noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tekoälystä tukea viranomaisille ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

KEHA, ELY-keskukset ja Tietoevry Create lähtevät haastamaan tekoälyä HPR Power Platform 2023 SM-finaaliin , joka pidetään HPR-tapahtuman yhteydessä 22.11.2023.

26 lokakuuta 2023

Tietoevry Create, KEHA-keskus ja ELY-keskus ovat yhdessä kehittämässä innovatiivista ratkaisua ympäristövaikutusten arviointimenettelyn eli YVA-menettelyn viranomaistyön avuksi.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että suunnitteilla olevan hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella silloin, kun hanke todennäköisesti aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyn avulla saadaan tietoa siitä, mitä tietyn hankkeen toteuttaminen käytännössä merkitsisi, ja millaisia vaikutuksia se aiheuttaisi ympäristölleen. ELY-keskukset toimivat YVA-menettelyssä vastaavina yhteysviranomaisina. Tarkoitus on myös testata tekoälyä YVA-menettelyihin liittyvän viestinnän apuvälineenä.

Ratkaisu tarjoaa YVA-yhteysviranomaisille käyttöliittymän, jossa he voivat hyödyntää tekoälyä osana YVA:n kuulemisessa annettujen lausuntojen ja mielipiteiden käsittelyä ja analysointia. Tekoälyavusteisesti viranomaiselle tarjotaan annetuista mielipiteistä ja lausunnoista erilaisia yhteenvetoja, jotka helpottavat aineiston analysointia. Asiantuntijat voivat myös esittää kysymyksiä tekoälyavustajalle YVA-ohjelmaan liittyen sekä tehostaa viestintää käyttöliittymän avulla.

“Erityisesti viime vuosina YVA-hankkeiden määrä on kasvanut valtavasti uusiutuvan energian rakentamisen myötä, jonka vuoksi haluamme haastaa tekoälyn ja kokeilla sen mahdollisuuksia asiantuntijoidemme tukena", kommentoi Liisa Nyrölä, kehittämispäällikkö Uudenmaan ELY-keskuksesta.

“Olemme erittäin ylpeitä päästessämme tuottamaan YVA-yhteysviranomaisille ratkaisua, jonka tarkoituksena on tuoda hyötyjä viranomaistoiminnassa, aloittaen lausunnonannosta. Tekoälypohjainen lähestymistapa auttaa säästämään viranomaisten arvokasta työaikaa ja tehostaa tiedonvälitystä. Säästynyttä työaikaa voidaan kohdentaa vaativampaan asiantuntijatyöhön.”, kommentoi Jutta Karjalainen, joka työskentelee Senior Intelligent Automation Leadina Tietoevry Createssa.

Ratkaisu yhdistää Microsoft Power Platformin teknologiat ja tekoälyn tukeakseen ja tehostaakseen monipuolisesti YVA-viranomaisten vaativaa asiantuntijatyötä

"Me KEHA-keskuksessa uskallamme ottaa rohkeita askeleita kohti uusia teknologioita ja innovaatioita, ja tämä on yksi osoitus siitä. Historia on osoittanut, että tämä strategia on mahdollistanut organisaatiolle ns. resilienssiä selvitä nopeastikin muuttuvissa tilanteissa. Olemme KEHA-keskuksessa tuottaneet Power Platform-sovelluskehityksen avulla toimintaamme jo useita sovelluksia", teknologiapäällikkö Arto Saranpää KEHA-keskuksesta toteaa.

KEHA-keskus osallistuu ratkaisulla Power Platform-toteutusten SM 2023-kilpailuun, jossa ratkaisu on yksi kolmesta finalistista. Yhteistyön tuloksena muodostettu ratkaisu esitellään HPR-tapahtuman yhteydessä 22.11.2023.

“Nyt kun haastamme tekoälyä yhteen ELY-keskusten vaativimmista alueista, ja pystymme todentamaan sen mahdollisuudet vaikeimmissa skenaarioissa. YVA-viranomaisten tukemisen lisäksi toivomme, että pystymme monistamaan toteutettua ratkaisua myös muissa käyttötilanteissa. Tekoälyn osalta etenemme vastuullisesti, eettisesti ja avoimesti”, kommentoi johtava asiantuntija Raimo Kangaskoski KEHA-keskuksesta.

Lisätietoja:

Virpi Määttä, Business Lead, Tietoevry Create

Jutta Karjalainen, Senior Intelligent Automation Lead, Tietoevry Create

KEHA-keskus tuottaa kehittämis- ja hallintopalveluja TE-palveluille ja ELY-keskuksille. Kehalaisia työskentelee noin 600 eri puolilla Suomea, Kantvikista Sallaan. ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. Tehtävät jakautuvat kolmeen vastuualueeseen: elinkeinot, työvoima ja osaaminen; liikenne ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat.

Tietoevry Create konsultoi ja luo digitaalisia ratkaisuja globaalisti ja skaalautuen eri toimialoille. Createn toimintamalli on yhdistää konseptointia, palvelu- ja liiketoimintamuotoilua, ketteriä kehitysmenetelmiä sekä kolmansien osapuolten ohjelmistoja ja dataa. Create myös kehittää asiakkailla jo käytössä olevia järjestelmiä sekä ohjelmistotuotteita, ja mahdollistaa sekä optimoi datan hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Haluatko kuulla lisää?

Virpi Määttä

Business Lead, Tietoevry Create

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä