noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TIEDON osavuosikatsaus 2/2019: Merkittäviä strategisia kehityshankkeita käyntiin toisella neljänneksellä

19 heinäkuuta 2019

  •  Strategian toteutus etenee suunnitellusti – yhtiö siirtynyt uuteen toimintamalliin
  •  Sulautuminen EVRYn kanssa julkistettu
  •  Liikevaihto kasvoi 1 % paikallisissa valuutoissa
  •  Oikaistu liikevoittomarginaali 8,4 % – valuuttakurssien ja lyhyemmän neljänneksen vaikutus 1 prosenttiyksikkö
  •  Toiminnan tehostaminen aikataulussa – toiselle vuosipuoliskolle odotetaan 15 milj. euron kustannussäästöjä

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

Toisen neljänneksen avainluvut  

  • Liikevaihdon lasku oli 0,2 %, paikallisissa valuutoissa kasvu oli 1,0 %
  • Oikaistu liikevoitto oli 34,0 (36,2) milj. euroa eli 8,4 % (9,0) liikevaihdosta – lyhemmän neljänneksen ja valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli noin 4 milj. euroa eli 1 prosenttiyksikkö
  • Paikallisissa valuutoissa vuoden 2019 tilauskanta tukee Tiedon kasvutavoitteita kuluvalle vuodelle

Yrityskauppojen vaikutus on kuvattu taulukoissa Taloudellinen tulos -osiossa.

4–6/2019  4–6/2018  1–6/2019 1–6/2018
Liikevaihto, milj. euroa  403,2 404,1 811,6 810,5
Muutos, %  -0,2 4,8 0,1 4,1
Muutos paikallisissa valuutoissa, %  1,0 7,9 1,7 7,1
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa   18,1 31,3 54,9 68,6
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta   4,5 7,7 6,8 8,5
Oikaistu[1] liikevoitto (EBIT), milj. euroa  34,0 36,2 74,9 74,1
Oikaistu[1] liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta  8,4 9,0 9,2 9,1
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa  18,0 24,7 45,2 54,6
Osakekohtainen tulos, euroa  0,24 0,33 0,61 0,74
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa  37,1 12,3 80,4 73,8
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %   27,6 30,5 27,6 30,5
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %   19,2 24,1 19,2 24,1
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa  12,5 10,5 21,9 18,7
Yrityshankinnat, milj. euroa  - 4,0 0,7 10,2
Korollinen nettovelka, milj. euroa  362,5 209,2 362,5 209,2
Nettovelka/EBITDA[2]  1,5 1,0 1,5 1,0
Tilauskanta  1 800 1 731 1 800 1 731
Henkilöstö 30.6.       15 101 14 956 15 101 14 956

[1] oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
[2] EBITDA on 12 kuukauden keskiarvo, ja sitä on oikaistu huomioiden IFRS 16:n vaikutus poistoihin

Koko vuoden 2019 näkymät ennallaan
Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu[1]liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (168,0 milj. euroa vuonna 2018) lisättynä IFRS 16:n[2] vaikutuksella vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi uuden standardin käyttöönoton jälkeen.

1) oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
2) Yhtiö arvioi, että IFRS 16 -standardin käyttöönotolla on positiivinen vaikutus vuoden 2019 liikevoittoon. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla vaikutus oli 2.0 milj. euroa. Vertailukausien lukuja ei ole oikaistu.
  

Toimitusjohtajan kommentti
Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:
“Toisella neljänneksellä yhtiössämme oli meneillään useita hyvin merkittäviä kehityshankkeita. Aloitimme uuden strategian toteuttamisen suunnitellusti toimintamallin uudistamisella. Tavoitteenamme on saavuttaa vahva asema digitaalisen palvelujen edelläkävijänä. Julkistimme myös suunnitelmamme sulautua EVRYn kanssa, joka on merkittävin tapahtuma yhtiömme historiassa. Sulautumisilmoitus on herättänyt paljon positiivista mielenkiintoa kaikkien sidosryhmiemme keskuudessa.

Toisen neljänneksen tulokseemme vaikuttivat neljänneksen aikana toteutettu merkittävä toimintamallin muutos sekä työpäivien alhaisempi määrä. Vaikutukset näkyivät selkeimmin Digital Experience -alueella. Hybrid Infra -liiketoiminnan tulos oli hyvä ja sen oikaistu liikevoitto oli 11 % ja kasvu 3 %. Konsernin liikevaihdon kasvu oli 1 % paikallisissa valuutoissa ja liikevoittomarginaali oli 8,4 % – kehitykseen vaikuttivat lyhempi neljännes ja valuuttakurssit. Edellä mainituista syistä neljännes oli poikkeuksellinen eikä sen kehitys vastaa pitkän aikavälin tavoitteitamme. Toisella neljänneksellä toteutimme suunnitellusti toiminnan tehostamisohjelmamme, jolla odotetaan olevan noin 15 milj. euron positiivinen vaikutus toisen vuosipuoliskon tulokseemme.

Kesäkuussa julkistamamme sulautuminen norjalaisen Evryn kanssa etenee yhteisen suunnittelun myötä ja täysimittainen toteutus käynnistyy, kun yritysten ylimääräiset yhtiökokoukset ja kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet transaktion. Yhdistämällä voimavaramme pystymme kiihdyttämään toimialamme muutosta ja innovaatioiden nopeutta sekä tarjoamaan asiakkaillemme digitaalisen maailman hyödyt entistä nopeammin ja kattavammin. Uskomme vahvasti, että luomme merkittävää lisäarvoa asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme - julkistamiemme 75 miljoonan euron kustannussynergioiden kautta ja ottaen huomioon mahdollisen lisäpotentiaalin sekä kasvun että kannattavuuden parantamiselle.

Uusi yritys, jolla on yli 5 000 digitaalista konsulttia Pohjoismaissa lähellä asiakkaita ja noin 10 000 maailmanlaajuisesti, on jatkossa Pohjoismaiden suurin digitaalisia palveluita tarjoava yritys. Yritykset täydentävät toisiaan erinomaisesti digitaalisen konsultoinnin, toimialaohjelmistojen sekä edistyksellisten pilvi- ja infrastruktuuripalveluiden alueilla. Tiedolla ja EVRYllä on vahva yhteinen, pohjoismainen kulttuuritausta ja yhteiset arvot pohjautuen avoimuuteen, luottamukseen ja monimuotoisuuteen. Olemme vakuuttuneita siitä, että onnistumme yhdessä tarjoamaan digitaalisen maailman laaja-alaiset edut pohjoismaisille yrityksille ja yhteiskunnalle.”

Taloudellinen tulos segmenteittäin 

Milj. euroa  Asiakas
-myynti

4–6/
2019
Asiakas
myynti
4–6/

2018
Muutos,
%
Liikevoitto
4–6/2019
 
Liikevoitto
4–6/2018
 
Digital Experience  123,2 126,6 -3 7,1 16,5
Hybrid Infra  133,8 130,7 2 6,2 12,0
Industry Software  111,2 112,7 -1 11,6 6,6
Product Development Services  34,6 33,7 3 2,7 2,9
Segmentit yhteensä  402,8 403,7 0 27,6 38,0
Muut toiminnot  0,4 0,5 -11 -9,5 -6,7
Konserni yhteensä  403,2  404,1 0 18,1 31,3

Liikevoitto segmenteittäin

% Liikevoitto,
% liike-
vaihdosta

4–6/2019
 
Liikevoitto,
% liike-
vaihdosta
4–6/2018 
Oikaistu[1]
liikevoitto, %
liikevaihdosta
4–6/2019
 
Oikaistu[1]
liikevoitto, %
liikevaihdosta
4–6/2019
 
Digital Experience  5,7 13,0 8,6 12,8
Hybrid Infra  4,6 9,2 10,8 10,8
Industry Software  10,4 5,9 10,9 7,5
Product Development Services  7,8 8,7 7,9 8,7
Yhteensä  4,5 7,7 8,4 9,0
[1] oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Yrityshankintojen vaikutus alueittain

Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
4–6/2019
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
4–6/2019
Digital Experience  -2 -3
Hybrid Infra  3 3
Industry Software  0 1
Product Development Services  5 5
Yhteensä  1 1

Lisätietoja:
Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tieto.com
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com
  

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään perjantaina 19. heinäkuuta 2019 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä voi seurata Tiedon internetsivuilla.

Mikäli haluatte esittää kysymyksiä, teidän tulee soittaa alla olevaan numeroon.

Finland: +358 981 710 310
Sweden: +46 856 642 651
United Kingdom: +44 333 300 08 04
United States: +1 631 913 14 22
Osallistujakoodi: 46117723#

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä