noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto valjastaa tekoälyn ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

29 marraskuuta 2017

Tieto julkistaa uuden, tekoälyä ja dataa hyödyntävän ratkaisun terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tieto Intelligent Wellbeing tekee terveydenhuollon ja sosiaalitoimen päätöksenteosta nopeampaa ja tarkempaa sekä tuo prosesseihin tehokkuutta ja luotettavuutta. Terveys- ja hyvinvointidatan avulla hoitoa voidaan henkilökohtaistaa, mikä edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. 

Yhteiskunnalla on edessään monenlaisia hyvinvointiin liittyviä haasteita. Syrjäytymisen lisäksi kustannuspaineita tuovat ikääntyvä väestö sekä kroonisesti sairastavien määrän kasvu. Samanaikaisesti pitäisi leikata sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannustasoa.

"Suomessa ikäihmisten määrän odotetaan kaksinkertaistuvan nykyisestä vuoteen 2040 mennessä. Samanaikaisesti työikäisen väestön määrä pienenee. Pienempi työikäisten määrä merkitsee pienempiä verotuloja väestön hoidon rahoittamiseksi, mutta myös suurempaa joukkoa palveluiden tarvitsijoita", toteaa Matti Ristimäki, johtaja, Tieto Intelligent Wellbeing.

Potilas- ja asiakastietojärjestelmissä on valtavat määrät terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää dataa. Tämän datan parempi ja tuottavampi hyödyntäminen on yksi keskeisimpiä tekijöitä yhteiskunnan tulevien haasteiden ratkaisemisessa. Tieto Intelligent Wellbeing tuo terveys- ja hyvinvointidatan organisaatioiden hyötykäyttöön innovaatioita ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa varten.

"Tämä johtaa potilaskeskeisten, ennaltaehkäisevien palveluiden kasvuun, joissa keskitytään sairauksien, ongelmien ja riskiryhmien kroonistumisen ennaltaehkäisyyn. Kun toimintaa saadaan ennakoivammaksi, voidaan yksilöiden hyvinvointia parantaa. Näin myös yhteiskunnalle koituvat sosiaalitoimen ja terveydenhuollon kustannukset pienenevät.  Käyttämällä ajoissa kevyempiä palveluita, vältetään myöhemmin raskaimpien, usein myös kalliiden palveluiden käyttö", Matti Ristimäki sanoo.

"Uudet datapohjaiset innovaatiot terveydenhuollon alueella vauhdittavat myös Tiedon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmäkokonaisuuden, Lifecaren, kehitystä", iloitsee Kimmo Alaniska, johtaja, terveydenhuolto.

Tieto Intelligent Wellbeing on pilvipohjainen ratkaisu, joka tarjoaa kehittyneeseen analytiikkaan ja tekoälyyn pohjautuvia ratkaisuja terveydenhuollon ja sosiaalitoimen organisaatioiden sekä ammattilaisten käyttöön. Ratkaisu mahdollistaa terveys- ja hyvinvointidatan hyötykäytön yksilön hyvinvoinnin sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden kustannusten optimoimiseksi.

Tieto rakentaa ekosysteemiä Tieto Intelligent Wellbeingin osaksi. Kutsumme yritykset mukaan kehittämään tulevaisuuden palveluita Tiedon kanssa terveys- ja hyvinvointidatan hyödyntämiseen, kehittyneeseen analytiikkaan sekä tekoälyyn liittyen.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Matti Ristimäki, johtaja, Tieto Intelligent Wellbeing: +358 (40) 7487373, matti.ristimaki@tieto.com
Jenni Jusslin, viestintäpäällikkö, +358 (50) 322 1420, jenni.jusslin@tieto.com

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä