noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tutkimus: Nuorten unelmien somessa vaikutetaan yhteiskunnallisesti ja kaikki saavat äänensä kuuluviin – kiusaaminen pelottaa

Tutustu tutkimukseen

19 toukokuuta 2021

Nuorten unelmien sosiaalinen media rakentuu pehmeille arvoille ja kunnioitukselle. Nuoret uskovat siihen, että tulevaisuudessa somessa eivät kiistele ääripäät, vaan somen avulla laajennetaan omaa maailmankuvaa ja vaikutetaan yhteiskunnallisin asioihin aiempaa enemmän. Huolta herättää kasvava somen parissa vietetty aika sekä se, että kiusaamista ei saada kuriin. Somen uskotaankin tulevaisuudessa määrittävän identiteetin rakentumista nykyistä voimakkaammin. Nuorten toiveita ja pelkoja tulevaisuuden somesta selvittivät Lasten ja nuorten säätiö sekä TietoEVRY.

Nuoret näkevät tulevaisuuden sosiaalisessa mediassa paljon mahdollisuuksia. Kolme neljäsosaa (75 %) nuorista ajattelee, että he voivat vaikuttaa somen kautta nykyistä enemmän yhteiskunnallisesti tärkeinä pitämiinsä asioihin. Vaikka sosiaalista mediaa kritisoidaan usein vastakkainasettelun vahvistamisesta, enemmistö nuorista (78 %) uskoo, että nuoret hyödyntävät tulevaisuudessa somea yhä enemmän maailmankuvansa laajentamiseen ja erilaisten mielipiteiden ymmärtämiseen. Yli puolet nuorista (62 %) ajattelee, että myös vähemmistöjen ääntä kuullaan nykyistä paremmin.

Tiedot käyvät ilmi Unelmien some: Mitä nuoret toivovat tulevaisuuden sosiaaliselta medialta -tutkimuksesta, johon vastasi maaliskuussa 731 iältään 15–18-vuotiasta nuorta eri puolilta Suomea.

“Nuoret näkevät sosiaalisen median ikään kuin kaksiteräisenä miekkana. Yhtäältä he tunnistavat, että sen avulla voi vaikuttaa maailmaan ja tuoda esiin erilaisia ääniä. Toisaalta he ajattelevat, että eivät voi täysin hallita sitä. Isoimmat pelot liittyvät siihen, että some vie tulevaisuudessa entistä enemmän aikaa kasvokkaisilta kohtaamisilta ja että alati kasvavaa kiusaamista ja vihapuhetta ei saada kuriin”, kertoo Lasten ja nuorten säätiön toiminnanjohtaja Olli Alanen.

Vihapuhe huolettaa

Nuorten vastauksissa korostui huoli siitä, että lisääntyvää kiusaamista, syrjintää ja vihapuhetta ei saada tulevaisuudessa kuriin, minkä lisäksi somevaikuttajien vaikutusvallan uskottiin lisääntyvän entisestään. Tytöt tunnistivat sosiaalisen median kehityksessä poikia enemmän uhkakuvia, mutta toisaalta näkivät sen tuovan myös enemmän mahdollisuuksia. Kyselyn vastausten mukaan nuoret toivovatkin someen tulevaisuudessa esimerkiksi enemmän moderointia, vain viidesosa (22 %) ei halunnut moderoinnin lisääntyvän.

”Teknologia vaikuttaa elämäämme monella tapaa. Erityisesti sosiaalisella medialla on yhä keskeisempi rooli nuorten arjessa – arvioiden mukaan nuoret viettävät somessa aikaa jopa 20 tuntia viikossa. On tärkeää käydä keskustelua digiympäristöistä ja niihin liittyvistä huolista ja toiveista nuorten kanssa – ja tehdä verkkoympäristöstä turvallisempi paikka meille kaikille”, sanoo TietoEVRYn viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kia Haring.

Unelmien some -tutkimuksen tavoitteena on tuoda sosiaalisen median tulevaisuudesta käytävään keskusteluun mukaan myös nuorten ääni. Tutkimukseen voi tutustua osoitteessa www.nuori.fi/unelmien-some-2021.

Keskeisiä tuloksia

  • 82 prosenttia vastaajista uskoi, että nuoret käyttävät viiden vuoden päästä nykyistä enemmän somea. Kuitenkin vain 21 prosenttia vastaajista toivoi, että somessa vietetään tulevaisuudessa enemmän aikaa. Selvityksestä käy ilmi, että valtaosa nuorista (67 %) haluaisi viettää keskenään enemmän aikaa ilman sosiaalista mediaa.
  • 72 prosenttia vastaajista uskoi, että some vaikuttaa tulevaisuudessa entistä enemmän nuorten identiteetin rakentumiseen. Kuitenkin vain 24 prosenttia toivoi, että näin kävisi.
  • 78 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että nuoret käyttävät somea tulevaisuudessa nykyistä enemmän oman maailmankuvansa laajentamiseen.
  • 58 prosenttia vastaajista uskoi, että somen ansiosta ihmiset ymmärtävät tulevaisuudessa yhä paremmin muiden mielipiteitä ja näkemyksiä. Tähän ei uskonut 14 prosenttia vastaajista.
  • 57 prosenttia vastaajista uskoi, että omaa arkea jaetaan tulevaisuudessa aidompana ja kaunistelematta. Vain 14 prosenttia vastaajista ei uskonut, että näin tapahtuu.
  • 74 prosenttia vastaajista uskoi, että some-vaikuttajilla on tulevaisuudessa suurempi vaikutus nuorten elämään kuin nyt.
  • 75 prosenttia vastaajista uskoi siihen, että nuoret voivat tulevaisuudessa vaikuttaa nykyistä enemmän yhteiskunnallisesti tärkeinä pitämiinsä asioihin somen avulla.
  • 62 prosenttia vastaajista uskoi, että vähemmistöjen edustajia kuullaan tulevaisuudessa somessa entistä paremmin. Vain 12 prosenttia uskoi, että näin ei tapahdu.
  • 63 prosenttia vastaajista piti todennäköisenä, että moderointi eli valvonta sosiaalisessa mediassa lisääntyy. Vastaajista 22 prosenttia ei toivonut valvonnan lisääntyvän.
  • Nuorten avovastauksissa korostui erityisesti huoli siitä, että kiusaamista, syrjintää ja vihapuhetta ei saada tulevaisuudessakaan kuriin.


Lasten ja nuorten säätiö
vahvistaa nuorten tulevaisuususkoa. Tarjoamme nuorille tietoja, taitoja ja mahdollisuuksia tehdä tulevaisuutta. Toimintamme tavoittaa vuosittain kymmeniä tuhansia eri elämäntilanteessa olevia nuoria ympäri Suomen. Lisäksi vaikutamme yhteiskunnassa yhdessä laajan kumppaniverkostomme kanssa. Säätiö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
www.nuori.fi

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme.

Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Börsissä. www.tietoevry.com

Haluatko kuulla lisää?

Kia Haring

Tietoevry alumni

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä