noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Effektägare

PPS-rollen beställare byter namn till effektägare

Beställare blir effektägare

PPS byter namn på rollen beställare till effektägare.

Rollen beställare har funnits i PPS-modellen sedan den skapades, men i takt med att modellen vuxit och förändrats ser vi en möjlighet att förtydliga rollens ansvar och arbetsuppgifter genom ett namnbyte.

Beställare blir effektägare

PPS-modellen har idag fullt stöd för verksamhetsutveckling, inklusive effektstyrning och förändringsledning, och rollnamnet effektägare harmoniserar med detta.
Rollnamnet effektägare är mer aktivt och indikerar tydligt att rollen har ett stort ansvar i samspelet för att nå effektmålet. Rollnamnet beställare kan tolkas som att rollen endast gör en initial beställning av ett projekt/uppdrag och sedan inte är fortsatt engagerad och ansvarig för utfallet, vilket inte är PPS tanke.
Dessutom harmoniserar rollnamnet effektägare med rollen projektägare och skapar en tydligare förståelse för rollernas ansvar och fördelning av arbetsuppgifter.

PPS Effektägare

 

 

Vad innebär förändringen i praktiken?

PPS byter ut ordet beställare till effektägare i färdigheter, verktyg, filmer och mallar i PPS OnLine.
De kunder som har anpassningar gjorda i PPS OnLine har blivit kontaktade för eventuella åtgärder.

 

På engelska är det rollen orderer som byter namn till benefit owner.


Information in english

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn