noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tack för i år Almedalen

25 - 28.6.2024 / Almedalen, Visby, Sweden

På återseende, vi fortsätter utforska hur teknologi kan bidra till samhällsnyttiga lösningar

Ett särskilt varmt tack till kunder, fantastiska talare och moderatorer som medverkat i våra aktiviteter. Vi tar med oss alla inspirerande diskussioner och idéer, nya kontakter och fördjupade samarbeten.

Nedan kan du ta del av vårt program och ta del av inspelade sessioner från våra paneldiskussioner.

Vårt Almedalsprogram

Ons, 26/6
Frukostseminarie: Meningsfull teknologi kräver verklig representation – så säkrar vi mångfalden i den nya AI-eran

Alla, oavsett ålder eller könstillhörighet, är idag beroende av IT och digitala lösningar för att få sin vardag att fungera. Tyvärr representeras dock inte samtliga samhällsgrupper i framtagandet av dessa lösningar, vilket gör att tillgängligheten av viktiga techlösningar riskerar att försämras. Hur gör vi IT-branschen mer attraktiv för alla? Vilka fördomar behöver vi slå hål på? Ta del av spännande insikter mellan branschaktörer och akademin om varför mångfald inom tech är så viktigt och hur vi kan bryta den rådande trenden och skapa en mer inkluderande IT-bransch.

Se sessionen här

 

Ons, 26/6,
Storskalig tillgång till sekundärdata – möjligheter och hinder

Den här paneldebatten diskuterar olika vägval för den revolutionerande roll som storskalig tillgång till sekundärdata kan få för vårdens framtid. Genom att samla, förädla och analysera data samt skapa effektiva AI-verktyg kan svensk vård accelerera sina beslut och hantera utmaningarna effektivare.

Genom att lyfta fram viktiga insikter och erfarenheter från branschexperter, belyser vi balansen mellan kompetens och tekniska lösningar för att forma en framtid där vården är både effektiv och adaptiv.

Se sessionen här.

Ons, 26/6, 16:00
Den digitala kriminaliteten - attackerna, skyddet och ökat samarbete för att stå emot hoten

Den digitala kriminaliteten ökar och blir allt svårare att skydda sig mot. Företag och organisationer lägger ner allt mer resurser för att hänga med. Men hur ser hoten ut? Hur ökar vi samarbeten för ett starkare skydd?

 

Venke Bordal från Tietoevry Tech Services diskuterade tillsammans med andra aktörer detta samhälllskritiska och högaktuella ämne.

 

Se sessionen här. 

 

Träffa våra experter i Almedalen

Anna Gulliksen
Ansvarig för talang- och rekryteringsfrågor
Anna verkar för mångfald och jämställdhet inom tech-branschen. Hon uppmuntrar fler att söka sig till tech-yrken och betonar vikten av att ändra sättet vi pratar om IT och tech för att nå unga flickor. Ökad representation skapar bättre digitala lösningar för alla och främjar samhällsutvecklingen.
Anders Jönebratt
Sverigechef, Tietoevry Care Sverige
Anders har en gedigen bakgrund inom high-tech, IT och konsultverksamhet, med fokus på sjukvård och offentlig sektor – men bland annat också 5 år som CIO för Karoliska Universitetssjukhuset. Anders brinner för att använda teknologi för att förbättra samhällstjänster.
Venke Bordal
Sverigeschef på Tietoevry Tech Services
Venke har över tjugo års erfarenhet inom IT- och tech-branschen och är en respekterad ledare med starka kundrelationer inom IT sektorn i Sverige, främst inom finans- och offentlig sektor. Venke brinner för att främja hållbara och effektiva affärslösningar.
Unni Kvisvik
Nordisk affärschef kommunal omsorg, Tietoevry Care
Med 30 års erfarenhet som ledare fokuserar Unni på hur teknologi kan förbättra vård, omsorg och organisationer. Unni utmärker sig själv med att bygga inkluderande och produktiva team genom ett samarbetsinriktat ledarskap med målet att skapa verkligt värde.

Vårt team på plats

Kristin Andreasson
Communications Manager, Tietoevry Sweden
Marianne Adams
Senior Digital Marketing Manager
Malin Petersén
Employer Brand Manager

Contact us

Kristin Andreasson

Communications Lead, Tietoevry Sweden

Träffa våra experter i Almedalen

Anna Gulliksen

Ansvarig för talang- och rekryteringsfrågor

Anders Jönebratt

Sverigechef, Tietoevry Care Sverige

Venke Bordal

Sverigeschef på Tietoevry Tech Services

Unni Kvisvik

Nordisk affärschef kommunal omsorg, Tietoevry Care

Datum och plats

25 - 28.6.2024
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn