodukt.

GettyImages-1128510985.jpg

TEIS en mångsidig integrationsplattform

TEIS är kraftfull, skalbar och stödjer affärsprocesser och integrationer mellan olika system och tekniker. Säkerhet och integritet är två avgörande faktorer för våra kunder. Därför är det självklart att TEIS uppfyller GDPR. Styrkan med TEIS ligger i enkelheten att skapa egna integrationer utifrån verksamhetens behov. När tiden eller kunskapen inte räcker till finns alltid våra integrationsexperter att tillgå på Tieto. TEIS skapar även möjligheter att konkurrensutsätta befintliga verksamhetssystem.

TEIS är anpassad för små och medelstora kunder oberoende av affärsområde. Till exempel använder ca 95 % av Sveriges kommmuner TEIS i sin digitala verksamhet.

TEIS_fyra_huvudkomponenter.jpg

 

 

  • Mångsidig integrationsplattform
  • Hög tillförlitlighet och prestanda
  • Användarvänligt gränssnitt och enkelt att skapa egna integrationer
  • Underlättar systemintegration mellan olika miljöer och tekniker
  • Minimera anpassningar och höga konsultinsatser i existerande system.
  • Integrera egna system med externa parter som banker, myndigheter och affärspartners.
  • Samla statistik och dokumentation över integrationsflödet i verksamheten.
  • Övervakning med anpassade larm
  • Övervaka och optimera anslutningar till verksamhetssystem.

TEIS förenklar digitaliseringen av er verksamhet

TEIS möjliggör era digitala strategier genom effektiv integration av verksamhetens olika system och affärsprocesser.

TEIS_affarsprocesser.jpg

Kontakta oss

joseph-gruenthal-XGC_1eH_ZGI-unsplash.jpg

Tillsammans

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn