noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto ja EVRY yhdistyvät yhdeksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten palveluiden toimittajista

18 kesäkuuta 2019

Tieto Oyj SISÄPIIRITIETO 18.6.2019, klo 8.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOILLA TÄMÄ SAATTAISI JOHTAA PAIKALLISTEN ARVOPAPERILAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN RIKKOMISEEN.

Tieto ja EVRY yhdistyvät yhdeksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten palveluiden toimittajista

Tieto ja EVRY ovat tänään ilmoittaneet solmineensa yhdistymissopimuksen, jonka tavoitteena on luoda yksi Pohjoismaiden kilpailukykyisimmistä yrityksistä digitaalisten palveluiden ja ohjelmistoliiketoiminnan alueella. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 3 miljardia euroa. Yhdistyvän yhtiön 24 000 ammattilaista ovat tukemassa pohjoismaisten yritysten edelläkävijyyttä ja tuottamassa arvoa yhteiskunnalle digitaalisten palveluiden avulla. Yritykset täydentävät toisiaan niin maantieteellisesti kuin palvelujen ja asiakaskunnan suhteen.

Tieto Oyj:n (“Tieto”) ja EVRY ASA:n (“EVRY”) hallitukset ovat tänään yhdessä ilmoittaneet sopimuksesta yhdistää nämä kaksi yritystä rajat ylittävällä sulautumisella. Yritysten toisiaan täydentävä liiketoiminta Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa luo vankan pohjan sulautumiselle.

Yhdistymisen avaintiedot:

 • EVRYn osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,12 Tiedon uutta osaketta ja 5,28 Norjan kruunua käteisenä jokaista omistamaansa EVRY:n osaketta kohden
 • Tiedon ja EVRY:n suurimmat osakkeenomistajat tukevat yhdistymistä ja ovat sitoutuneet siihen ennakolta x 75 miljoonan euron vuotuiset kustannussynergiat identifioitu
 • Sulautumisen täytäntöönpano on ehdollinen EVRY:n ja Tiedon ylimääräisten yhtiökokousten hyväksynnälle sekä kilpailuviranomaisten hyväksynnöille
 • Ylimääräiset yhtiökokoukset on tarkoitus järjestää viimeistään syyskuussa 2019, ja sulautumisen täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä tai viimeistään vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä edellyttäen, että kaikki tarvittavat viranomaisluvat on saatu
 • Yhdistyneen yhtiön nimeksi tulee TietoEVRY
 • Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja hallitus ehdottavat ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Tomas Franzén valitaan Tiedon ja EVRY:n hallituksen jäsenistä muodostuvan hallituksen puheenjohtajaksi
 • Kimmo Alkio toimii yhdistyneen yhtiön toimitusjohtajana
 • Tavoitteena on TietoEVRY:n osakkeiden Helsingin ja Tukholman listauksen lisäksi listaus Oslossa

Yhdistymisen syyt

 • Vahva yhdistetty digitaalinen osaaminen
 • Laajempi tarjoama asiakkaille ja parempi osaamisen saatavuus
 • Toisiaan hyvin täydentävät liiketoiminnot Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa
 • Merkittävä askel kasvussa myös yhdeksi Ruotsin suurimmista digitaalisten palvelujen tarjoajista
 • Huomattava kustannussäästöpotentiaali muun muassa hallinnon ja myynnin kuluissa sekä toimitusten ja investointien tuottavuuden tehostamisessa

Yhdistyminen yhdistää vahvan digitaalisen osaamisen ja toimialaratkaisut edistyksellisiin pilvi- ja infrastruktuuripalveluihin. Yritysten vahva ohjelmistotuote- ja osaamispääoma parantavat kilpailukykyä entisestään, mistä hyötyvät sekä asiakkaat että työntekijät. Lisäksi uudella yrityksellä on hyvät edellytykset kasvaa eri liiketoiminnoissa. Yritykset täydentävät toisiaan hyvin niin maantieteellisesti kuin palvelujen ja asiakaskunnan suhteen, ja yhdistymisen pohjalta syntyy laajin digitaalisten palveluiden yhteisö Pohjoismaissa.

Yhdistymisen odotetaan tarjoavan mittakaava- ja synergiaetuja pitkällä aikavälillä. Lisäksi yhdistämällä yritysten voimavarat investoida uusiin palveluihin ja osaamiseen luodaan aiempaakin paremmat edellytykset innovoinnille. Yhdistymisen myötä toteutuvien synergioiden odotetaan tuovan kustannussäästöjä ja lisäarvoa osakkeenomistajille. Tavoitteena on saavuttaa noin 75 milj. euron vuotuiset kulusynergiat muun muassa toimitusten, myynnin ja hallinnon sekä investointien tuottavuuden tehostamisella.

Yhtiöt arvioivat, että noin 60 % säästöistä syntyy vuoden 2021 loppuun mennessä ja noin 90 % vuoden 2022 loppuun mennessä. Yhtiöt arvioivat, että yhdistymisen toteuttamiseen liittyvät kertaluoteiset kustannukset ovat 120–140 milj. euroa, ja niiden arvioidaan toteutuvan vuoteen 2022 mennessä. Tieto ja EVRY tiedottavat, konsultoivat ja/tai neuvottelevat asianomaisten työntekijäjärjestöjen ja/tai -edustajien kanssa ehdotetun yhdistymisen sosiaalisista, taloudellisista ja juridisista vaikutuksista soveltuvien lakien asettamien vaatimusten mukaisesti. TietoEVRY jatkaa synergiaetujen kartoittamista nykyisiä suunnitelmia pidemmälle.

“Tänään julkistettu yhdistyminen tarjoaa meille vahvoja mahdollisuuksia johtaa digitaalista uudistumista Pohjoismaissa asiakkaidemme, työntekijöidemme, osakkeenomistajiemme ja yhteiskunnan eduksi. Jatkamalla investointeja työntekijöihin sekä uusimpaan teknologiaan, kuten robotiikkaan, pilvipalveluihin ja tekoälyyn, olemme erittäin kilpailukykyinen kumppani asiakkaillemme. Yhdistetyn yhtiön yrityskulttuuri perustuu pohjoismaisiin arvoihin: yksilön kunnioittamiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Uskonkin, että voimme tarjota vahvaa lisäarvoa asiakkaillemme sekä mielenkiintoisia mahdollisuuksia kummankin yrityksen työntekijöille ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Pystymme yhdessä kiihdyttämään toimialan muutoksen ja innovoinnin tahtia sekä tarjoamaan asiakkaillemme digitaalisen maailman edut nopeammin ja tehokkaammin. Uskon yhteisen tulevaisuutemme tuovan hyvin mielenkiintoisia mahdollisuuksia”, sanoo toimitusjohtaja Kimmo Alkio.

“EVRY on viime vuosien aikana kehittänyt toimintaansa merkittävästi, ja siitä on tullut asiakkaidemme keskuudessa suosittu digitaalisen transformaation kumppani. EVRY:llä ja Tiedolla on vahvat yhteiset pohjoismaiset arvot, jotka tukevat avoimuutta, luottamusta ja monimuotoisuutta. Uskon, että uusi yritys houkuttelee oikeaa osaamista, asiakkaita ja kumppaneita”, sanoo EVRY:n toimitusjohtaja Per Hove.

Lue tiedote kokonaan liitteenä olevasta pdf:stä

 

Lisätietoja:

Tieto

Sijoittajat: Tomi Hyryläinen, CFO, puh. +358 50 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tieto.com

Media: Kia Haring, Head of Global Communications and Corporate Responsibility, +358 40 765 3700, kia.haring (at) tieto.com

EVRY

Sijoittajat: Henrik Schibler, CFO, puh. +47 4001 0303, henrik.schibler (at) evry.com

Media: Unni Strømstad, EVP Communications & Marketing, puh. +47 9775 3453, unni.stromstad (at) evry.com

TIETO OYJ Jakelu Nasdaq Helsinki Päämediat

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

EVRY on johtava pohjoismaalainen teknologia- ja konsultointiyritys. Yhdessä asiakkaidemme ja parhaiden kansainvälisten digitaalisten asiantuntijoiden muodostaman ekosysteemin kanssa me muokkaamme tulevaisuutta soveltamalla uutta teknologiaa parantaaksemme loppukäyttäjien käyttökokemuksia sekä ihmisten, prosessien ja systeemien suorituskykyä. Olemme lähellä asiakkaitamme ja edustamme pohjoismaalaista ajattelutapaa vastuullisuudessa, laadussa ja turvallisuudessa. Hyödynnämme pohjoismaalaisuuttamme harjoittamalla liiketoimintaa useammassa kuin 18 maassa. EVRY on listattuna Oslon pörssissä. 8 800 työntekijäämme ovat intohimoisia luomaan digitaalista hyötyä ja muokkaamaan tulevaisuutta – tänään.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä