noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Vitalis: Sjukvård och omsorg – idag och i framtiden

Välkomna till ett digitalt event om hur digitala lösningar bidrar till en enklare vardag.

18 - 20.5.2021 / Sweden, Online
Anmäl dig här

Sveriges regioner och kommuner är inne i en spännande förändringsresa där digitala verktyg är viktiga stöttepelare. Svensk sjukvård och omsorg står inför många strukturella förändringar de kommande åren, till följd av den demografiska och snabba digitala utvecklingen.

TietoEVRY blir Sveriges största aktör när det gäller att stötta sjukvård, kommunalvård och omsorg, samt hela den offentlig sektorn med smart digitalisering. Genom att kombinera styrkan på produktsidan med konsultverksamhet kan vi med gemensamma krafter bygga ännu smartare lösningar och tjänster. 

Under Vitalis presentera TietoEVRY grundplattformar inom vård och omsorg och belyser hur nya tjänster och lösningar kan förändra vården.

Under digitala Vitalis kommer vi tillsammans med våra kunder presenterar praktiska exempel som främjar digital transformation och innovation. Trender och insikter kring framtida digitala lösningar inom sjukvård och omsorg. Samt nya möjligheter som skapar förutsättningar för smart digitalisering – både idag och i framtiden.

Fem viktiga ämnesområden som kommer att diskuteras under vårt program:

  • Fördelar med datadriven hälso- och sjukvård

  • Innovationer som skapar nyttoeffekter inom sjukvård och omsorg

  • Vad innebär Öppna data/OpenEHR?

  • Insikter kring AI/Data plattformar/Cloud

  • Kommunal vård och omsorg

Material (video) tillgängligt efter eventet. 

Vårt digitala program

Framtidens hälsa och välfärd är både smartare och enklare

Framtiden för den nordiska sjukvårds- och välfärdssektorn är digital och i snabb transformering. För ett år sedan slogs Tieto och EVRY samman och blev ett kraftpaket inom sjukvård och vård- och omsorg i Norden. Anders kommer att utveckla hur vi har kombinerat våra styrkor och skapat en distinktion för att bygga ännu bättre lösningar och tjänster anpassade för att tillgodose behovet inom hälsa och välfärd i Sverige och Norden, både idag och imorgon.

Talare: Anders Jönebratt, Head of Health & Care, TietoEVRY.

Vad bör man tänka på kring införande av digitala tjänster kopplade till verksamheten?

Allt fler kommuner implementerar digitala tjänster kopplade till verksamhetssystemet; allt från medborgartjänster till mobilitet, och även digitala nycklar och digital tillsyn. Digitaliseringen har givit stora möjligheter för kommuner att utveckla och effektivisera verksamheten som har bidragit till människors självständighet, delaktighet och inflytande med hjälp av modernt IT-stöd.

Talare: Jahn Sundin, Produktägare inom vård och omsorg TietoEVRY, Carola Winberg, Produktägare inom individ- och familjeomsorg TietoEVRY.

Fjärrtillsyn via kamera för ökad trygghet

Höörs kommun är en av Sveriges kommunerna som ligger i framkant med att utveckla sina digitala medborgartjänster. Här var hemtjänsten redan igång med ett pilotprojekt för fjärrtillsyn via kamera innan pandemin bröt ut.

Talare: Emelie Klanjcic, Systemförvaltare i Höörs kommun.

Möjligheter och hinder för innovationer inom omsorgen

På många olika håll i Sverige finns det goda exempel på nytänkande – specifika tekniska och sociala innovationer inom vården av sjuka äldre som har utvecklats samverkan med TietoEVRYs kunder. Flera intressanta innovationsprojekt drivs just nu med nya digitala möjligheter som underlättar vardagen både för verksamheten och medborgaren. Några projektexempel: virtuell assistent för brukaren kring hemtjänstens besök samt habiliteringsersättning.

Talare: Fredrika Ling, Head of Design, TietoEVRY.

Smartare vårdtjänster skapas med öppna teknologier

Sjukvården upplever stora utmaningar samtidigt som resurserna är begränsade. En del av lösningen tror vi, bygger inte bara på öppna tekniska standarder utan även på att i större utsträckning använda teknologier och tjänster som öppnar upp för medverkan och samarbete. För att lyckas växla upp digitaliseringstakten kommer det att krävas både nytänkande och förberedelser – hela vägen från idé till genomförande.

Talare: Patric Nilsson, Head of Strategic Sales Health & Care Sweden, TietoEVRY.

Global trends reshaping the healthcare industry and health IT

Future healthcare is characterized as a convergence of different drivers that are rapidly shaping healthcare industry. Global Megatrends are defined as the major forces of human and technological development and will for sure affect the future in all areas of human activity. Now and for the coming decade.

Speaker: Joona Pylkäs, Head of Data and AI, Health and Care TietoEVRY.

Health Village - a shortcut eHealth services

Helsinki University Hospital (HUS, Finland’s largest university hospital) has together with other university hospitals, healthcare professionals and patients created Health Village which has scaled-up mass-customized digital services for more than 100 patient groups. Health Village is built to serve as a ‘shortcut to eHealth’ by accelerating digitalization and bringing patient engagement, digital treatments, and patient-professional collaboration under one umbrella service. New Health Village services are published constantly as clinicians can create digital care paths for patients together with patients. Development is supported by ready-made ICT-modules, digital treatment content and pre-planned service design & coaching models.

Speaker: Aki Puustjärvi, Development Manager HUS and Ilona Raitakari, Head of Digital Health, Health and Care TietoEVRY.

Future of health is built on data, AI and cloud

A growing aging population, the need for precision medicine and personalized care are pushing us for higher productivity. The key lies in data. Learn more about Data Platform for Health and Care.

Speaker: Joona Pylkäs, Head of Data and AI, Health and Care TietoEVRY.

Innovation and data driven health and care

Helsinki University Hospital HUS has tackled the problem with a solution developed together with TietoEVRY. It entails moving the data from disparate systems to a cloud-based data lake system. The data is then available through one single application, 360° Patient. The solution provides a holistic view for healthcare professionals to see patients' data and care history from various systems. Modern application offers fast search functionality, harmonized patient view and comprehensive tools to filter patient data.

Speaker: Johannes Salminen, Development Manager, Helsinki University Hospital.

Medverkande

Anders Jönebratt
Head of Health & Care
Anders är affärsområdesansvarig för den globala verksamheten inom hälso-och välfärd.
Patric Nilson
Head of Strategic Sales Sweden
Patric är ansvarig för försäljning och affärsutveckling av TietoEVRYs sjukvårdsprodukter i Skandinavien.
Ilona Raitakari
Head of Digital Health
Ilona är ansvarig för digital sjukvårdsutveckling främst inom e-hälsoområdet. Arbetar med HUS och Health Village projektet.
Jahn Sundin
Product owner - Elderly care
Jahn är produktägare för produktportföljen Lifecare inom kommunal vård och omsorg.
Carola Winberg
Produkt owner - Family care
Carola är produktägare för produktportföljen Lifecare inom individ- och familjeomsorg.
Emelie Klanjcic
Höörs kommun
Emelie Klanjcic, systemförvaltare i Höörs kommun. Hon har tidigare arbetat inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, och som system­ansvarig projektledare.
Aki Puustjärvi
Development manager at HUS IT Managment
Aki has been responsible of the technology choices and IT development methodology in the Finnish Virtual Hospital initiative lead by Helsinki University Hospital.
Joona Pylkäs
Head of Data and AI
Joona är ansvarig för innovations-och AI drivna kundprojekt inom sjukvård och e-hälsa.
Fredrika Ling
Head of Design
Fredrika driver innovationsprojekt med design thinking metodik för Industry Software inom TietoEVRY.
Johannes Salminen
Development Manager, Helsinki University Hospital
Johannes Salminen works as development manager in the IT management of Helsinki University Hospital and as director of the patient information system services area.

Contact us

Suzana Johansson

Head of MarCom Health & Care Nordic

Datum och plats

18 - 20.5.2021

Mer om våra lösningar?

Läs mer här:

Vill du ha vårt nyhetsbrev för offentlig sektor?

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn