noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Hyviä uutisia: nuorten usko tulevaisuuteen vahvistunut viime vuosina – joskin sota noussut suurimmaksi huolenaiheeksi

Teimme selvityksen nuorten tulevaisuususkosta yhdessä Lasten ja nuorten säätiön kanssa.

08 heinäkuuta 2022

Lasten ja nuorten säätiön ja teknologiayhtiö Tietoevryn tuoreesta selvityksestä ilmenee, että nuorten tulevaisuususko on vahvistunut viime vuosina. Vain pieni osa (13 %) nuorista arvelee, etteivät omat kyvyt ja taidot riitä tulevaisuudessa selviytymiseen. Toisaalta nuorten usko maailman tulevaisuuteen on heikentynyt, ja vain alle puolet uskoo ihmiskunnan haluun tai kykyyn ratkaista suurimmat globaalit ongelmat. Vaikka ilmastokriisi edelleen huolettaa nuoria, on sodan pelko kasvanut sitäkin suuremmaksi. Erityisesti nuorten naisten huoli tulevaisuudesta on lisääntynyt.

Usko tulevaisuuteen on yksi keskeisimmistä nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Tuoreesta selvityksestä käy ilmi, että viime vuosien poikkeuksellisesta maailmantilanteesta huolimatta suomalaisten nuorten tulevaisuususko on vahvaa ja peräti 51 % nuorista kertoo tulevaisuususkon vahvistuneen viimeisten viiden vuoden aikana. Jopa kaksi kolmasosaa (58 %) nuorista uskoo tyytyväisyytensä elämään vahvistuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana, kun taas vain joka kymmenes nuori (11 %) ennakoi hyvinvointinsa heikkenevän.

– Tulokset osoittavat, että yhteiskunnassamme on tehty ainakin osin oikeita asioita kuluneiden vaikeiden vuosien aikana. Toisaalta selvityksestämme käy ilmi, että viimeaikaiset tapahtumat ovat vaikuttaneet kielteisesti siihen, miltä maailman tulevaisuus nuorista näyttää. Olemme ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin tilanteessa, jossa Suomessa asuvat nuoret pelkäävät eniten sotaa, summaa tuloksia Lasten ja nuorten säätiön toiminnanjohtaja Olli Alanen.

Selvityksen mukaan nuorten usko maailman tulevaisuuteen on heikentynyt. Vaikka ilmastokriisi edelleen huolettaa nuoria, on sodan pelko noussut sitäkin merkittävämmäksi. Alle puolet nuorista uskoo, että ihmiskunnalla on halua (48 %) tai kykyä (46 %) ratkaista suurimmat globaalit ongelmat.

– Vaikka selvityksestämme käy ilmi, että nuorilla on vahva huoli maailman nykytilanteesta ja tulevaisuudesta, voidaan kuitenkin pitää myönteisenä sitä, että valtaosa nuorista uskoo omaavansa riittävän vahvat taidot ja kyvyt tulevaisuudessa pärjäämiseksi. Yhteiskuntamme digitalisoituu kovaa vauhtia ja nuoret vaikuttavat suhtautuvan myönteisesti teknologian roolin vahvistumiseen ja pitävän tätä kehitystä luonnollisena, kertoo Tietoevryn viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kia Haring.

Nuorten naisten huoli tulevaisuudesta on lisääntynyt

Huomionarvoista on, että naisten usko tulevaisuuteen ei ole kehittynyt miehiin verrattuna samaa tahtia: naisten keskuudessa oli kaksi kertaa miehiä yleisempää, että tulevaisuususko oli heikentynyt viimeisten viiden vuoden aikana. Naiset myös luottavat miehiä vähemmän omiin mahdollisuuksiinsa menestyä sekä kokevat tulevaisuutensa epävarmemmaksi. Lisäksi he näkevät maailman tulevaisuuden miehiä pelottavampana ja ahdistavampana.

– Vaikka selvityksen tulokset olivat monin osin ilahduttavan myönteisiä, sukupuolten välillä on silmiinpistävä ero siinä, kuinka he suhtautuvat tulevaisuuteen. Näyttää siltä, että koronarajoitukset ja sodan uhka ovat heikentäneet erityisesti tyttöjen ja nuorten naisten näkemyksiä tulevaisuudesta. Tämän ilmiön syitä tulisi selvittää syvällisemmin, Olli Alanen toteaa.

Selvityksestä käy ilmi, että nuorten keskuudessa on myös 15–20 % joukko, joka suhtautuu hyvin pessimistisesti niin omaansa kuin maailman tulevaisuuteen. Näiden nuorten usko tulevaisuuteen on heikentynyt ja heidän suhtautumisensa tulevaisuuteen on selvästi ikätovereitaan kyynisempää.

Nuorten tulevaisuususkon polarisoituminen on paitsi inhimillisesti myös yhteiskunnallisesti huolestuttavaa.

---

Aula Research Oy selvitti nuorten ajatuksia tulevaisuudesta toimeksiannostamme sähköisellä kyselytutkimuksella 2.–24.5.2022. Kyselyyn vastasi 1 013 eri puolilla Suomea asuvaa 16–30-vuotiasta nuorta. Selvityksen virhemarginaali on suurimmillaan 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tutustu 8.7. julkaistuun selvitykseen: ”Toiveikas ja pelottava” – selvitys nuorten tulevaisuususkosta

Järjestämme SuomiAreenassa 12.7.2022 kello 13 Uskaltavatko nuoret enää unelmoida? -tilaisuuden, jossa aiheesta keskustelevat Christoffer Strandbergin johdolla Perttu Pölönen, Kaisa Vuorinen, Ville Merinen ja Salaado Qasim. Katso tallenne keskustelusta!

blobid0.jpg

Lisätietoja:

Olli Alanen toiminnanjohtaja, Lasten ja nuorten säätiö olli.alanen@nuori.fi +358 50 502 5007

Kia Haring viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Tietoevry kia.haring@tietoevry.com +358 40 765 3700

Haastattelupyynnöt:

Taina Tyrväinen

viestintäpäällikkö, Lasten ja nuorten säätiö taina.tyrvainen@nuori.fi + 358 44 551 1790

---

Lasten ja nuorten säätiö vahvistaa nuorten tulevaisuususkoa. Tarjoamme vuosittain noin 50 000 nuorelle tietoja, taitoja ja mahdollisuuksia tehdä tulevaisuutta. Toimintamme tavoittaa vuosittain kymmeniä tuhansia eri elämäntilanteessa olevia nuoria ympäri Suomen. Lisäksi vaikutamme yhteiskunnassa yhdessä laajan kumppaniverkostomme kanssa. Säätiömme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. nuori.fi

Tietoevry luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme.

Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Börsissä. www.tietoevry.com

Haluatko tietää lisää?

Kia Haring

Tietoevry alumni

Nähdään SuomiAreenassa

Tutustu ohjelmaamme

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä