noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry vauhdittaa generatiivisen tekoälyn hyödyntämistä

Tietoevry Care ja Silo AI kehittävät suomea puhuvaa tekoälyapuria terveydenhuollon ammattilaisille

29 kesäkuuta 2023

Generatiivisen tekoälyn valjastaminen terveydenhuollon avuksi voi vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa potilaille, parantaa hoidon tuloksia ja säästää yhteiskunnalle koituvia kustannuksia.

Terveydenhuollossa ei ole pulaa datasta. Laadukkaan hoidon takaamiseksi hoitohenkilökunta joutuu kuitenkin hakemaan tietoa manuaalisesti eri lähteistä, mikä on hidasta ja vaivalloista.  Jotta hoitoalan resurssihaasteita voidaan ratkoa, on tärkeä löytää keinoja vapauttaa ammattilaisten aikaa tuottavampaan työhön, kuten aikaan potilaiden kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjelmistoja ja digitalisaatioratkaisuja kehittävä Tietoevry Care ja tekoäly-yhtiö Silo AI kehittävät parhaillaan ratkaisua näihin haasteisiin. Yhteistyön tavoite on rakentaa laatuaan ensimmäinen, suomenkielinen tekoälyavusteinen haku- ja keskustelutyökalu

Tietoevryn Lifecare-potilastietojärjestelmän käyttöliittymään, lääkärin tai hoitajan työpöydälle, jossa se tarjoaa tehokkaasti tukea potilaan tietojen hakemiseen ja visualisointiin. Kun lääkärillä tai sairaanhoitajalla on kysymyksiä potilaan tiedoista, tekoälyapuri pystyy antamaan vastauksia ilman tiedon etsimistä eri lähteistä tai useita sovelluksia avaamalla. Näin hoitohenkilökunnalta vapautuu enemmän aikaa varsinaiseen potilastyöhön.

Uusia tekoälyratkaisuja yhdessä kumppanien kanssa

Tietoevry Care on jo vuosien ajan rakentanut perustaa datan ja tekoälyn hyödyntämiselle terveydenhuollossa. Tekoälyavusteisia ratkaisuja on toteutettu kumppaneiden, kuten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n kanssa, esimerkiksi harvinaissairauksien nopeampaan diagnosointiin ja akuutin leukemian hoidon tehostamiseksi.

”Otamme nyt merkittäviä askelia seuraavan sukupolven generatiivisen tekoälyn palveluissa. Ne avaavat valtavasti uusia mahdollisuuksia terveydenhuollon suurten haasteiden ratkaisemiselle. Kokeilut ja konseptointi kumppanien kanssa terveydenhuollon datan entistä tehokkaammaksi hyödyntämiseksi antavat vauhtia uusien sovellutusten ja ratkaisujen kehittämiselle. Vaikka ajat ja teknologiat muuttuvat, olemme jatkossakin sitoutuneita vastuullisen ja eettisesti kestävän teknologian kehittämiseen”, sanoo Ari Järvelä, Managing Director, Tietoevry Care.

GPT-kielimalli oppii terveydenhuollon sanastoa

Tekoälyapurin kyky keskusteluun pohjautuu avoimeen suomenkieliseen GPT-kielimalliin. Konseptoinnin ensimmäisessä vaiheessa kielimallia hienosäädetään keskustelulle ja sille opetetaan etenkin suomenkielistä terveydenhuollon sanastoa hyödyntämällä Silo AI:n kielimalleihin erikoistuneen tytäryhtiön SiloGenin teknologiaa. Samalla vahvistetaan kielimallin soveltuvuus Lifecare -potilastietojärjestelmään.

Keskustelevan GPT-mallin lisäksi tekoälyapuri toimii käyttäjän omien hakujen ja kielimallissa olevien tietojen semanttisen samankaltaisuuden pohjalta. Kokeilu suoritetaan julkisen pilvipalvelun sijaan Tietoevryn omalla alustalla, jolloin varmistetaan datan turvallinen käsittely ja tietojen yksityisyys.

”Arvontuotannon ja digitaalisen suvereniteetin kannalta on erityisen tärkeää, että eurooppalaiset teknologiayhtiöt kehittävät omia tekoäly- ja kielimalleja räätälöityihin tarpeisiinsa. Näin saadaan usein aikaan parhaat mahdolliset tulokset. Samalla voidaan varmistaa, että mallit pohjautuvat alueen kansalaisia ja organisaatioita edustavaan dataan ja tietoon ja että yksityistä dataa käsitellään luotettavasti. Tietoevry Care on hyvä esimerkki tuoteyhtiöstä, jolla on hyvä perusta datan ja tekoälyn hyödyntämiselle, ja joka edelläkävijänä räätälöi avoimia pohjamalleja tarpeisiinsa”, sanoo Peter Sarlin, toimitusjohtaja ja perustaja, Silo AI. 

Tietoevry on vuosikymmenten ajan ja usean teknologisen murroksen läpi varmistanut uusien teknologioiden hyödyntämistä laajasti eri toimialoilla ja yhteiskunnassa. Tietoevry näkee generatiivisen tekoälyn tuoneen mukanaan seuraavan laaja-alaisen murroksen, ja yhtiö edistää aktiivisesti tehokkaiden konseptointien ja kokeilujen vauhdittamana teknologian hyötyjen konkretisoimista ja käyttöönottoa eri toimialoilla yhdessä asiakkaiden sekä laajenevan kumppaniverkoston kanssa – eettisyys keskeisenä ajurina.

Lisätietoja: 
Tietoevryn viestintä, news@tietoevry.com, p. 040-570 4072
 

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme – avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus – ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.fi

Haluaisitko kuulla lisää?

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Kiinnostuitko? Lue lisää

Data- ja analytiikkaratkaisut

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä