noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

BIX Financial Messaging

Business Information Exchange (BIX) omfattar ett antal tjänster mot finansmarknaden som gör det möjligt för alla bolag inom alla industrier att koppla ihop sig mot sina finanspartners.

BIX Financial Messaging

Business Information Exchange (BIX) erbjuder ett antal tjänster mot finansmarknaden som gör det möjligt för alla bolag inom alla industrier att koppla ihop sig mot sina finanspartners. Våra tjänster frigör tid för er att fokusera på era affärer i stället för att ta hand om tekniska lösningar.

För våra företagskunder ingår direkt uppkoppling till de största bankerna i Norden likväl som vår Swift servicebyrå för att nå ut globalt. Finansindustrins olika parter kan använda vår Swift - och tjänst for direktbetalningar för att nå sina motparter och nätverk i marknaden. Tjänsten är öppen dygnet runt, året om.

Läs mer om vad BIX Financial Messaging kan göra för ert företag.
Anne Kahelin

Product Manager

Våra tjänster

Swift för företag

Behöver ni tillgång till era bankpartners globalt? Det finns olika sätt att koppla upp sig mot Swift-nätverket. Tietoevry´s SWIFT servicebyrå erbjuder en premiumtjänst för att koppla upp er. Ni kan fokusera på era affärer medan våra exporter tar hand om den tekniska delen.

Läs mer

Peppol Payments

Peppol Payment hanterar betalningsmeddelanden (ISO20022). Peppol Payment är byggt på standard Peppol-komponenter med utökad funktionalitet för säkerhet och komprimering.

Läs mer

Anslutning Corporate-to-Bank

Pålitliga och säkra bankkopplingar är viktiga för alla bolag. Vi kopplar ditt bolag till dina bankrelationer i. För globala behov erbjuder vi vår Swift servicebyråtjänst.

Läs mer

Tjänster för banker och finansinstitutioner

Business Information Exchange (BIX) erbjuder meddelandetjänster för finansinstitutioner. Vi kopplar våra finanskunder till globala nätverk, viktig infrastruktur på marknaden och företagskunder. Kontakta oss och få insikt i hur våra tjänster kan stödja dina behov av meddelandetjänster.

Kontakta oss
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn