noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Almedalen 2022

Årets Almedalsvecka är till ända. Vi tackar alla som besökte oss för värdefulla samtal och möten. Vi ser redan fram emot nästa år.

5.7.2022 / Visby, Sweden

Öppen data, framtidens vård och talangkaos

Vi tackar för en bra Almedalsvecka med många givande möten och intressanta diskussioner.

Vi har genomfört fem seminarium/ paneldebatter med fantastiska talare och besökare som gjort veckan magisk. Alla seminarium finns nu att se på vår youtube kanal, eller genom länkarna nedan. 

Våra sessions

09:00-10:00
Data är det nya guldet- hur skyddar vi samhällsviktig data och digital infrastruktur i kri(g)stider?

Återkommande dataintrång och cyberattacker mot företag och offentlig sektor är sedan länge ett stort säkerhetshot mot vårt land. Den senaste tidens händelser med pandemi, bräckliga leveranskedjor och krig i Europa har dessutom visat att tillgång till och kontroll över vår egen data är helt centralt för att vårt demokratiska samhälle ska fungera. Hur kan vi säkra Sveriges IT-säkerhet?

Läs mer om sessionen

Se seminariet i efterhand

10:15 - 11:00
Är framtidens vård är ett integrerat ekosystem, öppet för alla?

Inom vård och omsorg är data oftast låst i olika system, eller så är den svår att dela och använda. Men vilka möjligheter skulle uppstå om vårdgivare kunde dela på informationen som skapar nytta för patienter och vårdpersonal. Finns det liv att rädda?

Läs mer om sessionen

Se seminariet i efterhand

13:00-13:45
Hur kan samhället bli mer hållbart genom öppna och delade data?

Världsbanken har identifierat tillgången till öppen och delad data som en viktig framgångsfaktor för att klara de globala målen för hållbar utveckling. Trots att Sverige har höga ambitioner att nå hållbarhetsmålen och inom digitalisering är vi sämre än många jämförbara länder på att dela data öppet.

Läs mer om sessionen

Se seminariet i efterhand

14:00-14:45
Kan inkluderande digital design motverka utanförskap?

IT och digitala lösningar är idag något helt centralt för vårt samhälle och för att få medborgarnas vardag att fungera. Tyvärr avspeglas mycket sällan samhällets fördelning av människors bakgrund i de tekniska lösningar som utvecklas. Tvärtom så kan bristen på inkludering och förståelse för olika människors behov leda till IT-funktioner som inte är anpassade för alla. Hur kan vi med hjälp av inkluderande digital design utveckla teknik och IT-lösningar som motverkar utanförskap i vårt samhälle?

Läs mer om sessionen

Se seminariet i efterhand

 

 

15:30-16:15
Talangkaos i techbranschen - hur säkrar vi Sveriges framtida tillväxt och utveckling?

Bristen på personal med teknisk kompetens har blivit en samhällsutmaning som påverkar möjligheten att förse samhället med viktiga funktioner och hotar Sveriges framtida tillväxt och utveckling. Hur löser vi detta? Var är talangerna?

Läs mer om sessionen

Se seminariet i efterhand

17:00-19:00
Mingel med Friends

Välkommen till vårt Almedalsmingel för lite mat, dryck och givande samtal i underbara Visby. Under kvällen vill vi ta tillfället i akt att belysa den viktiga frågan om mobbning och ge lite inspiration kring hur olika aktörer kan samverka för att motverka den. Möt Friends generalsekreterare Maja Frankel och Tietoevrys Sverigechef Johan Torstensson samt många fler, och få ny kunskap om hur AI, big data och digitala tvillingar kan användas för att skapa trygga miljöer för barn och unga. 

Minglet är fullbokat!

Vi finns på plats

Johan Torstensson
Managing Director, Tietoevry Connect
Anna Gulliksen
Head of Talent & Aqcuisition
Ulrika Andersson
Head of Marketing and Communication Tietoevry Connect
Niclas Hansson
Head of Business Development, Tietoevry Create
Anders Jönebratt
Head of Tietoevry Care Sverige och Norge
Magnus Kolsjö
Lead Business Consultant

Contact us

Linda Hallbom

Event Experience Manager

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn