noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Uusi tutkimus: Suomalaiset epäileväisiä tekoälyn hyödyistä terveydenhuollossa – ihmisen osallisuus päätöksenteossa välttämätöntä

29 toukokuuta 2019

Tekoälyn kehitys etenee nopeasti ja pohjoismaalaiset uskovat, että teknologian lisääntynyt käyttö tulee hyödyttämään useimpia toimialoja. Valmistavan teollisuuden odotetaan hyötyvän eniten tekoälyn käytön lisääntymisestä. Terveydenhuollon osalta suomalaiset ja muut pohjoismaalaiset ovat epäilevämpiä ja odottavat ihmisen edelleen osallistuvan päätöksentekoon.

Tämä ilmeni Tiedon Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa teettämästä tutkimuksesta, joka keskittyi pohjoismaalaisten näkemyksiin tekoälyn hyödyistä eri toimialoilla ja ammateissa.

Nykyään tekoälyn ja koneoppimisen avulla voidaan analysoida massiivisia määriä useista lähteistä saatavia ​​potilastietoja ja tehdä niiden pohjalta ennusteita. Suomalaiset ja muut pohjoismaalaiset uskovat terveydenhuoltoalan kuitenkin olevan yksi aloista, joka hyötyy vähiten tekoälyn käytön lisääntymisestä – tutkimuksen mukaan lähes joka viides pohjoismaalaisista (19 %) uskoo, että terveydenhuoltoala ei hyödy teknologiasta lainkaan, suomalaisista näin ajattelee 14 %.

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että ihmisen osallistuminen päätöksentekoon on välttämätöntä, jotta tekoälyyn luotetaan. Lähes puolet (47 %) suomalaisista luottaisi tekoälyn tekemään terveysdiagnoosiin vain, jos ihminen osallistuu sen tekemiseen ja joka viides suomalaisista (20 %) ei halua tekoälyn tekevän diagnoosia ylipäätään. Vain 9 % suomalaisista vastaajista luottaisi täysin tekoälyn tekemään terveysdiagnoosiin.

”Tekoälyllä on potentiaalia mullistaa terveydenhuoltoala: teknologia voi esimerkiksi mahdollistaa entistä tarkempien diagnoosien tekemisen löytämällä datasta yhteyksiä tavalla, johon ihmiset eivät pysty ja mahdollistaa ennakoivien terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisen kohdennetusti. Olemme vasta raapaisseet pintaa tekoälyn mahdollisuuksiin liittyen. Hyödyistä huolimatta voimme selvästi nähdä, että skeptisyys tekoälyä kohtaan terveydenhuollossa liittyy pelkoihin ihmiskontaktin menettämisestä. Näemme Tiedolla, ettei tekoäly ensisijaisesti korvaa ihmistä, vaan muuttaa työnkuvia ja helpottaa lääkärien ja sairaanhoitajien työtä antamalla heille entistä tarkempia tietoja”, sanoo Tiedon tekoälykehityksestä vastaava johtaja Christian Guttmann.

Alat, joiden suomalaiset uskovat hyötyvän eniten tekoälyn lisääntyneestä käytöstä ovat valmistava teollisuus (86 % vastaajista on jokseenkin tätä mieltä), posti- ja kuljetuspalvelut (84 %), kirjanpito (83 %) ja pankki- ja rahoitusala (80 %).

”Voimme tulkita, että varhaisessa vaiheessa tekoälyratkaisuja kehittäneiden ja käyttöönottaneiden alojen odotetaan hyötyvän myös eniten tekoälyn käytön lisääntymisestä. Tästä hyvänä esimerkkinä pankki- ja rahoitusala, jota voidaan pitää johtavana alana kuluttajalähtöisten tekoälyratkaisujen kehittämisessä", jatkaa Christian Guttmann.

Ammattien, joissa suomalaiset uskovat eniten tekoälyn päätöksentekoon ovat kirjanpitäjät, poliitikot sekä pankkivirkailijat ja rahoitusneuvojat. Ammatit, joissa vastaajat uskovat kaikista useimmiten tekoälyn tekevän ihmistä huonompia päätöksiä ovat sairaanhoitaja, lääkäri ja opettaja.

Selvityksen suoritti Tiedon toimeksiannosta markkinatutkimusyhtiö YouGov huhtikuussa 2019. Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa verkkokyselyyn vastasi yhteensä 3 659 yli 18-vuotiasta henkilöä, joista Suomessa 1 504. Vastaajat edustivat väestöä iältään, sukupuoleltaan ja maantieteelliseltä sijainniltaan.

Lisätietoja:

Tiedon viestintä, news@tieto.com, 040 570 40 72

Tieto
Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä