noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY mukaan Bloombergin indeksiin työstään sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi

21 tammikuuta 2020

TietoEVRY nousi tänä vuonna mukaan Bloombergin sukupuolten tasa-arvoa mittaavaan Gender-Equality -vertailuindeksiin toisena kahdesta pohjoismaisesta teknologiayhtiöstä. Indeksissä ovat mukana yhtiöt, jotka näyttävät esimerkkiä edistämällä naisten tasa-arvoa työelämässä.

Bloombergin Gender-Equality -indeksi (GEI) seuraa maailmanlaajuisesti naisten aseman edistämiseen sitoutuneiden yhtiöiden kehitystä. Indeksissä huomioidaan naisten toimiminen yhtiön johto- ja asiantuntijatehtävissä, sukupuolten välisen palkkatasa-arvon toteutuminen, osallistava kulttuuri, seksuaalisen häirinnän ehkäisy sekä yrityksen tasa-arvomyönteinen brändi.

“Olemme ylpeitä, että TietoEvry on toinen kahdesta pohjoismaisesta teknologiayhtiöstä, jotka ovat mukana Bloombergin tasa-arvo-indeksissä. Olemme vahvasti sitoutuneet edistämään avoimuutta, luottamusta ja monimuotoisuutta – nämä ovat keskeiset arvot, joiden pohjalle uutta TietoEVRYä rakennetaan”, sanoo TietoEVRYn henkilöstöjohtaja Trond Vinje.   

“Monimuotoisuus on liiketoiminnassamme keskeistä. Kaikkien osallistaminen ja tasa-arvon edistäminen luovat kannustavan työympäristön, lisäävät tuottavuutta ja parantavat yhteistyötä – tämä puolestaan edistää innovointia ja vahvistaa kilpailukykyä. Tunnustus on hieno osoitus siitä, että olemme oikealla tiellä, mutta samalla tiedostamme, että meillä sekä muilla teknologiayhtiöillä on vielä paljon tehtävää sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamisessa. Olemme sitoutuneet vastaamaan tähän haasteeseen”, Trond Vinje jatkaa. 

"Vuoden 2020 GEI-indeksissä mukana olevat 325 yhtiötä ovat osoittaneet sitoutuvansa avoimuuteen ja toimivansa edelläkävijöinä sukupuolten asemaan liittyvässä raportoinnissa. Yrityksen tilastojen ja toimintatapojen julkistaminen on tärkeä ensimmäinen askel sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä maailmanlaajuisesti”, sanoo Bloombergin hallituksen puheenjohtaja Peter T. Grauer.  

Vuoden 2020 indeksissä on mukana 325 globaalia yritystä 50 toimialalta, joiden päätoimipaikat sijaitsevat 42 maassa eri puolilla maailmaa. Indeksissä mukana olevat yritykset ylittävät globaalit kynnysarvot, jotka on asetettu tasa-arvon edistämiseen liittyville toimintamalleille ja tilastoille.

Vuonna 2019 Tieto oli yksi kolmesta maailman tasa-arvoisimmasta teknologiayhtiöstä Equileapin vertailussa, Ruotsissa Tiedolle myönnettiin EDGE Assessment -sertifikaatti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä ja EVRY oli Norjan paras teknologiayritys naisille SHE-indeksin mukaan. Intiassa Tieto sai ‘Employee Excellence Award’ -palkinnon, joka palkitsee organisaatioita niiden monimuotoisuudesta ja yhteiskuntavastuusta.  

Lisätietoja: 

TietoEVRY Newsdesk, 040 570 4072 / +47 67 800 100, news@tietoevry.com

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme.

Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90:ssä maassa. TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä