noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Eurooppalaisen tekoälysääntelyn on kannustettava innovaatiotoimintaan

17 kesäkuuta 2020

Aiemmin tänä vuonna EU-komissio julkaisi kolme tiedonantoa, jotka antavat osviittaa tulevasta EU-tason tekoälyä koskevasta lainsäädännöstä. Tarkoituksena on luoda kattava sääntelykehys, joka mahdollistaa yhtenäisen eurooppalaisen tekoälymarkkinan kaikissa jäsenvaltioissa.

TietoEVRY julkaisee tänään kannanottonsa, jossa korostetaan, että tekoälyn sääntelyä valmisteltaessa on varmistettava innovatiivisen ja yrittäjähenkisen lähestymistavan säilyminen. Sääntely on valjastettava tukemaan tekoälyinvestointien lisäämistä sekä tekoälyn käyttöönoton nopeuttamista. 

EU:n suunnittelema sääntelykehikko huomioi tekoälysovellusten erityispiirteet verrattuna esimerkiksi perinteisempiin ohjelmisto- ja IT-sovelluksiin. Valmisteilla on erityisiä vaatimuksia koskien tietojen laatua ja jäljitettävyyttä sekä syrjimättömyyden periaatteiden ja yksityisyyden suojan varmistamista. Suunnitelmiin sisältyy myös erityisiä velvoitteita kuten kirjanpito ja raportointi, jotka rakentuvat nykyisen sääntelyn päälle.

Komissio ehdottaa riskipohjaista lähestymistapaa, jossa uusia sääntöjä sovellettaisiin tekoälysovelluksiin, joiden arvioidaan sisältävän merkittäviä riskejä. Komissio ehdottaa lisäksi eräiden tekoälysovellusten käsittelyä erikseen, mukaan lukien biometrinen etätunnistus, mutta ei varsinaisesti vielä ehdota tältä osin konkreettisia sääntelyratkaisuja.

TietoEVRY on pohjoismaisena tekoälyn edelläkävijänä ollut osana tästä tematiikasta Brysselissä käytyjä keskusteluja ja julkaisee tänään kannanottonsa sääntelyn valmisteluun. 

 ”Tekoälymarkkinat kasvavat nopeasti maailmanlaajuisesti, mutta useat esteet haittaavat kehitystä Euroopassa. EU:n on varmistettava sääntelyn ennakoitavuus sekä selkeä ja tulevaisuuteen suuntautuva viestintä, jotta yritykset ja julkiset tahot uskaltavat lisätä investointeja tekoälyyn ja ottaa uusia teknologioita käyttöön nopeammin ja laajemmin. Euroopalla on edelleen mahdollista nousta johtavaksi toimijaksi tekoälyn toimialakeskeisissä sovelluksissa ja uusissa innovaatioissa. Tämä voidaan saavuttaa ymmärtämällä datan arvo sekä luomalla kannustimia jakaa tekoälyyn liittyviä menetelmiä, innovaatioita ja dataa yhteiseksi hyödyksi”, sanoo TietoEVRYn tekoälystä vastaava johtaja Christian Guttmann. 

TietoEVRYn kannanotto tekoälyn sääntelyyn EU-tasolla: 

  • Sääntelyn perustana on huomioitava tekoälyn käytännön soveltaminen ja konkreettiset käyttötapauksetYlhäältä alaspäin luotu sääntelykehys todennäköisesti vaarantaisi innovointimahdollisuudet. 
  • EU:n sääntelykehyksen olisi helpotettava datan hyödyntämistä, edistettävä sen arvon ymmärtämistä sekä luotava yrityksille kannustimia innovoida ja jakaa tietoa tehokkaasti. 
  • Olisi löydettävä tasapaino yksityisyyden suojan ja innovoinnin mahdollistamisen välillä aloilla, joilla anonymisoidun tiedon hyödyntäminen tarjoaa uusia merkittäviä mahdollisuuksia Euroopalle. 
  • EU:n olisi punnittava sovellusten sisältämät riskit suhteessa niiden yhteiskunnalle tarjoamiin mahdollisuuksiin ja hyötyihin.
  • Ehdotetun riskipohjaisen lähestymistavan pääasiallinen epäkohta on epävarmuus erityisesti sijoittajien kannalta siitä, mitkä tekoälysovellukset lopulta kuuluvat tiukasti säänneltyihin korkean riskin luokkiin. 
  • Komission päätös yksilöidä biometrinen tunnistaminen ja jättää ehdottamatta yhtenäisiä sääntelyratkaisuja tältä osin lisää epävarmuutta ja riskejä sijoittajien kannalta. TietoEVRY kannustaa EU:ta ottamaan asiaan selkeän kannan. 
  • TietoEVRY kannustaa komissiota integroimaan tulevaan sääntelykehykseen testiympäristöjen käytön, jotta yritykset voivat testata innovatiivisia tekoälyratkaisuja. 

TietoEVRY rohkaisee laajempaa keskustelua siitä, kuinka tekoälysovellusten kehittämistä ja käyttöönottoa voidaan edistää. Osallistumme mielellämme tekoälysääntelyä koskevaan keskusteluun konkreettisissa hankkeissa kerätyn kokemuksemme perusteella. 

Lataa ja lue TietoEVRYn kannanotto. Kerro meille ajatuksesi sosiaalisessa mediassa käyttämällä hashtagia #TietoEVRYAI. 

Lisätietoja: 

TietoEVRY Newsdesk, 040 570 4072, news@tietoevry.com 

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme. 

Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90:ssä maassa. TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissäwww.tietoevry.com 

Liitteet

Lisätietoja

Christian Guttmann

Head of Global AI & Data

Lue lisää aiheesta

Lataa raportti

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä