noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Data liiketoiminnan kiihdyttäjänä - Onko yrityksesi jo nousukiidossa?

05 huhtikuuta 2019

Data vyöryy yritysten tietokantoihin ja sen merkitys liiketoiminnalle kasvaa dramaattista vauhtia. On tullut aika lähteä mukaan teknologisen kehityksen ajamaan muutosprosessiin.

"Tänä päivänä, toimialasta riippumatta, parhaan asiakaskokemuksen tarjoaja voittaa", kertoo Tieto Oyj:n Data-Driven Business -liiketoiminta-alueen johtaja Matti Ristimäki. "Enää ei riitä, että kehitetään tuote tai palvelu, ja ryhdytään markkinoimaan. On lähdettävä liikkeelle aidoista, ymmärrykseen perustuvista asiakastarpeista."

Ymmärrys pohjautuu tänä päivänä mitä suurimmassa määrin dataan. Data tuo toimintaan myös ennustettavuutta, joka auttaa asiakaskysynnän tunnistamisessa sekä oikeiden viestien ja sisältöjen välittämisessä – vieläpä juuri oikeisiin kanaviin, juuri oikeaan aikaan.

Datalähtöisyyden avulla yritys pystyy myös muun muassa optimoimaan ostojaan ja tehostamaan tuotantoketjuaan.

"Kyse on itseään ruokkivasta kehästä", Matti Ristimäki kuvaa. "Uusi data mahdollistaa entistä paremman asiakasymmärryksen. Sen avulla saadaan yhä tarkempaa tietoa osto- ja kulutuskäyttäytymisestä, ja lisää dataa kehitystyöhön."

Useimmat pohjoismaiset yritykset ovat kiivaasti siirtymässä dataohjautuviin liiketoimintamalleihin. Mahdollisuuksiin on syytä tarttua nopeasti, muuten sen tekee joku kilpailijoista. Tuloksia on myös maltettava odottaa.

"Onnistuminen edellyttää niin asiakkaan kuin toimialan logiikan perinpohjaista ymmärtämistä, ja se ottaa aikansa", Matti Ristimäki kertoo. "Kun julkisuudessa nähdään datan avulla menestyneitä yrityksiä kuten Netflix ja Airbnb, ajaudutaan hypeen ja kuvitellaan kaiken tapahtuneen hetkessä. Tosiasiassa takana on vuosien oppimis- ja kehitystyö, johon jokaisen on varauduttava."

Matti Ristimäki suositteleekin, että yritys asettaa toiminnalleen sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteet. Nopeasti kotiutettavat voitot ovat pienempiä, mutta antavat uskoa siihen, että suunta on oikea. Kaikki tekeminen tähtää dataohjautuvuuden mukanaan tuomaan pitkän aikavälin menestykseen.

Matti Ristimäki korostaa, että käytössä jo olevat teknologiat eivät ole pääasiallinen remontin kohde. Tärkeintä on miettiä, miten yrityksen toimintoja kannattaa datan avulla muuttaa.


Kolme avainta dataohjautuvuudessa onnistumiseen:

  1. Ylimmän johdon sitoutuminen. Kyse ei ole IT-osaston uudistuksesta, vaan yrityksen perusteisiin ulottuvasta hankkeesta.
  2. Liiketoimintalähtöisyys. Kyse ei ole teknologisesta harjoituksesta, vaan asia on osattava ajatella kysynnän lähtökohdista.
  3. Kyvykkyyden rakentaminen. Rakennetaan tekniset valmiudet, joiden avulla tarvittava data saadaan. Teknologia on mahdollistaja, ei itseisarvo.

Lue lisää:

Tieto Data Platform

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä