noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tiedon osavuosikatsaus 3/2019: Vahva kasvu ja kannattavuus

24 lokakuuta 2019

  • Ennätyskorkea kolmannen neljänneksen oikaistu liiketulos, 50 milj. euroa, liikevoittomarginaali 13 %
  • Kasvu 5 % paikallisissa valuutoissa
  • Kolmannen neljänneksen tulokseen vaikuttivat myönteisesti vahva kehitys kaikilla liiketoiminta-alueilla, toiminnan tehostamisohjelma sekä työpäivien määrä
  • Integraation suunnittelu jatkuu aikataulussa - uuden TietoEVRYn johtoryhmä on nimitetty

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

Kolmannen neljänneksen avainluvut 

  • Liikevaihdon kasvu oli 3.4 %, paikallisissa valuutoissa kasvu oli 4.6 %
  • Oikaistu liikevoitto oli 50.1 (43.0) milj. euroa eli 13.2 % (11.7) liikevaihdosta
7–9/2019  7–9/2018  1–9/2019  1–9/2018 
Liikevaihto, milj. euroa  379.6  367.1  1 191.2  1 177.6 
Muutos, %  3.4  3.4  1.2  3.9 
Muutos paikallisissa valuutoissa, %  4.6  7.3  2.6  7.1 
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa  37.8  40.4  92.7  109.0 
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta  10.0  11.0  7.8  9.3 
Oikaistu[1] liikevoitto (EBIT), milj. euroa 50.1  43.0  125.0  117.1 
Oikaistu[1] liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 13.2  11.7  10.5  9.9 
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa  21.9  33.0  67.0  87.6 
Osakekohtainen tulos, euroa  0.30  0.45  0.91  1.19 
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa  69.6  18.7  150.0  92.5 
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %  23.7  27.8  23.7  27.8 
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %  18.5  23.5  18.5  23.5 
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa  11.6  9.6  33.5  28.3 
Yrityshankinnat, milj. euroa  0.1  —  0.7  10.2 
Korollinen nettovelka, milj. euroa  309.1  199.7  309.1  199.7 
Nettovelka/EBITDA[2] 1.3  1.0  1.3  1.0 
Tilauskanta  1 649  1 564  1 649  1 564 
Henkilöstö 30.9.  15 175  15 109  15 175  15 109 

[1] Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.
[2] EBITDA on 12 kuukauden keskiarvo, ja sitä on oikaistu huomioiden IFRS 16:n vaikutus poistoihin.

Koko vuoden 2019 näkymät ennallaan 

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu[1] liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (168.0 milj. euroa vuonna 2018) lisättynä IFRS 16:n[2] vaikutuksella vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi uuden standardin käyttöönoton jälkeen.

[1] Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.
[2] Yhtiö arvioi, että IFRS 16 -standardin käyttöönotolla on positiivinen vaikutus vuoden 2019 liikevoittoon. Yhdeksän kuukauden jaksolla vaikutus oli 2,7 milj. euroa. Vertailukausien lukuja ei ole oikaistu.

Toimitusjohtajan kommentti  

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta: 

"Olen erittäin tyytyväinen yhtiön ennätyksellisen korkeaan kolmannen neljänneksen tulokseen. Kehitys oli hyvää kaikilla liiketoiminta-alueillamme ja kasvu paikallisissa valuutoissa oli 5%. Erityisesti Hybrid Infra -alueella kasvu oli markkinoita nopeampaa suotuisan volyymikehityksen ja pilvipalvelujen 23 %:n myynnin kasvun ansiosta.

Strateginen uudistumisemme jatkui ja keskityimme datakeskeisten palvelujen kehittämiseen, toiminnan yksinkertaistamiseen ja tehokkuuden parantamiseen. Toteutimme vuoden alkupuolella merkittävän organisaatiomuutoksen ja nyt kolmannella neljänneksellä saavutimme hyvän toiminnallisen tehokkuuden. Globaali Tieto-yhteisömme on sopeutunut nopeasti käynnissä olevaan strategiseen ja toiminnalliseen muutokseen, mikä on erittäin tärkeää jatkuvasti muuttuvalla ja kehittyvällä toimialallamme.

Vuosineljänneksen aikana saimme jälleen merkittäviä tunnustuksia. Innovaatiomme ovat saaneet hyvän vastaanoton markkinoilla ja jo kolmannen kerran IDC valitsi Tiedon maailman 25 parhaan fintech-toimittajan joukkoon. Equileapin sukupuolten tasa-arvoa mittaavassa vertailussa Tieto valittiin jälleen maailman kolmen tasa-arvoisimman teknologiayrityksen joukkoon.

Tiedon ja EVRYn integraation suunnittelu etenee samanaikaisesti kun odotamme kilpailuviranomaisten päätöksiä. Suunnittelussa keskitymme kulttuurien yhtenäistämiseen, toiminnallisten valmiuksien luomiseen ja synergioiden toteuttamiseen. Julkistimme hiljattain TietoEVRYn johtoryhmän, jonka nimitykset astuvat voimaan kun sulautuminen saadaan päätökseen. Tämän odotetaan tapahtuvan vuoden neljännellä neljänneksellä tai viimeistään vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Uskon, että koko johto edistää merkittävästi integraation onnistumista ja päämääräämme olla Pohjoismaiden johtava digitaalisia palveluita tarjoava yritys. Yhdistämällä Tiedon ja EVRYn vahvuudet, voimme kiihdyttää kasvua ja saavuttaa parempia tuloksia, josta hyötyvät niin asiakkaamme, työntekijämme kuin omistajammekin. Odotan itse innolla voimavarojen yhdistämistä EVRY:n kanssa ja tämän tuomia uusia mahdollisuuksia.”

Taloudellinen tulos segmenteittäin 

Asiakasmyynti  Asiakasmyynti  Muutos,  Liikevoitto  Liikevoitto 
Milj. euroa  7–9/2019  7–9/2018  %  7–9/2019  7–9/2018 
Digital Experience  107.6  105.9  11.8  11.1 
Hybrid Infra  131.1  124.1  18.1  15.2 
Industry Software  107.0  104.7  13.9  16.6 
Product Development Services  33.6  31.9  3.3  3.1 
Segmentit yhteensä  379.4  366.7  3  47.0  46.0 
Muut toiminnot  0.2  0.5  -60  -9.2  -5.6 
Konserni yhteensä  379.6  367.1  3  37.8  40.4 

Liikevoitto segmenteittäin 

Liikevoitto, % liikevaihdosta  Liikevoitto, % liikevaihdosta  Oikaistu[1] liikevoitto, % liikevaihdosta  Oikaistu[1] liikevoitto, % liikevaihdosta 
%  7–9/2019  7–9/2018  7–9/2019  7–9/2019 
Digital Experience  10.9  10.5  14.5  10.9 
Hybrid Infra  13.8  12.2  15.5  12.5 
Industry Software  13.0  15.8  15.2  16.9 
Product Development Services  9.7  9.7  9.6  9.9 
Yhteensä  10.0  11.0  13.2  11.7 

[1] Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

Yrityshankintojen vaikutus alueittain 

Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
 
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
 
7–9/2019  7–9/2019 
Digital Experience 
Hybrid Infra 
Industry Software 
Product Development Services 
Yhteensä  5  4 

Lisätietoja: 

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tieto.com
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 727 1725, tanja.lounevirta (at) tieto.com 

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään torstaina 24. lokakuuta 2019 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä voi seurata Tiedon internetsivuilla. 

Puhelinkonferenssin numerot

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
Iso-Britannia: +44 333 300 08 04
USA: +1 631 913 14 22
Osallistujakoodi: 74597758#

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä