noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevryn osavuosikatsaus 1/2024: Ensimmäisen neljänneksen tulos ennakoidun mukainen – Tietoevry Bankingin strateginen arviointi päätökseen

25 huhtikuuta 2024

Tietoevry Oyj    OSAVUOSIKATSAUS    25.4.2024    klo 9.00 

 

  • Kasvu -2 % – kehitykseen vaikuttivat heikko makrotaloudellinen ympäristö, korkeat vertailuluvut ja työpäivien vähäisempi määrä
  • Hyvä 8 %:n kasvu Tietoevry Banking -alueella ja 4 %:n kasvu Tietoevry Industry -alueella
  • Kannattavuus vakaalla yli 12 %:n tasolla – Tietoevry Banking-alueella tulos parani ja Tietoevry Care -alueella kannattavuus jatkui hyvällä tasolla
  • Tietoevry Bankingin strateginen arviointi päätökseen: Banking jatkaa erikoistuneena liiketoimintana konsernissa – listaus tai myynti ei tällä hetkellä maksimoi arvopotentiaalia
  • Tietoevry Tech Services -liiketoiminnan strateginen arviointi etenee aiemmin ilmoitetussa aikataulussa – tavoitteena saada prosessi päätökseen toisella neljänneksellä

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

 

 

1–3/2024

1–3/2023

Liikevaihto, milj. euroa

 733,9

 744,3

    Orgaaninen kasvu1), %

 -2

 8

    Yrityskauppojen vaikutus, %

 4

 -2

    Valuuttakurssivaikutus, %

 -3

 -4

Kasvu yhteensä, %

 -1

 2

Orgaaninen kasvu oikaistuna työpäivien määrällä4), %

 -1

 8

Liikevoitto (EBIT), milj. euroa

 62,7

 68,7

Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta

 8,5

 9,2

Oikaistu2) liikevoitto (EBITA3)), milj. euroa

 88,6

 91,9

Oikaistu2) liikevoitto (EBITA3)), % liikevaihdosta

 12,1

 12,3

Osakekohtainen tulos, euroa

 0,32

 0,41

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

 71,8

 103,7

Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa

 24,2

 20,7

 

Koko vuoden 2024 näkymät ennallaan

Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan 0–3 % (vuoden 2023 liikevaihto 2 851,4 milj. euroa).

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA3)) on 12,0–13,0 % (12,6 % vuonna 2023).

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla.

2) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

3) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja.

4) Yhtiön arvio

 

Toimitusjohtajan kommentti 

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

”Ensimmäisen neljänneksen tulos oli ennakoidun mukainen. Kehitykseen vaikuttivat heikko makrotaloudellinen ympäristö, korkeat vertailuluvut ja työpäivien vähäisempi määrä. Liikevaihto laski orgaanisesti 2 %. Kannattavuus pysyi vakaana ja liikevoitto oli hyvällä tasolla, yli 12 %, huolimatta useista kannattavuuteen negatiivisesti vaikuttavista tekijöistä, kuten korkeana jatkunut inflaatio. Tietoevry Banking-liiketoiminnassa nähtiin jälleen hyvä 8 %:n kasvu ja edellisvuotta korkeampi kannattavuus. Tietoevry Industryn tulos oli myös hyvällä tasolla liikevaihdon kasvaessa 4% ja marginaalin ollessa yli 16%. Tietoevery Caren kannattavuus pysyi hyvänä, kun taas Tietoevry Createn tulokseen vaikuttivat heikentävästi makrotalouden epävarmuustekijät, työpäivien vähäisempi määrä sekä korkea vertailuluku. Tietoevry Tech Services -alueen kannattavuus parani edellisvuoteen nähden. Arviomme mukaan näimme ensimmäisellä neljänneksellä kuluvan vuoden matalimmat kasvuluvut, ja odotamme liikevaihdon kääntyvän kasvuun toisella neljänneksellä.

Vuosineljänneksen aikana yhteen Ruotsissa sijaitsevaan konesalikeskukseemme tehtiin kiristyshaittaohjelmahyökkäys. Hyökkäyksestä lähtien tiimimme ovat työskennelleet peräänantamattomasti palauttaakseen palvelut, joihin häiriö vaikutti. Lukuunottamatta muutamaa asiakasta, joiden osalta ponnistelut edelleen jatkuvat, kaikki palvelut saatiin palautettua maaliskuun puoliväliin mennessä. Pahoittelemme haasteita, joita tämä rikollinen hyökkäys on aiheuttanut asiakkaillemme ja Ruotsin yhteiskunnalle.

Tietoevryllä on ollut aktiivinen rooli uusien teknologioiden käyttöönotossa ja innovaatioissa, ja tällä hetkellä etenemme generatiivisen tekoälyn saralla asiakkaidemme kanssa. Sopimuksemme Helsingin yliopistollisen sairaalan kanssa on innostava esimerkki tekoälypohjaisten ratkaisujen kehittymisestä. Olemme yhdessä luomassa tekoälyratkaisua, joka mahdollistaa harvinaisten sairauksien tunnistamisen nopeasti. Tietoevry Create -liiketoiminnassa kehitämme aktiivisesti tekoälyratkaisuja asiakkaillemme. Olen myös ylpeä Tietoevry Tech Servicesin nimityksestä Euroopan johtavaksi toimijaksi vuoden 2023 ISG Provider Lens™ Intelligent Automation Services and Solutions -raportissa, jossa selvitetään onnistuneen digitaalisen transformaation ja älykkään automaation edellyttämiä keskeisiä kyvykkyyksiä.

Tietoevry Tech Services -liiketoiminnan strateginen arviointi on edistynyt hyvin. Myyntiprosessi on aktiivisessa vaiheessa ja etenee suunnitellusti. Olemme nyt päättäneet Tietoevry Bankingin strategisen arvioinnin. Näkemyksemme mukaan vallitsevilla pääomamarkkinoilla listaus tai myynti eivät tue Tietoevry Bankingin arvonluonnin maksimointia. Yhtiö uskoo, että Tietoevry Bankingin markkina-arvoa voidaan kasvattaa, mikäli sen liiketoimintaa kehitetään edelleen kohti johtavan fintech-ohjelmistoliiketoiminnan tasoa osana konsernia.

Ukrainalaiset kollegamme ovat ajatuksissamme järkyttävän tilanteen jatkuessa maassa. Tuemme jatkossakin heitä ja heidän perheitään muun muassa tarjoamalla keinoja uudelleensijoittumiseen sekä parantamalla mahdollisuuksia työskentelyn jatkamiseen.

Maaliskuussa julkaisimme uuden vastuullisuussitoumuksemme, joka ohjaa ja kiihdyttää vastuullisuustyötämme vuodesta 2024 eteenpäin kolmella osa-alueella: ilmastotoimissa, eettisyydessä ja sosiaalisessa vaikuttavuudessa. Ihmisistä ja ympäristöstä huolehtiminen on meille tärkeä asia, ja tunnistamme toimialamme laajat mahdollisuudet tällä alueella.”

 

Taloudellinen tulos segmenteittäin

 

Liikevaihto, milj. euroa

Liikevaihto, milj. euroa

Muutos, %

Orgaaninen kasvu, %

Oikaistu 

liikevoitto,

milj. euroa

Oikaistu liikevoitto, milj. euroa

Oikaistu liikevoitto, % liike-vaihdosta

Oikaistu liikevoitto, % liike-vaihdosta

 

1–3/2024

1–3/2023

1–3/2024

1–3/2023

1–3/2024

1–3/2023

Tietoevry Create

 223,8

223,2

 0

 -5

 29,4

34,4

 13,1 

 15,4 

Tietoevry Banking

 148,8

142,3

 5

 8

 17,8

14,7

 11,9 

 10,3 

Tietoevry Care

 58,6

61,8

 -5

 -5

 16,5

19,0

 28,2 

 30,7 

Tietoevry Industry

 69,8

68,7

 2

 4

 11,4

11,8

 16,3 

 17,2 

Tietoevry Tech Services

 263,3

288,5

 -9

 -7

 20,1

21,0

 7,6 

 7,3 

Eliminoinnit ja allokoimattomat kulut

 -30,4

-40,1

 —

 —

 -6,5

-9,0

 — 

 — 

Konserni yhteensä

 733,9

744,3

 -1

 -2

 88,6

91,9

 12,1 

 12,3 

 

Lisätietoja:

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa (at) tietoevry.com

 

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään torstaina 25.4.2024 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä voi seurata Tietoevryn internetsivuilla.

Mikäli haluatte esittää kysymyksiä, teidän tulee rekisteröityä tästä linkistä. Rekisteröidyttyänne saatte puhelinnumeron, henkilökohtaisen tunnuksen sekä konferenssitunnuksen, jolla voitte osallistua puheluun. 

Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen. Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Tietoevry Oyj

 

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Tukholma

Oslo Børs

Media

 

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme – avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus – ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

 

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. https://www.tietoevry.com/

Haluatko lisätietoja?

Tommi Järvenpää

Head of IR

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä