noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

IntrumHackin voittoon kuluttajan taloudenhoidon yhteisöllisyyttä korostava innovaatio

20 huhtikuuta 2018

Intrum järjesti yhteistyössä Tiedon, IBM:n ja Nordic Finance Innovationin kanssa hackathonin tavoitteenaan luoda innovaatioita kuluttajien taloudellisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

IntrumHack järjestettiin Espoon Keilaniemessä 11.-12. huhtikuuta. Avoimeen kilpailuun haki osallistujia muun muassa oppilaitoksista, startupeista sekä pienistä ja keskisuurista yrityksistä. 32 tuntia kestäneen hackathonin aikana osallistuneilla tiimeillä oli mahdollisuus kehittää konseptiaan, hyödyntäen Intrumin aitoa dataa. Tiimejä mentoroivat asiantuntijat useista yhteistyöyrityksistä ja kansainvälisistä yliopistoista.

Osallistuneet 12 tiimiä onnistuivat kehittämään uudenlaisia ratkaisuehdotuksia, jotka hyödynsivät muun muassa datan visualisointia, pilvilaskentaa, teköälyä, mobiilisovelluksia, robotiikkaa ja chat-sovelluksia. Kaikki tiimit käyttivät dataa luovalla tavalla, ja kehittivät intuitiivisia, asiakaslähtöisiä ratkaisuja.

Kilpailun voitti tiimi IMMIT, jonka muodosti neljän kansainvälisen opiskelijan ryhmä, ja joille hackathonin voitto oli ensimmäinen laatuaan. Heidän keskeinen ideansa oli saattaa samankaltaisessa taloudellisessa tilanteessa olevat ihmiset yhteen digitaalisen sovelluksen avulla ja muodostaa heistä toisilleen vertaistukiryhmä. Ratkaisu sisälsi muun muassa henkilökohtaisen maksusuunnitelman, taloudellista neuvontaa sekä chat-palvelun. Tiimissä oli jäseniä Hollannista, Suomesta ja Ranskasta.

”Ymmärsimme, että velkaantumisessa ei ole pelkästään kysymys rahasta. Sillä on vaikutuksia kaikille elämän osa-alueille, ja se aiheuttaa ihmisissä turhautumista ja pahimmillaan masennusta. Vertaiskumppaneilla ja tukihenkilöillä voi olla merkittävää vaikutusta elämänlaatuun, ja niiden avulla voi olla helpompi saada henkilökohtainen talous takaisin raiteilleen. Sovelluksessamme on neljä ominaisuutta, joista kullakin on tarkoituksensa. Tämän sovelluksen ehdottomasti paras ja ainutlaatuisin ominaisuus piilee juuri vertaistuen voimassa”, perustelee tiimi IMMIT ratkaisuaan.

Kilpailun kaksi kolmesta lisäpalkinnosta sai tiimi Phoenix, jonka konsepti erottautui edukseen edistyksellisen teknologian hyödyntämisellä sekä toteutuskelpoisuudellaan. Tieto palkitsi heidät 2 000 euron rahapalkinnolla, ja IBM myönsi tiimin jäsenille mahdollisuuden kehittää konseptiaan edelleen valmennussessiossa IBM Cloud Garagessa Kööpenhaminassa. Tiimi Bite loi nuorille osoitetun taloudenhallinnan kannustinmallin, ja Nordic Capital palkitsi heidät pääsylipuilla myöhemmin tänä vuonna Tukholmassa järjestettävään Singularity University Summit -tapahtumaan. Lisäksi Nordic Finance Innovation antoi kaikille tapahtumaan osallistuneille Chris Skinnerin tuoreimman teoksen ”Digital Human”.

Uusia ratkaisuja kuluttajien taloudellisen hyvinvoinnin parantamiseksi

Intrumin aikomuksena on nyt testata ja kehittää tapahtumassa luotuja konsepteja. Tämä osoittaa, että IntrumHack oli tärkeä askel Intrumin matkalla kohti yhä asiakaslähtöisempää yritystä ja yksi niistä tavoista, joilla Intrum pyrkii edistämään toimintansa digitalisaatiota ja innovaatioita. Luotonhallinnan markkinajohtajana Intrumilla on sekä mahdollisuus että velvollisuus muuttaa tapaa, jolla ihmiset mieltävät luotonhallinnan.

”Tarvitsemme uusia ratkaisuja ja ideoita kehittääksemme liiketoimintaamme. Hackathon osoittautui erinomaiseksi konseptiksi haastaa omaa ajatteluamme ja tuoda raikkaita näkemyksiä pöytään”, sanoo Louise Karlander, Intrumin innovaatiojohtaja.

”IntrumHack on erinomainen esimerkki onnistuneesta avoimesta innovointitapahtumasta. Se tarjosi mahdollisuuden nopeaan oppimiseen, kumppanuuksien rakentamiseen sekä digitaalisen murroksen kiihdyttämiseen. Testasimme nyt myös uutta menetelmää, jolla pystyimme aikaisessa vaiheessa arvioimaan osallistujien ideoita, sekä antamaan heille arvokkaita Fintech-ammattilaisten neuvoja ja näkemyksiä ennen toisen kilpailupäivän viimeistä ja ratkaisevaa esityspuheenvuoroa. Tämä haastoi tiimejä erityisesti osoittamaan, mitä lisäarvoa heidän konseptinsa tuo kuluttajille sekä panostamaan ratkaisuissaan korkeaan teknologiseen osaamiseen, kertoo Ksenia Avetisova, Tieto Experience Hubin innovaatioiden strateginen johtaja.

Intrum halusi toteuttaa ensimmäisen hackathon-tapahtumansa juuri Suomessa, jossa on otollinen maaperä uusien innovaatioiden syntymiselle maan voimakkaasta startup- ja innovaatiokulttuurista johtuen.

Lisätietoja:
https://campaigns.tieto.com/intrumhack

Louise Karlander, Head of Innovation at Intrum Group
Tel: +46 73 633 32 83

Ksenia Avetisova, Strategic Innovation Lead, Tieto Experience Hub
Tel: +358 46 8114913

Intrum
Intrum on luotonhallintapalveluiden markkinajohtaja, joka parantaa laajan palveluvalikoimansa avulla asiakkaidensa rahankiertoa ja pitkän aikavälin kannattavuutta. Intrum-konsernin palveluksessa on yhteensä 8 000 terveen talouden asiaa ajavaa työntekijää. www.intrum.fi

Tieto
Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä