noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Lumme Energian, Etelä-Savon Energian ja Tiedon energiaratkaisu pienentää päästöjä ja energialaskua - ensimmäisenä Suomessa

04 huhtikuuta 2019

Tieto, Lumme Energia ja Etelä-Savon Energia kehittivät yhteistyössä älykkään energiaratkaisun, jossa Lumme Energian pääkonttori toimii virtuaalisena voimalaitoksena. Kyseessä on ensimmäinen vastaavassa laajuudessa toteutettu uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä hanke Suomessa.

Onnistunut pilotti osoittaa, että samankaltainen energiaratkaisu on asennettavissa kaikkiin julkisiin ja kaupallisiin kiinteistöihin sekä omakotitaloihin. Uusi energiaratkaisu tuo kiinteistöt toden teolla mukaan Suomen sähköverkon taajuuden tasapainottamiseen ja ohjaa sähkönkulutusta kohti päästöttömiä energiamuotoja.

Lumme Energian energiaratkaisussa heidän pääkonttorinsa talotekniikka, Etelä-Savon Energian Foremica-energianhallintajärjestelmä, aurinkopaneelit, akusto ja sähköautojen lataus yhdistettiin Tiedon pilvipohjaiseen energianhallinta-alustaan, Tieto Distributed Energy Solutioniin (DES). Järjestelmä pystyy tuottamaan tarvittavaa kulutuksen joustoa sääriippuvaisen sähköntuotannon vaihtelun vastapainoksi.  

”Energiamarkkinat ovat murroksessa. Markkinoita disruptoi uusiutuva energiantuotanto ja muuttuva yhteispohjoismainen sähkömarkkinoiden toimintaympäristö. Tähän yhtälöön on sovitettava vielä muun muassa Kansallisen varttitase -hankkeen vaikutukset ja sään mukaan vaihteleva sähköntuotanto. Samalla energian tarve tulee kasvamaan merkittävästi esimerkiksi teknologisen kehityksen myötä – tästä esimerkkinä vaikkapa sähköautokannan ja datakeskusten palveluiden ja määrän arvioitu nopea kehittyminen."

"Tämän kokonaisuuden hallintaan tarvitsemme dynaamisia digitaalisia alustoja, jotka tuottavat teknisiä ja taloudellisia hyötyjä kaikille sähkömarkkinoiden osapuolille. Yhdessä Tiedon kanssa olemme luoneet digitaalisten energiapalveluiden kehitysalustan, jonka avulla voimme varautua muutokseen ja samalla näyttää suuntaa kohti energia-alan digitalisaatiota”, sanoo Lumme Energian uusista liiketoiminnoista vastaava johtaja Miko Huomo.

Yhteistyössä syntyi sähkön tuotannon, jakelun ja kulutuksen älykkäästi yhdistävä alusta  

Toteutettu ratkaisu mahdollistaa energian pientuotannon, akkuvarastojen, sähköautojen latauksen ja kiinteistöautomaation kokonaisvaltaisen ja keskitetyn hallinnan. Niiden avulla energiankulutus voidaan optimoida - sekä näin hakea energialaskun pienentämistä älykkäällä kulutuksen ohjauksella - ja käyttää kyseisiä resursseja virtuaalisena voimalaitoksena. Virtuaalista voimalaitosta käytetään kulutusjouston luomisessa Suomen sähkövoimajärjestelmään.

Uudistuksella kasvatetaan uusiutuvan energian, kuten aurinko- ja tuulienergian, tuotantoa ja korvataan fossiilisilla polttoaineilla toimivaa sähköntuotantoa. Yleistyttyään älykkäät energiaratkaisut tuovat suuria säästöjä, kun virtuaalisten voimalaitosten myötä tarvittava kulutusjousto saadaan tuotetuksi mahdollisimman kustannustehokkaasti.

”Ratkaisun avulla voidaan optimoida energian kokonaiskulutusta sekä tuottaa kustannustehokkaita ja älykkäitä energiapalveluja kiinteistöihin, sähkön mikrotuotantoon ja sähköautojen lataamiseen. Esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmät, akkuvarastot, sähkölämmitys, ilmanvaihto ja sähköautojen akut voidaan valjastaa tuottamaan rahallista arvoa energiamarkkinoilla sekä vähentämään energiantuotannon hiilijalanjälkeä. Yhteistyö Lumme Energian ja Etelä-Savon Energian kanssa on hieno esimerkki kestävän kehityksen edistämisestä markkinaehtoisesti. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyössä toteutettuun hankkeeseen ja voidessamme edistää ympäristöä vähemmän kuormittavien vihreiden energiaratkaisujen käyttöä yhteiskunnassa”, toteaa Timo Karpola, johtaja, Uudet Energiapalvelut, Tieto.  

”Olemme ESEllä erityisen iloisia siitä, että pystyimme yhdessä Lumme Energian ja Tiedon kanssa toteuttamaan pilotin, jossa monet erilaiset tekniset haasteet erilaisissa laiteintegraatioissa selätettiin sekä pystyttiin luomaan aivan uudenlainen älykäs energiaratkaisu”, sanoo Toni Hannula, Etelä-Savon Energia Oy:n tuotepäällikkö.

Lumme Energian älykkään energiaratkaisun toteutus on katselmoitu Fingridin kanssa ja se soveltuu reservimarkkinoille osallistumiseen.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä