noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TIEDON osavuosikatsaus 1/2019: Hyvä alku vuodelle

25 huhtikuuta 2019

  • Oikaistu liikevoittomarginaali 10 % – hyvä kehitys ohjelmistoliiketoiminnassa
  • Vahva kasvu ja kannattavuus Tuotekehityspalveluissa
  • Kasvu paikallisissa valuutoissa 2 % – vahva tilauskertymä
  • Strategian toteutus toiminnan tehostaminen mukaanlukien etenee suunnitellusti

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

Ensimmäisen neljänneksen avainluvut

  • Liikevaihdon kasvu oli 0,5 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 2,4 %
  • Oikaistu liikevoitto oli 40,9 (37,9) milj. euroa eli 10,0 % (9,3) liikevaihdosta
  • Paikallisissa valuutoissa vuoden 2019 tilauskanta tukee Tiedon kasvutavoitteita kuluvalle vuodelle
   1–3/2019     1–3/2018
Liikevaihto, milj. euroa  408,4 406.3
Muutos, %  0,5 3,4
Muutos paikallisissa valuutoissa, %  2,4 6,2
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa   36,8 37,3
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta   9,0 9,2
Oikaistu[1] liikevoitto (EBIT), milj. euroa  40,9 37,9
Oikaistu[1] liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta  10,0 9,3
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa  27,1 29,9
Osakekohtainen tulos, euroa  0,37 0,41
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa  43,3 61,5
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %   30,4 30,7
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %   22,3 29,2
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa  9,4 8,2
Yrityshankinnat, milj. euroa  0,7 6,2
Korollinen nettovelka, milj. euroa  273,2 100,7
Nettovelka/EBITDA[2] 1,1 0,5
Tilauskanta  1 717 1 787
Henkilöstö 31.3.       15 275 14 581

[1] oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

[2] EBITDA on 12 kuukauden keskiarvo ja sitä on oikaistu huomioiden IFRS 16 vaikutus poistoihin
  

Koko vuoden 2019 näkymät ennallaan

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu[1] liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (168,0 milj. euroa vuonna 2018) lisättynä IFRS 16:n[2] vaikutuksella vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi uuden standardin käyttöönoton jälkeen.

[1] oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

[2] Yhtiö arvioi, että IFRS 16 -standardin käyttöönotolla on positiivinen vaikutus vuoden 2019 liikevoittoon. Ensimmäisellä neljänneksellä vaikutus oli 0,9 milj. euroa. Vertailukausien lukuja ei ole oikaistu. Lisätietoja standardin käyttöönotosta löytyy taulukko-osiosta, kohdasta Laatimisperiaatteet.

Toimitusjohtajan kommentti

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:
“Olemme tyytyväisiä vahvaan vuoden aloitukseen. Kehitys oli myönteistä useimmissa liiketoiminnoissamme, ja kaikilla palvelualueilla oikaistu liikevoittomarginaali oli yli 10 %. Vaikkakin kokonaiskasvuun vaikutti hieman infrastruktuuripalveluiden hitaampi kehitys kuluneella neljänneksellä, tilauskertymämme oli vahva. Tuotekehityspalvelut-alue kehittyi hyvin, ja sen kasvu ja kannattavuus olivat 12 %. Kasvu kiihtyi useilla alueilla, joihin olemme investoineet. Muun muassa Digitaalinen asiakaskokemus -alueella myynti kasvoi yli 30 % ja Datakeskeisissä liiketoiminnoissa myynti yli kaksinkertaistui.

Asiakkaamme painottavat investoinneissaan tuotteidensa ja palveluidensa houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Tuemme asiakkaidemme digitaalista uudistamista ja tämä tarjoaa kasvumahdollisuuksia kaikille liiketoiminta-alueillemme. Tuotekehityspalvelumme tietoliikennesektorille ja autoteollisuudelle kasvoivat edelleen voimakkaasti markkinoilla, joilla tuotteet pohjautuvat datan hyödyntämiseen ja yhdistettävyyteen.  

Uuden strategiamme ja ketterän toimintamallimme pohjalta luotsaamme asiakkaitamme digitaalisessa murroksessa. Samanaikaisesti kun siirrymme uuteen toimintamalliin, pidämme asiakkaidemme palvelemisen toiminnan keskipisteenä. Kokonaismuutokseemme liittyy tehokkuuden parantaminen ja aiemman arviomme mukaisesti tämä alkaa näkyä tuloksessamme kuluvan vuoden toisella puoliskolla. Open Source -yrityskulttuurimme on hyvä perusta innovaatioille ja toimintamme uudistamiselle, ja se auttaa meitä myös tukemaan työntekijöitämme muutoksessa. Elinikäinen oppiminen on edelleen keskeisessä asemassa sekä työntekijöiden oman kehittymisen että yrityksen menestyksen kannalta.”

Taloudellinen tulos palvelualueittain

Milj. euroa Asiakasmyynti
1–3/2019
Asiakasmyynti
1–3/2018
Muutos,
%
Liikevoitto
1–3/2019
Liikevoitto
1–3/2018
Teknologiapalvelut ja uudistaminen 187,3 189,5 -1 18,6 20,7
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 65,0 62,1 5 5,6 5,3
Toimialaratkaisut 119,4 120,7 -1 13,1 10,9
Tuotekehityspalvelut 36,8 34,0 8 4,5 4,3
Tukitoiminnot ja globaali johto - - - -5,0  -3,8 
Yhteensä 408,4 406,3 1 36,8 37,3

Liikevoitto palvelualueittain

% Liikevoitto,
% liike-

vaihdosta
1–3/2019
Liikevoitto,
% liike-
vaihdosta

1–3/2018
Oikaistu[1]
liikevoitto,

% liike-
vaihdosta
1–3/2019
Oikaistu[1]
liikevoitto,

% liike-
vaihdosta
1–3/2018
Teknologiapalvelut ja uudistaminen 9,9 10,9 10,4 11,0
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 8,7 8,5 10,4 9,4
Toimialaratkaisut 10,9 9,0 11,1 8,2
Tuotekehityspalvelut 12,3 12,7 12,3 12,7
Yhteensä 9,0 9,2 10,0 9,3
[1] oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut,
myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Asiakasmyynti toimialaryhmittäin

Milj. euroa Asiakasmyynti
1–3/2019
Asiakasmyynti
1–3/2018
Muutos, %
Finanssipalvelut 91,4 96,4 -5
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 139,2 132,9 5
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut 141,2 143,0 -1
Tuotekehityspalvelut 36,8 34,0 8
Yhteensä 408,4 406,3 1

Yrityshankintojen vaikutus palvelualueittain

Kasvu, %
(paikallisissa
valuutoissa)
1–3/2019
Orgaaninen
kasvu, %
(paikallisissa
valuutoissa)
1–3/2019
Teknologiapalvelut ja uudistaminen 0 0
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus   7 4
Toimialaratkaisut  1 2
Tuotekehityspalvelut  12 12
Yhteensä  2 2

Yrityshankintojen vaikutus toimialaryhmittäin

Kasvu, %
(paikallisissa
valuutoissa)
1–3/2019
Orgaaninen
kasvu, %
(paikallisissa
valuutoissa)
1–3/2019
Finanssipalvelut  -3 -4
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi  7 6
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut  0 0
Tuotekehityspalvelut  12 12
Yhteensä  2 2

Lisätietoja:
Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tieto.com
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään torstaina 25. huhtikuuta 2019 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä voi seurata Tiedon internetsivuilla. Tätä varten osallistujat tarvitsevat Adobe Flash version 10.1.0 tai uudemman. Puhelinkonferenssin yhteystiedot ovat seuraavat:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9125
USA: +1 323 794 2093
Osallistujakoodi: 8080410

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä