noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kela kokeilee uudenlaista digitaalista älyrahaketta

03 lokakuuta 2019

Kela ja Tieto toteuttavat loppuvuonna 2019 kokeilun, jossa kehitetään mobiilisovelluksella tai maksukortilla käytettävää älyrahaketta.

Älyrahake on uudenlainen maksutakaus, jolla maksamiseen liittyviä prosesseja olisi mahdollisuus muuttaa digitaalisiksi. Kela ja Tieto toteuttavat loppuvuonna 2019 kokeilun, jossa testataan älyrahakkeen käyttöä mobiilisovelluksella tai maksukortilla paperisen maksutakauksen sijaan.

Kela myöntää osan maksusitoumuksista edelleen paperisina. Älyrahake eli digitaalinen maksutakaus sopisi tilanteisiin, joissa maksu halutaan kohdentaa tiettyyn käyttökohteeseen. Paperinen maksusitoumus täytyy esittää maksettaessa, mutta älyrahakkeen käyttäjä olisi yhdenvertaisessa asemassa esimerkiksi maksukortin käyttäjän kanssa. Älyrahakkeen tulevia käyttökohteita voivat olla myös esimerkiksi palvelusetelit, vakuutuskorvaukset, lounassetelit, kulttuuri- ja liikuntasetelit sekä lahjakortit.

Kokeilun lähtökohta on, että älyrahake on helppokäyttöinen ja sitä voidaan käyttää mobiilisovelluksella tai maksukortilla. Älyrahakkeen käyttökokemus on tarkoitus suunnitella samankaltaiseksi jo nykyisin käytössä olevien digitaalisten maksutapojen kanssa. Älyrahake ei ole riippuvainen aukioloajoista ja voi myös säästää käyttäjän henkilökohtaiselta asiointimatkalta Kelaan.

Älyrahaketta ei tässä vaiheessa pilotoida asiakkailla, sillä ensin halutaan varmistaa sen toimivuus palveluprosessien, sääntelyn ja teknologian näkökulmista. Kokeilu on osa Kelan innovaatiotoimintaa ja maksamisen uusien mahdollisuuksien arvioimista. Kokeilussa on tarkoitus hyödyntää avoimen lähdekoodin Corda- ja Hyperledger Indy -lohkoketjuteknologioita.

– Haluamme kokeilun avulla selvittää, kuinka lohkoketjuteknologian kaltaiset uudet nousevat teknologiat palvelevat parhaiten asiakkaitamme erilaisissa elämäntilanteissa, kertoo Kelan IT-palveluiden innovaatioyksikön päällikkö Janne Pulkkinen.

– Uusia teknologioita hyödyntämällä pystymme luomaan yhteiskuntaan täysin uudenlaisia palveluja ja liiketoimintamalleja. Lohkoketjuteknologian avulla voimme digitalisoida keskeisiä palveluja sekä näin helpottaa asiakkaiden arkea ja tehostaa palveluita kaikkien toimijoiden osalta, kertoo lohkoketju-liiketoiminnasta vastaava johtaja Markus Hautala Tiedolta.

Kokeilu toteutetaan loppuvuoden 2019 aikana. Siinä ovat mukana Kela ja Tieto sekä neuvonantajina Verohallinto, Finanssivalvonta, Borenius Asianajotoimisto ja myöhemmin nimettävä palvelutuottaja. Kokeilun laajentamisesta asiakkaille ja uusien tahojen mukaan ottamisesta päätetään kokeilusta saatujen tulosten perusteella.

Lisätietoja:

Janne Pulkkinen, IT-palveluiden innovaatioyksikön päällikkö, Kela, p. 050 5516 237
Markus Hautala, lohkoketju-liiketoiminnasta vastaava johtaja, Tieto, p. 040 1824 299

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä