noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevryn vastuullisuusraportti 2021 on julkaistu

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen etenee hyvin, sukupuolten välinen tasapaino edelleen painopistealueena.

02 maaliskuuta 2022

Tietoevryn vastuullisuusraportti 2021 julkaistiin tänään osana yrityksen vuosikertomusta. Raportti sisältää yrityksen vastuullisuusstrategian ja siihen liittyvät tavoitteet raportoituna GRI-standardin mukaisesti. Vastuullisuusstrategia 2023 määrittää yrityksen painopistealueet eettisyyden, ilmastotekojen sekä tavoitteen luoda inspiroiva työpaikka, osalta.

Vastuullisuus on meille Tietoevryssä sekä velvollisuus että mahdollisuus. Pyrimme jatkuvasti kehittämään omaa toimintaamme sekä vähentämään hiilidioksidipäästöjä koko arvoketjussamme. Näin toimimalla emme ainoastaan vastaa sidosryhmiemme vaatimuksiin ja odotuksiin vaan kehitämme entistä kestävämpiä ratkaisuja tukemaan asiakkaidemme liiketoimintaa ja koko yhteiskuntaa. Digitaaliset palvelumme auttavat asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeä, lisäämään energiatehokkuutta ja vähentämään luonnonvarojen käyttöä.

Vuonna 2020 julkaistu kolmivuotinen vastuullisuusstrategiamme muodostaa vastuullisuusraporttimme perustan. Vastuullisuusstrategiamme kuvaa pitkän aikavälin kestävän kehityksen tavoitteemme sisältäen konkreettiset olennaisuusanalyysiin pohjautuvat mittarit sekä vastuullisuuteen pohjautuvat palvelut ja liiketoimintamahdollisuudet.

Yksi kunnianhimoisista tavoitteistamme on lisätä naisten määrää henkilöstössämme ja saavuttaa sukupuolten välinen tasapaino; 50/50 naisia ja miehiä henkilöstössämme globaalisti vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä vain noin 17 % Euroopan lähes kahdeksasta miljoonasta ICT-asiantuntijasta on naisia*, joten tämä pitkän aikavälin tavoitteemme vaatii toimenpiteitä monella tasolla. Vuonna 2021 tarkastelimme käytäntöjämme liittyen seuraajasuunnitteluun sekä rekrytointiin. Vaihdoimme myös sukupuolittuneet ilmaisut työpaikkailmoituksissamme neutraaleihin, ja tämän kokeilun seurauksena naishakijoiden määrä Pohjoismaissa kasvoi 32 prosenttiin. Kaiken kaikkiaan vuonna 2021 naisten osuus uusista rekrytoinneista kasvoi 4 prosenttiyksikköä ja naisten osuus johtotehtävissä yhden prosentin. Naisten osuus koko henkilöstöstä pysyi 29 prosentissa.

”Matkamme kohti hiilineutraaliutta etenee suunnitelmiemme mukaisesti ja olemme vuoden aikana sitoutuneet myös Science Based Targets -aloitteeseen. Koko organisaatiomme on lähtenyt vahvasti mukaan kestävän kehityksen työhön. Vastuullisuus on yhä useammin aiheena myös keskusteluissamme asiakkaiden kanssa, mikä kertoo datan ja digitalisaation roolista kestävän kehityksen mahdollistajana. Kiteytimme vuoden 2022 alussa toimintamme ytimen uuteen missioon – tuemme yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Tämä missio inspiroi osaltaan työtämme kohti vastuullisuustavoitteitamme”, sanoo Tietoevryn viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kia Haring.

Tärkeimmät 2023 vastuullisuusstrategiaamme liittyvät tavoitteemme ja vuoden 2021 tulokset:

Tavoite: Käytämme 100 % hiilivapaata sähköä omissa datakeskuksissamme ja toimistoissamme vuoteen 2023 mennessä. Tulos 2021: 92 %

Tavoite: Vähennämme 80 % energiankulutukseen liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistämme vuosina 2020–2023. Tulos 2021: 44 % vähennys

Tavoite: Saavutamme sukupuolten välisen tasapainon – 50/50 naisia ja miehiä henkilöstössämme globaalisti vuoteen 2030 mennessä. Tulos 2021: 29 % naisia

Tavoite: Kierrätämme 100 % niin omista kuin asiakkaillemme palveluna tarjottavista laitteista. Tulos 2021: 70 % sisäisistä ja 80 % asiakkaiden laitteista uusiokäytettiin tai kierrätettiin.

Tavoite: 90 % henkilöstöstämme suorittaa eettisen koulutuksemme (Code of Conduct -koulutus). Tulos 2021: 93 %

*Euroopan tasa-arvoinstituutin mukaan.

Lue koko vuosikertomus osoitteessa https://ar2021.tietoevry.com/en/ (englanniksi).

Suomenkielinen taloudellinen katsaus sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmäselvitys löytyy täältä: https://ar2021.tietoevry.com/fi/.

Voit myös tutustua vastuullisuustavoitteisiimme alla olevan videon avulla:

Lisätietoja: Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, 040 570 4072

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. https://www.tietoevry.com/

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä