noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Digitaalinen Tulevaisuuskoulu vahvistaa nuorten uskoa tulevaisuuteen ja omaan pärjäämiseen

13 maaliskuuta 2023

Tietoevry ja UPM ovat mukana tukemassa ja kehittämässä Lasten ja nuorten säätiön osana toimivaa digitaalista Tulevaisuuskoulua. Tulevaisuuskoulu tarjoaa kaikille Suomen yläasteille työkaluja ja oppimateriaaleja tulevaisuuskasvatukseen. Maksuttomilla ja kaikille avoimilla oppimateriaaleilla halutaan vahvistaa nuorten uskoa tulevaisuuteen ja omaan pärjäämiseen muuttuvassa maailmassa.

”Digitaalinen Tulevaisuuskoulu tulee tarjoamaan kasvattajille monipuolisia ja tutkittuun tietoon pohjautuvia pedagogisia välineitä käsitellä tulevaisuutta osana opetus- ja ohjaustyötä. Nuorille se tarjoaa inspiroivia ja luovia lähestymistapoja oivaltaa tulevaisuusajattelun periaatteita”, kertoo Tulevaisuuskoulun perustaja, tulevaisuudentutkija Otto Tähkäpää.

”Vastuullinen yritys katsoo jatkuvasti eteenpäin ja etsii ratkaisuja. Me haluamme olla mukana luomassa kestävää tulevaisuutta, jossa fossiiliset raaka-aineet korvataan uusituvilla”, UPM:n sosiaalisen vastuun johtaja Kaisa Vainikka kertoo. ”Meille on tärkeää käydä aktiivista dialogia vastuullisuudesta ja tulevaisuudesta nuorten kanssa, ja uskomme, että Tulevaisuuskoulun kautta voimme olla mukana vahvistamassa nuorten tulevaisuususkoa ja oppimassa itsekin lisää”, Kaisa Vainikka tiivistää.

”Me Tietoevryssä näemme teknologian mahdollisuudet yhteiskunnan kehittämisessä, mutta tunnistamme myös kehitykseen liittyviä mahdollisia uhkakuvia sekä tulevaisuuden näkymiä. Teknologia tulee muokkaamaan sitä tulevaisuutta, mihin nämä nykynuoret kasvavat – ja siksi haluamme olla mukana keskustelemassa tulevaisuudesta ja vastuullisesta teknologian käytöstä heidän kanssaan”, kertoo Tietoevryn viestintäjohtaja Jonna Peltola.

Tulevaisuuskoulu on Suomessa ja kansainvälisesti palkittu tulevaisuuskasvatuksen edelläkävijä, joka tarjoaa lapsille ja nuorille tietoa, taitoja ja mahdollisuuksia ymmärtää tulevaisuutta ja rohkeutta vaikuttaa tulevaan omien valintojen kautta. Yhteistyön myötä Tulevaisuuskoulu kehittää digitaalista oppimateriaalia kaikkien opettajien ja nuorten käyttöön vuosien 2022–2024 aikana. Materiaalit tehdään yhteistyössä opettajien ja nuorten kanssa.

Tutustu materiaaleihin ja lue lisää Tulevaisuuskoulusta

Lisätietoja antavat:

Paula Tyrväinen, Tulevaisuuskoulun ohjelmapäällikkö, puh. 040 530 2989
Kaisa Vainikka, johtaja, sosiaalinen vastuu, UPM, puh. 040 038 2843
Tietoevryn viestintä, news@tietoevry.com, puh. +358 40 570 4072

Lasten ja nuorten säätiö rakentaa nuorten kanssa tulevaisuutta, jossa jokainen voi kokea elämänsä merkitykselliseksi. Vahvistamme työssämme nuorten tulevaisuususkoa, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja osaamista. Vaikutamme yhteiskunnassa laajan kumppaniverkostomme kanssa. Säätiö on perustettu vuonna 2001 ja se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Tavoitamme vuosittain noin 20 000 nuorta. www.nuori.fi

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.fi

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Haluatko tietää lisää?

Jonna Peltola

Head of Communications & Brand

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä