noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Efficient e-commerce logistics

Den snabba utvecklingen leder till en rad nya möjligheter inom logistik och supply chain management och ger en mer kundstyrd, effektiv och innovativ e-handelslogistik..

Utmaningar ger möjligheter

There are challenges: e-commerce in groceries, furniture and other capital goods is growing and the flow of goods is becoming ever more complex. On top of that, demands from customers and consumers are rising. Deliveries need to be customised, and the shopping experience personalised. This gives also opportunities. We can help you embrace them.

E-handeln med livsmedel, möbler och andra kapitalvaror ökar och strömmarna av varor blir allt mer komplexa. Dessutom blir kraven från kunder och konsumenter allt större. Vi önskar skräddarsydda leveranser och en personifierad köpupplevelse. Utmaningar ger möjligheter och vi hjälper dig att hitta din väg dit.

Anette Jarlemark

Retail and Consumer Services

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn