noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

IPMA certifieringar

International Project Management Association är ett standardiseringsinstitut inom projekt, program och portfölj. De har sitt ursprung i Europa, men är verksamma över hela världen.

IPMA certifieringar

International Project Management Association, förkortas IPMA, är en internationell organisation med ett femtiotal nationella medlemsorganisationer. I Sverige representeras IPMA av föreningen Svenskt Projektforum. IPMA arbetar aktivt för att främja och utveckla projekt som arbetsform.

IPMA:s kunskapskrav i certifieringen utgår från en standard, Nordic Competence Baseline (NCB) som är en skandinavisk anpassning till den internationella motsvarigheten IPMA Competence Baseline. NCB utgör en referensram för utvärdering av kompetens i projektledning. Den är således ingen lärobok utan anger krav på kompetens för projektledare. Kunskapen kan alltså inhämtas från valfria källor, bara kompetenskraven är uppfyllda. IPMA fokuserar på erfarenheter, beteendekompetens och reflektion.

IPMA Certifieringar för projektledare

En certifiering på A, B eller C-nivå kräver dokumenterad erfarenhet som projektledare och omfattar förutom kunskapstest även intervjuer, audits, inlämnade uppgifter och rapporter.

  • Nivå A - Certifierad projektchef
  • Nivå B - Certifierad senior projektledare
  • Nivå C - Certifierad projektledare
  • Nivå D - Certifierad i projektkunskap

Relevanta kurser

Om du siktar på en certifiering enligt IPMA rekommenderar vi i första hand deltagande i våra projektledarutbildningar.
Relevanta PPS-kurser för respektive nivå:

Dessutom krävs självstudier, erfarenheter och reflektioner för att klara certifieringen. Vill du ha mer stöd inför certifieringen kan vi också rekommendera dig att ta stöd av en erfaren mentor från Tietoevry PPS.

IPMA Certifieringar för program- och portföljledare

Certifieringarna för program- och portföljledare är uppdelade på två nivåer:

  • Nivå A - Certifierad program- eller portföljchef
  • Nivå B - Certifierad senior program- eller portföljledare

Om du siktar på en certifiering enligt IPMA rekommenderar vi deltagande i våra kurser.

Relevanta PPS-kurser för respektive nivå:

Läs mer om IPMA:s certifieringar på http://projektforum.se/

Boka certifieringskurs här.

PPS kurser i projektledning motsvarar kraven i NCB. IPMA har auktoriserat (IPMA registrering) vår grundläggande kurs PPS Steg1 – Grundläggande projektstyrning. Som godkänd utbildningsleverantör har vi genomgått IPMA:s kvalitetskrav på innehåll, lärarnas förmågor och det pedagogiska upplägget.

IPMA

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn