noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry Connectin muutosohjelma kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi etenee – yhtiö käynnistää henkilöstöneuvottelut Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa

17 helmikuuta 2022

IT-markkinoiden muutos kiihtyy perinteisten infrastruktuuripalveluiden volyymien jatkaessa odotetusti laskuaan. Markkinakasvun keskiössä ovat julkipilven ja yksityisen pilven yhdistävien monipilvipalveluiden kysynnän lisääntyminen sekä pilvitransformaatio. Kehitystä vauhdittaa automaatio, joka on avaintekijä tehokkuudessa ja asiakkaiden pilvipalveluiden käyttöönotossa.

Tietoevry Connect on yksi kuudesta erikoistuneesta uudesta liiketoiminnasta, joilla on täysi operatiivinen vastuu (entinen Cloud & Infra). Liiketoiminnan suorituskyvyn parantamiseksi ja monipilvi-investointien mahdollistamiseksi Tietoevry Connectin on mukautettava kustannusrakennettaan vastaamaan perinteisten infrastruktuuripalvelujen volyymikehitystä. Tästä syystä liiketoiminnassa käynnistetään tehostamisohjelma, jonka tavoitteena on 50 miljoonan euron säästöt vuositasolla. Tehostamishankkeisiin sisältyy ulkoisiin hankintoihin, alihankkijoihin ja henkilöstöön liittyviä kuluja.

Henkilöstöön liittyviin säästötavoitteisiin sisältyvät perinteisten infrastruktuuripalvelujen kapasiteetin sopeuttaminen, hallinnollisten roolien vähentäminen, automaation lisääminen ja globaalin toimitusmallin laajamittaisempi hyödyntäminen. Yhtiö on käynnistänyt tänään muutosneuvottelut, joiden arvioidaan vaikuttavan kokonaisuudessaan enintään 600 työtehtävään globaalisti, sisältäen enintään 250 työtehtävää Ruotsissa, enintään 190 työtehtävää Norjassa ja enintään 160 työtehtävää Suomessa. Muutosneuvottelut käydään kunkin maan lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti, ja mahdolliset toimenpiteet on arvioitu toteutettavaksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tietoevry tekee kaikkensa tukeakseen toimien kohteina olevia työntekijöitä muutosprosessin aikana. Prosessin etenemisestä tullaan viestimään aktiivisesti ja läpinäkyvästi ja työntekijöille pyritään tarjoamaan sekä koulutusmahdollisuuksia että mahdollisuuksia uudelleen työllistymiseen yhtiön toisissa liiketoiminnoissa.

"Asiakkaat siirtävät investointejaan pilvipohjaisiin palveluihin kiihtyvällä vauhdilla ja samalla perinteisten infrastruktuuripalveluiden kysyntä laskee. Meidän on sopeutettava toimintamme ja kustannusrakenteemme vastaamaan näihin muutoksiin. Henkilöstöä koskevat toimenpiteet ovat aina raskaita. Teemme parhaamme tukeaksemme työntekijöitämme ja minimoidaksemme vaikutukset heihin”, sanoo Tietoevry Connectin toimitusjohtaja Johan Torstensson.

Tänään julkistetut toimenpiteet mahdollistavat lisäinvestoinnit monipilvipalveluihin, mikä edistää Tietoevry Connectin kilpailukykyä ja kasvua. Integraatiossa luotu perusta antaa Tietoevry Connectille hyvät edellytyksen jatkaa yhtenäisen pilvipohjaisen palveluvalikoiman kehittämistä ja toiminnan virtaviivaistamista.

Lisätietoja:
Tietoevryn viestintä, 040 570 4072, news@tietoevry.com

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com/fi/

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä