noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry edistyi sukupuolten välisessä tasapainossa sekä ympäristötavoitteissa vuonna 2022

Lue koko raportti

01 maaliskuuta 2023

Tietoevryn vastuullisuusraportti 2022 julkaistiin tänään osana yrityksen vuosikertomusta. Raportti sisältää yrityksen vastuullisuusstrategian ja siihen liittyvät tavoitteet raportoituna GRI-standardin mukaisesti. Vastuullisuusstrategia 2023 määrittää yrityksen painopistealueet eettisyyden, ilmastotekojen sekä tavoitteen luoda inspiroiva työpaikka, osalta.

Naisten osuus ylitti 30 prosenttia

Yksi yrityksen vastuullisuusohjelman keskeisiä tavoitteita on lisätä naisten määrää henkilöstössä ja saavuttaa sukupuolten välinen tasapaino vuoteen 2030 mennessä. Välitavoitteena on nostaa naisten osuus 40 prosenttiin vuoteen 2026 mennessä.

Vuoden 2022 lopussa naisten osuus yhtiössä oli 31 %, mikä tarkoittaa kahden prosenttiyksikön nousua verrattuna edellisvuoteen (29 %). Naisten osuus ylemmissä johtotehtävissä pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2021 ollen 23 %. Naisten osuus uusissa rekrytoinneissa kasvoi 32 %:iin eli viisi prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna (27 % ).

”Kehitämme digitaalisia palveluita hyvin monenlaisille käyttäjille, ja siksi erilaisten näkökulmien varmistaminen palvelukehityksessä on meille liiketoiminnan kannalta välttämätöntä. Sukupuolten välisen tasapainon saavuttaminen on kunnianhimoinen tavoite ja voimme olla tyytyväisiä kehitykseen tapahtumarikkaan vuoden 2022 aikana. Inklusiiviset rekrytointikäytännöt, seuraajasuunnitteluun panostaminen sekä tietoisuuden kasvattaminen kampanjoilla olivat konkreettisia toimia edistyksen takana”, sanoo Kia Haring, Tietoevryn viestintä- ja vastuullisuusjohtaja.

Tietoevry tekee yhteistyötä muiden yritysten ja toimialajärjestöjen kanssa vahvistaakseen teknologia-alan houkuttelevuutta naisille. Toimimme aktiivisesti mm. Women in Tech- ja SHE Community -verkostoissa Pohjoismaissa. Vuonna 2022, julkaisimme oppaan ”Being a IT girl”, joka esittelee Tietoevryn ammattilaisten rooleja ja urapolkuja – tavoitteena lisätä tyttöjen kiinnostusta teknisiä aloja kohtaan.

Ympäristötavoitteet etenevät suunnitellusti

Vuonna 2022 Tietoevry edistyi päästövähennyksiä koskevissa tavoitteissaan scope 1 ja 2 –kategorioissa suunnitelmien mukaan, saavuttaen CO2e-päästöissä 70 % vähennyksen vuoteen 2020 verrattuna. Tähän kehitykseen vaikutti uusiutuvan energian käytön lisääminen datakeskuksissa ja toimistoissa globaalisti (95 %). Lisäksi Tietoevry on keskittynyt kiertotalouden toimintatapojen edistämiseen yhtiössä, ja lähes 95 % Tietoevryn hallinnoimista ja Tietoevrylle palautetuista oman henkilöstön ja asiakkaiden käytössä olleista pääte – ja mobiililaitteista on kierrätetty tai uudelleenkäytetty.

Tärkeä virstanpylväs kohti nettonollatavoitteita saavutettiin, kun yhtiön sitoumukset tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin (Science Based Targets) vahvistettiin toukokuussa. Lisäksi toteutimme hiilikädenjälki-oppaan, jonka avulla voimme paremmin havainnollistaa tuotteidemme ja palvelujemme ilmastohyötyjä asiakkaillemme.

“Edistymme ilmastotavoitteidemme osalta suunnitelmien mukaisesti. Läpinäkyvyyden lisääminen arvoketjussamme ja scope 3-tavoitteiden asettaminen on keskeinen kehitysalue jatkossa, sillä tavaroiden ja palveluiden hankinnat muodostavat yli 90 % kokonaispäästöistämme. Tunnistamme digitaalisaation mahdollisuudet kestävämmän yhteiskunnan edistämisessä ja olemme sitoutuneet auttamaan asiakkaitamme näiden hyötyjen toteuttamisessa”, Haring päättää.

Nostoja tärkeimmistä tavoitteistamme ja vuoden 2022 tuloksista:

 • Tavoite: Käytämme 100 % hiilivapaata sähköä omissa datakeskuksissamme ja toimistoissamme vuoteen 2023 mennessä.
  Tulos 2022: 95 %

 • Tavoite: Vähennämme 80 % energiankulutukseen liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistämme (scope 1 ja 2) vuosina 2020–2023.
  Tulos 2022: 70 % vähennys

 • Tavoite: Saavutamme sukupuolten välisen tasapainon – 50/50 naisia ja miehiä henkilöstössämme globaalisti vuoteen 2030 mennessä.
  Tulos 2022: 31 % naisia, kahden prosentin nousu edelliseen vuoteen verrattuna.

 • Tavoite: Kierrätämme 100 % niin omista kuin asiakkaillemme palveluna tarjottavista laitteista vuoteen 2023 mennessä.
  Tulos 2022: 93 % Tietoevrylle palautetuista sisäisistä ja 95 % asiakkaiden laitteista uusiokäytettiin tai kierrätettiin.

 • Tavoite: 90 % henkilöstöstämme suorittaa eettisen koulutuksemme (Code of Conduct -koulutus).
  Tulos 2022: 96 %

Lue koko vuosikertomus osoitteessa ar2022.tietoevry.com (englanniksi).

Suomenkielinen taloudellinen katsaus sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmäselvitys löytyvät täältä: ar2022.tietoevry.com/fi

 

Lisätietoja:
Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +358 40 570 4072

 

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. https://www.tietoevry.com/

 

 

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Kia Haring

Tietoevry alumni

Tutustu vastuullisuustyöhömme

Vastuullisuus keskiössä

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä