noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto toimittaa Rajavartiolaitokselle Meripelastuksen johtamisjärjestelmän

01 kesäkuuta 2018

Rajavartiolaitos on valinnut Tieto Finland Oy:n toimittamaan Meripelastuksen uuden johtamisjärjestelmän. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 lopulla. Sen myötä meripelastuksen johtokeskusten ja meripelastusyksiköiden välinen tiedonvaihto tehostuu ja digitalisoituu. Johtamisjärjestelmä tarjoaa myös erilaisia valmiita rajapintoja uusien, ulkopuolisten palveluiden ja toimintojen liittämisen meripelastuksen johtamiseen.

”Rajavartiolaitos on asettanut korkeat käytettävyys- ja turvallisuusvaatimukset johtamisjärjestelmälle, koska se on keskeinen osa yhteiskunnan merellistä turvallisuusinfrastruktuuria. Korkean käytettävyyden lisäksi Tiedon järjestelmä tarjoaa meille hyvät työkalut kehittää päivittäistä johtamistoimintaamme sekä jakaa Rajavartiolaitoksen muodostamaa merellistä tilannekuvaa muille viranomaisille”, Rajavartiolaitoksen meripelastusasiantuntija Petteri Leppänen toteaa.

Uutta tietojärjestelmää hyödynnetään meripelastuksen johtokeskuksissa Turussa ja Helsingissä meripelastuksen johtamiseen ja siihen liittyvän tilannekuvan muodostamiseen sekä johtokeskusten ja liikkuvien meripelastusyksiköiden väliseen tiedonvaihtoon.

Järjestelmä vaihtaa tietoa myös muiden viranomaisten tietojärjestelmien kanssa sekä hyödyntää nykyistä tehokkaammin erilaisia yhteisiä viranomaispalveluita ja rekistereitä. Uuden johtamisjärjestelmän myötä vaativissa meripelastustapahtumissa lähimmän tarkoituksenmukaisen yksikön onnettomuuspaikalle saapumisen uskotaan nopeutuvan.

”Tuleva meripelastuksen johtamisjärjestelmä edistää merkittävästi viranomaisten ja muiden pelastustoimintaan osallistuvien tahojen yhteistyötä. Sen avulla voidaan vaikuttaa turvallisuuteen Suomen merialueilla ja laajemmin koko yhteiskunnassa. Meripelastuksen uudessa johtamisjärjestelmässä voimme hyödyntää viimeisintä teknologiaa ja pitkää kokemustamme kokonaisturvallisuuden johtamista tukevien, vaativien järjestelmien toimittamisesta ja ylläpitämisestä”, sanoo Tiedon Suomen julkisen sektorin toimialajohtaja Anne Räsänen. 

Meripelastuksen tehtäviin kuuluu muun muassa merihätään joutuneiden ihmisten pelastaminen, onnettomuuksien ennaltaehkäisy, kadonneiden etsintä, lääkärikonsultaatiot ja sairaankuljetukset meri- ja saaristoalueilta.

Lisätietoja:

Petteri Leppänen, meripelastusasiantuntija, Rajavartiolaitos, p. 029 542 1157

Tuomas Korpilahti, Senior Sales Manager, Tieto, p. 020 727 3618

Tieto Newsdesk, p. 040 570 4072, news@tieto.com

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä