noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tekoäly kirittämään aivosairauksien tutkimusta

04 syyskuuta 2019

Aivojen toimintahäiriöitä aiheuttavat sairaudet koskettavat lähes jokaista suomalaista tai hänen läheistään jossain elämän vaiheessa. Kansallisen neurokeskuksen ja Tiedon yhteisprojektissa kehitetään aivokasvainpotilaiden datan tehokkaampaa hyödyntämistä tutkimuskäytössä, jotta aivosairauksiin voitaisiin luoda yksilöllistettyjä täsmähoitoja.

Neurologiset sairaudet eivät aina näy päällepäin, joten niiden diagnosointi on hidasta. Tutkimuksen avulla voidaan selvittää eri aivosairauksien syitä ja mekanismeja, ja näiden avulla voidaan löytää näyttöön perustuvia keinoja sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Tutkimuksessa tarvittava tieto on kuitenkin usein piilossa lääkäreiden saneluihin pohjautuvissa kertomusteksteissä, ja niiden manuaalinen läpikäynti ja tutkimus on hidasta.  

Kansallisen neurokeskuksen ja Tiedon pilottiprojektissa yksi tekoälyn kyvykkyyksistä, luonnollisen kielen prosessointi, otettiin avuksi tutkimusdatan käsittelyyn. Tekoäly tunnistaa lääkäreiden saneluihin pohjautuvista kertomusteksteistä sairauden hoidon kannalta oleellisia, tutkimusryhmän määrittelemiä ilmauksia tai sanayhdistelmiä. Ilmaukset toimivat niin sanottuina ongenkoukkuina, joihin tarttuu oikeanlaista tietoa tutkijalle datamassasta. Irrotettu tieto on tutkijoiden käytettävissä reaaliaikaisesti tutkimustyötä varten. Työkalu pohjautuu Tiedon kehittämään analytiikkaratkaisuun. 

”Työkalun avulla tutkijalla on mahdollisuus analysoida nopeasti ja tehokkaasti potilasjoukkoja, josta voidaan tehdä kliinisesti merkittäviä havaintoja. Tekoälyn avulla voidaan myös valikoida tutkimuskäyttöön kiinnostavia potilasjoukkoja, joiden kliinisiä tietoja voidaan yhdistää potilaalta leikkauksessa poistettuun kasvainkudokseen. Tämä mahdollistaa esimerkiksi uusien lääkehoitojen kehittämisen”, sanoo neurokirurgi ja dosentti Joonas Haapasalo TAYS:sta.

Tutkijoiden resurssit salapoliisityöstä aivosairauksien tutkimukseen 

Projektin lähtökohtana TAYS:n ja kansallisen neurokeskuksen yhteistyönä toimiva aivokasvaintutkimusryhmä tarvitsi ratkaisun kerätä tutkimuspotilaisiin liittyvää dataa suoraan kertomusteksteistä tutkimustyön nopeuttamiseksi. Perinteisesti sairauksien tutkimuksessa tutkijan ajasta iso osa on mennyt tietojen manuaaliseen keräämiseen sairauskertomuksista, jotka useimmiten perustuvat lääkärien tekemiin saneluihin. Tällaiset yksitoikkoiset tehtävät ovat erityisen hyvin ratkaistavissa tekoälyllä.  

Projektissa Tiedon asiantuntijat ja tutkimusryhmän kliinikot tekevät aktiivista yhteistyötä tekoälyn opettamiseksi. Esimerkiksi epilepsiaa ei lääkäreiden saneluissa usein kuvata sanalla ”epilepsia”, vaan teksteistä voi löytyä sanoja ”kouristelu” tai ”epileptinen kohtaus”. Tekoäly oppii vaihtoehtoisia ilmauksia data-asiantuntijan ohjauksessa lääkärien ja tutkijoiden tarpeiden pohjalta. Tekoälyn oppiminen jatkuu koko ajan, joten sen tarkkuus kehittyy myös.   

”Neurokeskuksen kannalta on ilo seurata, kuinka tiedemiehet, kliinikot ja yritykset puhaltavat yhteen hiileen kehittäessään tulevaisuuden työkaluja neurotutkijoille”, toteaa Kansallisen Neurokeskuksen johtaja Mikael von und zu Fraunberg.

”Yleensä tutkijan ajasta valtaosa kuluu tiedon keruuseen. Tekoäly on väsymätön työjuhta isojen aineistojen läpikäymiseksi ja vapauttaa tutkijat haasteellisempaan tutkimustyöhön ja luovaan ajatteluun”, kommentoi Miikka Ermes, johtava asiantuntija Tiedolta.  

Projektissa käytetty malli on osa Tieto Intelligent Wellbeing -tuoteperhettä.  

Lisätietoja:   

Kansallinen neurokeskus: Mikael von und zu Fraunberg, johtaja, neurokirurgian dosentti, mikael.fraunberg@uef.fi, +358 50 433 5008 , Merja Jaronen, ohjelmapäällikkö, merja.jaronen@uef.fi, +358 50 5129116  

Tiedon viestintä, news@tieto.com, 040 570 4072   

Kansallinen neurokeskus  

Neurokeskus tarjoaa “yhden luukun” suomalaiseen neurotieteiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tämä mahdollistaa innovaatiot ja uusien täsmähoitojen kehittämisen. Keskeisenä tavoitteena on luoda yhteistyön kehikko sekä työalusta tutkijoille ja sidosryhmille. Neuro- ja aivosairauksiin liittyvä relevantti tieto on helposti ja keskitetysti saatavilla.  

Tieto    

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä