noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRYn ja Lapin AMKin kumppanuuteen perustuva yhteistyö käynnistyy

03 maaliskuuta 2021

Sopimusyhteistyöllä vahvistetaan sosiaali- ja terveysalan digitalisaation tasoa ja osaamista.

TietoEVRY on digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, jolla on asiakkaita yli 90 maassa. Lapin ammattikorkeakoulun Digitaalisten ratkaisujen ja Tulevaisuuden terveyspalvelujen osaamisryhmät puolestaan tuottavat terveysteknologiaan liittyvää osaamista ja alan uusia osaajia. 
 
Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvää yhteistyötä tullaan tekemään alan asiantuntijoiden digitaalisen osaamisen vahvistamiseksi. Hankeyhteistyönä kehitetään alan järjestelmiä, sähköisiä palveluita ja etäpalveluita ja -ohjausta. 
 
TietoEVRYn tuotekehitysjohtaja Jani Rahkon mukaan terveydenhuollon digitalisaatio jatkaa kiihtymistään. 
 
- Uuden sukupolven osaamisessa hoitoalan aspekti on mukana. Uusia osaajia tarvitaan, jotta voimme vastata asiakkaidemme kasvaviin tarpeisiin. Tätä varten tarvitsemme tiiviit suhteet korkeakouluihin. 
 
Sopimus mahdollista sosiaali- ja terveysalan sekä tietotekniikan monialaisen yhteiskehittämisen, jonka vaikutukset ulottuvat alojen AMK- ja YAMK-tutkintokoulutuksiin Lapin AMKissa. 
 
Ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen kiittää sopimuksen valmistelijoita hyvästä työstä, ja iloitsee sen myötä aukeavista monialaisuuden mahdollisuuksista. 
 
- Kumppanuussopimus iskee juuri ammattikorkeakouluille ominaiseen kehittämissaumaan. Tehtävänämme ei ole vain toisintaa nykyisiä asiantuntija-ammatteja, vaan myös uudistaa niitä ja luoda uusia ammattikombinaatioita. Tämä on juuri sitä mitä kansainvälinen ja monimuotoistuva työelämä meiltä odottaa. 
 
TietoEVRY Akatemiassa sosiaali- ja terveysalan ja tekniikan opiskelijat tekevät toimeksiantoja monialaisessa tiimissä, joissa tavoitteena on myös hyödyntää DevOPS-työkaluja ja -menetelmiä. Osaamispäällikkö Heikki Konttaniemen mukaan ketterä järjestelmäkehitys ja DevOPS tulevat näkymään yhä vahvemmin tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa. 
 
- DevOPS-menetelmillä ja -työkaluilla tehdään sähköisten palvelujen tuottamisesta ketterää ja automatisoitua samalla huomioiden laatuseikat. Kumppanuus TietoEVRYn kanssa mahdollistaa osaamisen vaihdon tällä aihealueella. 
 
Akatemiassa järjestetään myös innovaatiotyöpajoja, harjoitteluita ja opinnäytetyötoimeksiantoja. TietoEVRYn asiantuntijat voivat osallistua AMKin opintojaksoille luennoitsijana ja Lapin AMKin asiantuntijoille avautuu mahdollisuus tutustua TietoEVRYn toimintaan nk. työelämäjaksoilla. 
 
Yhteistyötä koordinoivat Jani Rahko ja Heikki Konttaniemi. He laativat vielä kumppanuussopimuksen liitteeksi toimintasuunnitelman, jossa kuvataan tarkemmin yhteistyöteemat ja toimenpiteet. Toimintasuunnitelma laaditaan ja tarkistetaan vuosittain. 

Kumppanuussopimus allekirjoitettiin 18.1.2021 ja sen on voimassa tällä erää kolme vuotta.  

Yhteistyön ensimmäiset projektit, joissa opiskelijat pääsevät mukaan kehitystyöhön yhdessä TietoEVRYn asiantuntijoiden kanssa, ovat käynnistetty ja lähteneet liikkeelle hyvin. Opiskelijat pääsevät yhdessä TietoEVRYn asiantuntijoiden kanssa ideoimaan ja kehittämään projekteja ja saavat kokemusta oikeasta tuotekehityksestä, rooleista ja prosesseista. TietoEVRY on myös vieraillut LapinAMK:n työelämäpäivässä, jossa TietoEVRYn asiantuntija oli kertomassa, millaisia rooleja ja mahdollisuuksia toimialalla työskentely pitää sisällään. 

Yhteistyö on arvokasta ja tärkeää molemmille osapuolille ja antaa uusia mahdollisuuksia ja keinoja vastata terveydenhuollon kiihtyvään digitalisaatioon.

 

Lue lisää TietoEVRYn uramahdollisuuksista.

Lue lisää sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuistamme.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä