noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Oikeusrekisterikeskus valitsi TietoEVRYn digitalisoimaan tuomioistuinten ja syyttäjien asianhallintaa

01 syyskuuta 2021

Oikeusrekisterikeskus on valinnut TietoEVRYn kumppanikseen ylläpitämään ja kehittämään syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankkijärjestelmää (AIPA). Tavoitteena on mahdollistaa ketterät ja tehokkaat digitaaliset työtavat tuomioistuimille ja tarjota kansalaisille entistä parempia ja nopeampia palveluita lainkäyttöasioissa.

TietoEVRY on voittanut Oikeusrekisterikeskuksen kilpailutuksen Tuomioistuinviraston Aineistopankki-tietojärjestelmän (AIPA) ylläpito- ja kehityspalveluissa. AIPA-hankkeen myötä syyttäjälaitos ja yleiset tuomioistuimet ovat siirtymässä kokonaan digitalisiin työtapoihin. AIPA-järjestelmän korkealaatuinen toiminta on kriittisessä roolissa tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen arjen sujuvuudessa.

”Tehokkaat digitaaliset työtavat nopeuttavat tuomioistuinten prosesseja ja helpottavat samalla kansalaisten elämää – luotettava ja sujuva dokumentin- ja asianhallinta mahdollistaa muun muassa nopeammat oikeudenkäynnin prosessit ja sitä kautta kansalaisen oikeusturvan toteutumisen”, sanoo Tuomioistuinviraston kehitysosaston johtaja Pasi Kumpula. 

Tuomioistuinten työskentelytapojen tukena on uusi tietojärjestelmäkokonaisuus, jossa käsitellään digitaalisesti kaikki lainkäyttöasioita koskevat toiminnot aina asian vireille tulosta ratkaisemiseen ja arkistointiin saakka. Järjestelmä mahdollistaa myös poikkihallinnollisen sähköisen yhteistyön muiden viranomaisten kanssa.

”AIPA on yksi kärkihankkeistamme. Järjestelmän korkealaatuinen ja häiriötön tuotanto, ylläpito ja kehitys ovat kriittisessä roolissa tuomioistuinten päivittäisen työn sujumisen kannalta”, sanoo Oikeusrekisterikeskuksen Tietojärjestelmäpalveluiden toimialajohtaja Unto Kariniemi.

”Yhteistyö AIPAn parissa laajentaa hyvää ja pitkäaikaista kumppanuuttamme Oikeusrekisterikeskuksen kanssa. Meille on ylpeyden aihe olla kehittämässä sujuvampia kansalais- ja virastopalveluita sekä viedä yhteiskunnan digitalisaatiota eteenpäin”, sanoo TietoEVRYn asiakkuusjohtaja Petteri Äijö.

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 14 miljoonaa euroa. Hankinnan ennakoitu arvo on laskettu kuuden vuoden mukaan.

Lisätietoja:

TietoEVRYn viestintä, news@tietoevry.com, 040 570 4072

Oikeusrekisterikeskus, Unto Kariniemi, Tietojärjestelmäpalveluiden toimialajohtaja, unto.kariniemi@om.fi, 050 305 7050

Tuomioistuinvirasto, Pasi Kumpula, kehitysosaston johtaja, pasi.kumpula@oikeus.fi, 029 565 0516  

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme. Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90:ssä maassa. TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com

Oikeusrekisterikeskuksen (ORK) tehtävänä on vastata oikeusministeriön hallinnonalan keskeisten rekistereiden rekisterinpidosta ja tiedonhallinnasta sekä varallisuusrangaistusten täytäntöönpanosta. ORK vastaa myös oikeushallinnon tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta. Lisäksi ORK toimii hallinnonalan IT-hankintayksikkönä ja on itsenäinen kirjanpitoyksikkö. Oikeusrekisterikeskuksessa työskentelee noin 180 henkilöä. Näistä noin 100 toimii erilaisissa IT-palveluiden tietojärjestelmäkehityksen ja -ylläpidon tehtävissä. www.oikeusrekisterikeskus.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä