noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kyselytutkimus: Suomalaiset naiset uskovat teknologian ratkaisevan ilmastokriisin, mutta vain harva kokee teknologia-alan houkuttelevaksi

08 maaliskuuta 2023

Tietoevryn teettämän kyselytutkimuksen* mukaan suurin osa (66 %) suomalaisista naisista kokee, että teknologian avulla voitaisiin ratkaista joko kokonaan tai osittain ilmastokriisi. Samaan aikaan vain 12 % naisista vastasi haluavansa työskennellä teknologian parissa. Maailmaa muuttavien ratkaisujen toteuttajiksi tarvitaan kaikenlaisia osaajia ja ihmisiä, joten edelleen tarvitaan työtä teknologia-alaan liittyvien mielikuvien parantamiseksi. 

Tietoevryn helmikuussa 2023 teettämään kyselyyn osallistui yhteensä reilu 1000 yli 18-vuotiasta miestä ja naista Suomessa. Kyselyssä tutkittiin miesten ja naisten asenteita ja oletuksia teknologiaan ja teknologia-alaan liittyen.  

Teknologia-ala koetaan yhä monimutkaiseksi  

Teknologiaa innostavana piti naisista vain 26 % ja miehistä 37 %. Tylsäksi sen puolestaan arvioi 10 % naisista ja 4 % miehistä. Miesten ja naisten näkemykset esimerkiksi omasta tietoteknisestä osaamisesta olivat samankaltaisia. Kyselyyn vastanneista miehistä tietoteknisiä taitojaan hyvinä piti 41 % ja naisista 33 % ja heikkoina miehistä 11 % ja naisista 16 %. 
 
”Tulosten perusteella teknologia näyttäytyy mahdollisuutena ratkaista isoja tulevaisuuteen liittyviä haasteita. Naiset eivät kuitenkin koe alaa kiinnostavana, vaikka alalle tarvittaisiin laajasti erilaisia ja monenlaisista taustoista tulevia osaajia. Esimerkiksi sovelluskehityksessä, käyttäjätestauksessa ja saavutettavuudessa monipuoliset näkemykset ovat tärkeitä, jotta vaihtelevien käyttäjäryhmien tarpeet osataan huomioida lopputuloksessa”, sanoo Tietoevryn Suomen maajohtaja Satu Kiiskinen

Teknologia-alalla vallitsee vuodesta toiseen osaajapula, jonka vuoksi myös naisten saaminen alalle olisi tärkeää. Arvioiden mukaan Suomessa alan osaajista kuitenkin vain viidennes on naisia.  

”Teettämämme kyselyn perusteella ICT-alan rekrytointitavoissa sekä oppilaitosten tarjoamassa ohjauksessa on edelleen kehitettävää, sillä naisista 40 % koki, etteivät työnantajat tee tarpeeksi naisten rekrytoinnin eteen. Samoin 36 % naisista katsoi, että oppilaitokset eivät nekään panosta asiaan riittävästi. Myös vanhemmilla on tässä roolia, sillä 44 % naisista ja 34 % miehistä vastasi, että vanhemmat eivät kannusta tyttäriään tarpeeksi valitsemaan uraa teknologian parissa”, Kiiskinen kertoo. 

Tietoevryllä työskentelevien naisten osuus nousi viime vuonna 

Yksi Tietoevryn vastuullisuusohjelman keskeisiä tavoitteita on lisätä naisten määrää henkilöstössä ja saavuttaa sukupuolten välinen tasapaino vuoteen 2030 mennessä. Välitavoitteena on nostaa naisten osuus 40 prosenttiin vuoteen 2026 mennessä. 

Vuoden 2022 lopussa naisten osuus oli 31 %, mikä tarkoittaa kahden prosenttiyksikön nousua verrattuna edellisvuoteen (29 %). Naisten osuus ylemmissä johtotehtävissä pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2021 ollen 23 %. Naisten osuus uusissa rekrytoinneissa kasvoi 32 %:iin eli viisi prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna (27 %). 

”Tavoitteemme on kunnianhimoinen ja olemme tyytyväisiä viime vuoden aikana tapahtuneeseen kehitykseen. Konkreettisesti olemme edistäneet inklusiivisia rekrytointikäytäntöjä ja panostaneet seuraajasuunnitteluun sekä tietoisuuden kasvattamiseen kampanjoiden avulla”, Tietoevryn viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kia Haring sanoo. 

Tietoevry tekee myös aktiivista yhteistyötä esimerkiksi Women in Tech- ja SHE Community -verkostojen kanssa Pohjoismaissa.  

”Vuonna 2022 julkaisimme myös Being an IT girl -oppaan, joka esittelee Tietoevryn ammattilaisten rooleja ja urapolkuja. Oppaan avulla haluamme lisätä tyttöjen kiinnostusta teknisiä aloja kohtaan”, Haring toteaa. 

*Tietoevryn teettämän kyselyn suoritti YouGov-tutkimustoimisto. Yhteensä 1 004 CAWI-haastattelua (tietokoneavusteinen verkkohaastattelu) toteutettiin yli 18-vuotiaille suomalaisille 24.-26.2.2023 välisenä aikana. 

Lisätietoja: 

Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +358 40 570 4072 

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät. 

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com. 

Haluaisitko kuulla lisää?

Kia Haring

Tietoevry alumni

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä