noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY yhteistyöhön Priden kanssa Pohjoismaissa – tavoitteena edistää osallisuutta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia

07 kesäkuuta 2021

Ihmiset ovat TietoEVRYn tärkein voimavara ja tavoitteenamme on olla erinomainen työpaikka 24 000 asiantuntijallemme maailmanlaajuisesti. Teemme systemaattisesti töitä rakentaaksemme monimuotoista, osallistavaa sekä jatkuvaan oppimiseen perustuvaa kulttuuria – aidosti tasavertaiset mahdollisuudet voivat toteutua vain, kun erilaisuutta arvostetaan ja se otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Osana monimuotoisuustyötä, TietoEVRY toimii Priden yhteistyökumppanina Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Monimuotoisen työyhteisön rakentaminen on meille tärkeää. Erilaiset ihmiset, jotka edustavat eri sukupuolia, ikäryhmiä, seksuaalisia suuntautumisia, etnisyyksiä, uskontoja ja vakaumuksia, ovat kaikki yhtä arvokkaita. Haluamme luoda kulttuurin, jossa kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti sekä kunnioittavasti ja jossa jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä. Haluamme olla osallistava yhteisö kaikille – enemmistöille sekä vähemmistöille. Edistääksemme osallisuutta ja monimuotoisuutta sekä tukeaksemme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisia mahdollisuuksia työelämässä sekä yhteiskunnassa laajemmin, olemme kesällä 2021 Priden kumppanina Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

”Yhteistyömme Priden kanssa heijastaa TietoEVRYn arvoja: avoimuutta, luottamusta ja monimuotoisuutta. Meille on tärkeää rakentaa kulttuuria, jossa kaikki kokevat olevansa tervetulleita sellaisina kuin ovat – jokaisen ainutlaatuisuuden tunnistaminen luo pohjan hyvälle ja tasa-arvoiselle työkulttuurille. Monimuotoiset tiimit tukevat innovointia ja uusien ratkaisujen luomista laajalle asiakaskunnallemme. On hienoa jatkaa yhteistyötämme Priden kanssa Suomessa sekä Pohjoismaisella tasolla – olemme ylpeitä arvoistamme ja haluamme myös tuoda niitä aktiivisesti esille”, sanoo TietoEVRYn Suomen maajohtaja Satu Kiiskinen.

TietoEVRY tukee osallisuutta kansainvälisillä ja paikallisella toiminnalla

Julkistimme kunnianhimoiset tavoitteemme monimuotoisuuden edistämiseksi Diversity & Inclusion Charterissa, joka julkaistiin maaliskuussa osana TietoEVRYn kolmivuotista “Upgrading tomorrow” -vastuullisuussuunnitelmaa. Monimuotoisuus ja osallisuus ovat keskeisiä elementtejä yrityskulttuurimme rakentamisessa.

Koulutamme esihenkilöitämme ja tiiminvetäjiämme kulttuurityön eettisisten periaatteiden mukaisesta toiminnasta sekä tiedostamattomien ennakkoasenteiden tunnistamisesta – on tärkeää, että jokainen toimii periaatteidemme mukaisesti ja on roolimallina muille. Olemme kutsuneet myös asiantuntijoita eri taustoista puhumaan monimuotoisuusteemoista henkilöstöllemme, ja TietoEVRYllä on aktiivinen työntekijöiden perustama yhteisö, joka jakaa parhaita käytäntöjä osallisuuteen ja monimuotoisuuden edistämiseen liittyen.

TietoEVRYllä uskomme, että teknologian avulla voidaan rakentaa parempaa maailmaa sekä edistää osallisuutta sekä tasa-arvoa laajemminkin.

  • Viime vuonna TietoEVRY julkaisi The Polite Type -hankkeen, jonka avulla pyritään taistelemaan verkkokiusaamista, vihapuhetta sekä syrjintää Yhteistyössä nuorten ja asiantuntijoiden kanssa kehitetty fontti tunnistaa loukkaavia ilmaisuja sekä korvaa haukkumasanat automaattisesti neutraaleilla ilmaisulla. Projekti on laajentunut kaikkiin pohjoismaihin, Suomessa kumppanina toimii Lasten ja Nuorten säätiö.
  • TietoEVRY järjestää keskiviikkona 14.7. klo 13:00 Helsingin Allas Sea Poolilla SuomiAreena-paneelikeskustelun “Monimuotoisuus digitaalisoituvassa yhteiskunnassa – miten rakennamme yhdenvertaista maailmaa?”. Paneelissa pohditaan sitä, miksi on tärkeää, että huomioimme erilaiset näkökulmat digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Keskustelu striimataan mtv.fi-palvelussa ja on avoin kaikille.

Lisätietoja:

TietoEVRYn viestintä, news@tietoevry.com, 040 570 4072

 

Haluatko tietää lisää

Kia Haring

Tietoevry alumni

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä