noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Onlinekurs: Lykkes med effektiv personaladministrasjon i din organisasjon

For kunder som benytter ressursstyring i sin daglige turnusplanlegging.

21.4.2021 / Norway, Online
Meld deg på kurs her!

TietoEVRY Ressursstyring (TietoEVRY RS) gir deg alt du trenger for å lykkes med effektiv personaladministrasjon i din organisasjon. Programvaren ivaretar alle arbeidsoppgaver i forbindelse med planlegging og administrasjon av samtlige ansatte, sikrer gode arbeidsprosesser og frigjør tid til organisasjonens primæroppgaver. Ressursstyring følger gjeldende lov- og avtaleverk, og sikrer etterrettelighet i planverk og lønn.

Vi setter nå opp online kurs for våre kunder som benytter RS i sin daglige turnusplanlegging. Kursene er for alle personer som bruker RS som verktøy for planlegging av arbeidstid.

 

Agendaen for kurset

Starter kl.09-00-13.15

3delt snitt (skift): I hoved- fleksi- og fleksiplan med uttrekk av timer

Vilkår for å bli omfattet av bestemmelsen:
Følgende vilkår må oppfylles for å omfattes av denne bestemmelsen:
- Arbeidstakeren må utføre arbeid minst hver tredje søndag.
- Arbeidstakeren må arbeide etter en rullerende arbeidsplan, der arbeidstiden innebærer arbeid på både dag, kveld og natt. Det bør tilstrebes en jevn fordeling av de ulike vakttypene.

Rotasjonskravet vil ikke være oppfylt dersom mindre enn ¼ av arbeidstiden er på dag og kveld, dvs arbeidstiden som ikke er natt mellom kl.21-06. I tvilstilfeller drøfter man lokalt hvorvidt vedkommende arbeidstaker/stilling omfattes av bestemmelsen eller ikke. Drøftingene bør ta utgangspunkt i formålet med bestemmelsen som er å gi arbeidstidsreduksjon til arbeidstakere med skiftende døgnrytme; herunder arbeid på natt og helg.

Med tredelt turnus menes ikke at arbeidet nødvendigvis er delt i tre vakter per døgn. Også ordninger der døgnet er delt i en eller to vakter, eller fire eller flere vakter i løpet av et døgn omfattes. Forutsetningen er at arbeidstakeren har reell rotasjon, at ulike tider på døgnet berøres.

Med arbeid minst hver tredje søndag forstås også arbeid i gjennomsnitt minst hver tredje søndag. Rene nattevaktstillinger faller ikke inn under bestemmelsen.

Arbeidstakere med flere stillingsforhold:
Når en arbeidstaker har flere stillingsforhold i foretaket, skal disse sees under ett. Slik at en eventuell arbeidstidsreduksjon beregnes samlet for stillingene. Dette er basert på rettspraksis hvor det er fastslått at man ved vurdering av flere stillinger ift. spørsmålet om ukentlig arbeidstid skulle legge det samlede arbeidsforholdet til grunn.

Velge mellom, enten kurs 1 eller kurs 2

Kurs 1 - kl. 09.00-10.00

Hoved- og fleksiplan

  • Beregning i hovedplan
  • Beregning i fleksiplan, der fleksiplan benyttes for planlegging av arbeid på helg- og høytidsdager
  • Beregning i fleksiplan for de som benytter fleksiplan for årsplanlegging

Kurs 2 - kl.12.15-13.15

Hoved – og fleksiplan med uttrekk av timer for ferie, F3 kompensasjon og F5 kompensasjon

  • Beregning i hovedplan
  • Beregning i fleksiplan, der fleksiplan benyttes for planlegging av arbeid på helg- og høytidsdager
  • Beregning i fleksiplan for de som benytter fleksiplan for årsplanlegging med utrekk av timer


Kursleder:

Wenche Julseth, wenche.julseth@tietoevry.com

 

Contact us

Morten Bygland

Sales Manager

Dato og sted

21.4.2021
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn