noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevryn pohjoismainen energia-alan tutkimus selvitti: ekosysteemeillä suuri merkityshiilineutraaliuuden saavuttamisessa

10 toukokuuta 2022

Digitalisaatio ja laaja-alainen yhteistyö asiakkaiden ja ekosysteemien kesken ovat avainasemassa edistettäessä kestävää kehitystä ja hiilineutraalia energiamarkkinaa. Pilvipohjaiset ratkaisut vauhdittavat muutosta ja yhteistyötä, mutta julkisten pilvipalveluiden turvallisuus herättää edelleen keskustelua. Nämä ovat keskeisiä havaintoja Tietoevryn Nordic Energy Study 2022 –tutkimuksessa.

Tietoevryn Nordic Energy Study 2022 -tutkimuksessa tarkastellaan pohjoismaisen energiateollisuuden kehityssuuntauksia, haasteita ja kohdealueita ja se on jatkoa vuonna 2018 tehdylle tutkimukselle. Vuoden 2022 Nordic Energy Studyyn osallistui kaikkiaan 113 energiatoimialan vaikuttajaa ja yritysjohdon edustajaa.

”Tutkimustuloksissamme korostuu selvästi neljä toisiinsa sidoksissa olevaa ilmiötä. Energiatoimiala edellyttää digitalisaatiota. Tasapaino energiamarkkinassa vaatii kulutuksen hallintaa ja ohjausta, mikä tarkoittaa myös asiakaskokemuksen parantamista ja heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisäämistä. Koko arvoketjun hallitseminen edellyttää toimivaa ekosysteemiä. Ekosysteemien toimintaa helpottavat pilvipohjaiset ratkaisut. Samalla on ratkaistava tietoturvaan liittyvät huolenaiheet”, sanoo Jyri Kivinen, johtaja, Energy & Utilities, Tietoevry Industry.

Kohti hiilineutraaleja energiamarkkinoita

Fossiilisesta energiasta on luovuttava, se on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Kestävä kehitys ja hiilineutraalit energiamarkkinat ovat Pohjoismaiden tulevaisuutta. Hiilineutraaliuuden tavoitteisiin liittyvät EU:n taksonomia-asetus ja paikalliset sääntelymallit. Tähän katsotaan sisältyvän sekä etuja että haittoja, mikä tekee vaikutusten ennakoinnista mielenkiintoista mutta myös hankalaa.

Digitalisaatio nopeuttaa kestävää kehitystä

”Kestävä kehitys ei toteudu ilman digitalisaatiota” on usein toistettu sanonta. Yritykset sopeutuvat markkinoiden muutoksiin eritoten investoimalla IT- ja toiminnanohjausratkaisuihin, ja digitalisaatio vaikuttaa merkittävästi myös yritysten strategioihin sekä investointeihin.

Asiakas on kuningas ja ekosysteemit ovat uusi toimintamalli

Tutkimustuloksissa korostuu asiakaslähtöisyyden tärkeys. Energia-alan toimijat tekevät kiinteää yhteistyötä asiakkaidensa kanssa ja panostavat asiakkaiden osallistamisen lisäämiseen. Energian kulutusta on lähivuosina seurattava ja hallittava tasapainon säilyttämiseksi. Tämä kaikki hyödyttää sähkönmyyjien riskienhallintaa ja vähentää jakeluverkkoyhtiöiden verkkoinvestointien tarvetta.

Samalla ekosysteemien merkitys kasvaa ennennäkemättömällä tavalla. Sidosryhmien välinen yhteistyö on välttämätöntä tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseksi. Yhteistyöstä hyötyvät energia-alan toimijat, asiakkaat ja ilmasto.

Julkinen vai yksityinen pilvi?

Siirtyminen pilvipalveluihin on yleistynyt digitalisaation ja arvoketjujen sisäisen yhteistyön myötä. Pilvipalvelu tuovat useita etuja nopeuttamalla kehittämistä, tiedon jakamista ja uusien järjestelmien käyttöönottoa. Ekosysteemit hyödyntävät pilvipalveluita ja niiden kyvykkyyksiä.

Tietoturvallisuus on ymmärrettävä huolenaihe. Julkisen pilvipalvelun turvallisuus herättää edelleen keskustelua, etenkin Ruotsissa. Valmiudet käyttöönottaa pilvipohjaisia ratkaisuja kuitenkin kasvavat parantuneen tietoturvan ja entistä kehittyneempien järjestelmien myötä.

Lisätietoja:

Matti Seppänen, Head of Sales and Marketing, Energy & Utilities
Tietoevry Industry
puhelin: +358 400 422 556
matti.seppanen@tietoevry.com

Lataa yhteenveto tutkimustuloksista

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com

 

Haluaisitko kuulla lisää?

Matti Seppänen

Head of Sales and Marketing, Energy & Utilities, Tietoevry Industry

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä