noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Digital arbetsplats

Vi hjälper er med intranät som skapar verkligt värde i din organisation

Digital arbetsplats

Vill du ha ett intranät som skapar verkligt värde i din organisation?

Intranät och den digitala arbetsplatsen spelar en viktig roll för medarbetarupplevelsen. Användarnas förväntningar på en bra upplevelse har ökat i takt med att vi blivit mer digitala. Samtidigt blir verkligheten vi lever i mer och mer komplex och svårnavigerad. Ett av de största problemen på dagens arbetsplatser är det enorma flödet av information – därför behöver du hitta sätt att skapa en bra användarupplevelse i ekosystemet av applikationer, system och kanaler.

Vi på Tietoevry är en helhetsleverantör inom digital arbetsplats och intranät. Oavsett om du har behov av att förbättra ett befintligt intranät, står i startgroparna inför ett nytt implementationsprojekt eller behöver strategisk rådgivning har vi experter som kan hjälpa dig. För att ett intranät ska bli riktigt, riktigt bra krävs det nämligen mer än bara en grym teknisk lösning. Vi kan erbjuda dig stöd inom allt från intranätstrategi, governance och innehåll till informationsstruktur och sök.

På Tietoevry arbetar vi strategiskt och långsiktigt med intranät. Vi fokuserar på vilket värde intranätet ska leverera för verksamheten och för användarna. Det verkliga värdet uppnås efter att det initiala projektet är avslutat, därför tror vi på långsiktiga partnerskap och att arbeta vidare tillsammans i en aktiv förvaltning. Genom att arbeta datadrivet och regelbundet mäta och följa upp på prioriterade KPI:er säkerställer vi att vi prioriterar rätt aktiviteter och jobbar vidare med ständiga förbättringar.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för just dig och ert intranät? Tveka inte att höra av dig.

Välkommen!
Anna Grevlind
Anna Grevlind

Digital strategist & Senior project manager

Utmaningar och behov

Klagar era användare på att de inte hittar?

Vi kan hjälpa er att reda ut röran. Många gånger handlar hittbarhet inte om teknik, vi har lång erfarenhet av informationshantering och sökoptimering.

Behöver ni ta ett omtag på ert intranät?

Vår intranätbesiktning hjälper er att kartlägga styrkor och svagheter med ert intranät, så att ni kan fokusera era insatser där de ger störst värde.

Hur ser er kanalstrategi ut?

Vi hjälper er att klargöra intranätets roll kopplat till andra kanaler i den digitala arbetsplatsen och sätta tydliga syften och mål för de olika kanalerna.

Behövs ett nytt intranät men är osäkra på var ni ska börja?

Vi har lång erfarenhet av hela kedjan från förstudie till genomförande och aktiv förvaltning.

Tietoevry som er partner

Vi har arbetat framgångsrikt med lösningar för intranät och digitala arbetsplatser inom olika branscher och med en variation av tekniska plattformar.

Erfarenhet

Vi har arbetat framgångsrikt med lösningar för intranät och digitala arbetsplatser inom olika branscher och med en variation av tekniska plattformar.

Vi har de resurser och den kompetens som krävs för att skala upp och ner projekt baserat på era behov. Vi har tillgång till de vassa verktyg som krävs.

Resurser

Vi har de resurser och den kompetens som krävs för att skala upp och ner projekt baserat på era behov. Vi har tillgång till de vassa verktyg som krävs.

Digitaliseringen förändrar  även era medarbetares förväntningar. Vi har en proaktiv hållning till ständig utveckling av er lösning över tid. Vårt åtagande är långsiktigt.

Långsiktighet

Digitaliseringen förändrar även era medarbetares förväntningar. Vi har en proaktiv hållning till ständig utveckling av er lösning över tid. Vårt åtagande är långsiktigt.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn