noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

PPS ABB Referens

"Med hjälp av PPS har projekten i allt större utsträckning kunnat levereras i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt resultat"

Helena Einarsson jobbar som PMO-ansvarig på divisionen Power Grids på ABB. Hon stod i ett läge där man saknade rätt stöd i organisationen för att genomföra sina interna projekt effektivt.

Helena Einarsson

Efter att ha jämfört olika projektmodeller och utbildningsleverantörer blev Tieto och projektmodellen PPS den lösning man bedömde som mest passande för ABB, och Helena fick uppdraget att implementera PPS-modellen i organisationen redan samma år.

– Som verktyg är PPS Online otroligt smidigt eftersom det speglar ett projekts alla steg. Det skildrar på ett pedagogiskt sätt hela projektprocessen, med ett flöde för både projektledaren, styrgruppen och projektägaren. Alla projektdokumentmallar och färdigheter som illustreras i PPS Online underlättar enormt för projektstyrningen i våra projekt, berättar Helena.

Helena och hennes medarbetare på ABB har ett nära samarbete med Tieto PPS, som tar ett stort och ansvar för dem som kund.

– Vi känner alla vid namn och det är aldrig svårt att få hjälp eller svar på eventuella frågor. Vi känner verkligen att alla på Tieto PPS vill leverera det bästa för oss som kund och just därför kan jag rekommendera dem.

PPS-modellen är väl etablerad i verksamheten

PPS modellen är väl etablerad inom ABB och medarbetarna blir erbjudna företagsinterna utbildningar Tietos regi. Det bli cirka sex till åtta tillfällen per år. Samarbetet består även av att ABB har licens för PPS Online, som dessutom anpassats för just deras organisation.

ABB PPS kund
– Sedan vi införde PPS projektstyrningsmodell på ABB använder vi alla samma mall och ingen behöver längre uppfinna hjulet på nytt. Det är mycket bättre projektstyrning, tydligare uppdragsbeskrivningar och projektorganisationen sitter bättre. Med fler utbildade medarbetare i verksamheten och med verktyget PPS Online har projekten i allt större utsträckning kunnat levereras i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt resultat. Det finns ingen som ångrar att de gått en PPS utbildning.

Utbildningar som bidrar till att alla jobbar på ett likvärdigt sätt

Under kurserna använder sig kursledarna av PPS Online i undervisningen. Det tycker Helena är en stor fördel eftersom det gör det lätt och smidigt för deltagarna att kunna applicera sina nya kunskaper direkt i den dagliga verksamheten.

– Varje gång vi skickat personal på kurs hos Tieto PPS märker jag av en ökad samhörighet och motivation i arbetet efteråt. Vi blir mer rustade att arbeta framåt tillsammans i projektet. Framförallt uppskattar jag när de kommer till oss på ABB och genomför sina företagsinterna kurser här på plats. Vi får en väldigt bra och personlig kontakt med kursledarna, som är kompetenta och engagerade. De anpassar sina utbildningar helt efter deltagarnas kunskapsnivå och företagets specifika behov.

Namn: Helena Einarsson
Titel: PMO-ansvarig, Power Grids ABB AB

Divisionen Power Grids är världens ledande leverantör av kraft- och automationsprodukter, -system och servicelösningar för hela värdekedjan från kraftgenerering till överföring och distribution av elkraft för att möjliggöra ett starkare, smartare och grönare elnät.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn