noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto ja Startup Refugees käynnistävät mentorointiohjelman

28 maaliskuuta 2019

Tieto ja Startup Refugees käynnistivät vuoden 2019 alusta mentorointiohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajien työnhaku- ja työelämätaitoja sekä tukea maahan saapuneita suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisessa.

Digitaalinen eriarvoisuus maahanmuuttajien sekä muun yhteiskunnan välillä on edelleen suuri. Yhdessä suunniteltu ja osallistujille räätälöity mentorointiohjelma on osa Tiedon ja Startup Refugeen pitkäjänteistä työtä, jolla tähdätään digitaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen Suomessa.

Mentorointiohjelmaan osallistuvat maahanmuuttajataustaiset henkilöt saavat mahdollisuuden yksilölliseen oppimiseen sekä työnhaku- ja työelämätaitojen kehittämiseen. Ohjelma on suunnattu erityisesti korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on työllistyä oman alansa töihin ja oppia lisää pohjoismaalaisesta työskentelykulttuurista.

"Työelämätaitojen kehittämisessä paikallisen mentorin henkilökohtaisella valmennuksella ja tuella on suuri rooli. Projektin aikana haluamme tarjota osallistujille mahdollisuuden yksilölliseen ohjaamiseen sekä osaamista kehittävään koulutukseen, johon he itse pääsevät vaikuttamaan. Tiedon vapaaehtoiset ovat olleet aktiivisesti mukana Startup Refugeesin toiminnassa ja palaute on ollut hyvin positiivista" kertoo Liban Abdi, mentorointiohjelman koordinaattori Startup Refugeesilta.

"Meille on tärkeää olla mukana vahvistamassa tasa-arvon toteutumista digitaitojen ja -osaamisen saralla yhteiskunnassa. Mentorointiohjelma on jatkoa pitkäjänteiselle yhteistyöllemme, jossa tähdätään digitaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen. On hienoa nähdä, kuinka motivoituneita Tiedon vapaaehtoiset ovat olleet osallistumaan ohjelmaan ja tukemaan mentoroitavia osaamisen kehittämisessä", sanoo Mari Tuokko, Tiedon sidosryhmäsuhdetiimin viestintäpäällikkö.

Startup Refugeesilla on yli 3000 työnhakijaa heidän CV-tietokannassaan ja noin viidenneksellä hakijoista on taustaa korkeakouluopinnoista sekä kokemusta IT-sektorilla työskentelystä. Osallistujat on valittu heidän joukostaan ja heille on etsitty heidän osaamistaan ja kiinnostuksenkohteitaan vastaava mentori.

Mentorointiohjelma osana digitaitojen vahvistamisprojektia

Mentorointiohjelma on jatkoa Tiedon ja Startup Refugeesin yhteistyölle, jossa tavoitteena on digitaalisen tasa-arvon vahvistaminen yhteiskunnassa. Vuoden 2018 aikana Tieto ja Startup Refugees järjestivät Tiedon pääkonttorilla Espoossa työpajoja, joissa keskityttiin digitaalisten taitojen vahvistamiseen sekä työnhakutaitojen kehittämiseen.

Tiedon ja Startup Refugeesin yhdessä suunnittelemat ja toteuttamat työpajat tavoittivat 158 pakolaista sekä turvapaikanhakijaa Startup Refugeesin verkoston kautta ja niissä oli kymmeniä Tiedon vapaaehtoisia mukana. Lisää työpajoista voit lukea täältä.

"Yhteistyö Tiedon kanssa on ollut todella antoisaa ja se on mahdollistanut monipuolisen taitojen kehittämisen osallistujille. Työpajat ovat tarjonneet monille maahan saapuneille mahdollisuuden tutustua ensimmäistä kertaa suomalaiseen teknologiayritykseen sekä kehittää taitojaan yhdessä Tiedon asiantuntijoiden kanssa", kertoo Abdi.

Lue lisää Tiedon vastuullisuustyöstä digitaalisen tasa-arvon edistämiseksi täältä. Lisätietoa Tiedon ja Startup Refugeesin yhteistyöstä täältä.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä