noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TIEDON osavuosikatsaus 4/2018: Vakaa tuloskehitys neljännellä neljänneksellä – vahva kasvu ja kassavirta

06 helmikuuta 2019

 •  Kasvu paikallisissa valuutoissa 5 % neljännellä neljänneksellä, 7 % koko vuonna
 •  Neljänneksen liikevoittomarginaali 11 %, koko vuonna saavutettiin pitkän aikavälin kannattavuustavoite 10%
 •  Osinkoehdotus 1,45 euroa
 •  Tieto julkistaa uuden strategian ja nostaa taloudellisia tavoitteita

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

Neljännen neljänneksen avainluvut

IT-palvelut

 • Liikevaihdon kasvu oli 2,7 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 4,8 %
 • Oikaistu liikevoitto oli 50,6 (49,4) milj. euroa eli 13,1 % (13,2) liikevaihdosta

Konserni

 • Liikevaihdon kasvu oli 3,0 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 5,3 %
 • Oikaistu liikevoitto oli 49,8 (49,2) milj. euroa eli 11,8 % (12,0) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 81,7 (66,6) milj. euroa.

Koko vuoden avainluvut

IT-palvelut

 • Liikevaihdon kasvu oli 3,3 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 6,1 %
 • Oikaistu liikevoitto oli 162,1 (162,6) milj. euroa eli 11,1 % (11,5) liikevaihdosta

Konserni 

 • Liikevaihdon kasvu oli 3,6 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 6,6 %
 • Oikaistu liikevoitto oli 162,8 (161,4) milj. euroa eli 10,2 % (10,5) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 174,2 (151,0) milj. euroa.
 • Osinkoehdotus 1,45 euroa osakkeelta, sisältäen 1,25 (1,20) euron osingon sekä 0,20 (0,20) euron lisäosingon. Osinkotuotto on 6,1 %.
10–12/2018 10–12/2017 1–12/2018 1–12/2017
Liikevaihto, milj. euroa  421,9 409,6 1 599,5 1 543,4
   Muutos, %  3,0 1,5 3,6 3,4
   Muutos paikallisissa valuutoissa, %  5,3 2,4 6,6 4,1
Liikevoitto (EBITA), milj. euroa   46,1 51,6 167,6 154,3
Liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta   10,9 12,6 10,5 10,0
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa [1]
45,7 47,9 154,7 139,1
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta [1]
10,8 11,7 9,7 9,0
Oikaistu [1][2] liikevoitto (EBIT), milj. euroa  49,8 49,2 162,8 161,4
Oikaistu [1][2] liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta  11,8 12,0 10,2 10,5
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa  35,6 36,7 123,2 107,7
Osakekohtainen tulos, euroa  0,48 0,50 1,67 1,46
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa  81,7 66,6 174,2 151,0
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %   25,7 22,3 25,7 22,3
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %   20,9 20,5 20,9 20,5
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa  16,7 11,4 45,0 50,8
Yrityshankinnat, milj. euroa  4,3 49,3 14,5 49,3
Korollinen nettovelka, milj. euroa  137,4 155,7 137,4 155,7
Nettovelka/EBITDA   0,7 0,8 0,7 0,8
Tilauskanta  1 698 1 860 1 698 1 860
Henkilöstö 31.12.       15 190 14 329 15 190 14 329

[1] neljäs neljännes sisältää 1,2 (1,2) milj. euroa yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja, koko vuosi 5,2 (4,3) milj. euroa
[2] oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Koko vuoden 2019 näkymät
Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu[1]liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (168,0 milj. euroa[2]vuonna 2018). Oikaistun liikevoiton määritelmää on muutettu liikevoiton vertailtavuuden parantamiseksi Tiedon yrityshankinnat huomioon ottaen.

[1] Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvät aineettomat hyödykkeet, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
[2] Ei sisällä tammikuussa 2019 voimaan astuvan IFRS 16:n vaikutusta 

Toimitusjohtajan kommentti
Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

“Olemme tyytyväisiä loppuvuoden tulokseemme. Viimeisen neljänneksen kasvu oli hyvällä tasolla, kannattavuus 11 % ja rahavirta oli vahva. Vuosi 2018 oli jatkoa monivuotiselle tulosparannuksellemme. Koko vuoden kasvu paikallisissa valuutoissa kiihtyi 7 %:iin ja kannattavuudessa saavutimme 10 %:n tason. Tätä kehitystä oli osaltaan tukemassa yhtiön kaikkien aikojen paras tulos asiakaskokemusmittauksessa (rNPS). Samanaikaisesti kun olemme jatkaneet investointeja kilpailukykymme varmistamiseen, Teknologiapalvelut ja uudistaminen sekä Tuotekehityspalvelut -alueiden tulos säilyi vahvana.

Tieto valittiin viime vuonna Global Technology Top100 -listalle – vuonna, jolloin yhtiön perustamisesta oli kulunut 50 vuotta. Tästä saamme kiittää työntekijöidemme pitkäaikaista sitoutumista innovaatioon, tuloksellisuuteen, laatuun ja vastuullisuuteen. Olimme myös 25 parhaan yrityksen joukossa maailmalaajuisesti Equileapin sukupuolten välistä tasa-arvoa mittaavassa arviossa, ja teknologiayrityksistä olimme kärkipaikalla. Olemme ylpeitä näistä saavutuksista ja jatkamme ’Open Source’ -yrityskulttuurimme ja ekosysteemipohjaisen innovaation vahvistamista sekä jatkuvien oppimismahdollisuuksien ja työntekijäkokemuksen parantamista. Meitä inspiroivat edelleen mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen datan ja teknologian älykkäämmän hyödyntämisen avulla.

Julkistimme tänään uuden strategiamme, jonka tavoitteena on edelleen parantaa kilpailukykyämme sekä tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme, osakkeenomistajillemme ja työntekijöillemme. Datakeskeisen maailman tarjoamat innovointi- ja liiketoimintamahdollisuudet avaavat uusia mahdollisuuksia myös liiketoiminnan kasvattamiseen ja kannattavuuden vahvistamiseen. Laajennamme design- ja datapohjaisia konsultointipalveluja, luomme uusia tapoja sitouttaa asiakkaita, yksinkertaistamme toimintaamme verkostopohjaisen toimintamallin pohjalta ja nostamme jälleen taloudellisia tavoitteitamme tuleville vuosille.”

Taloudellinen tulos palvelualueittain

Milj. euroa  Asiakas-
myynti
 
10–12/2018
Asiakas-
myynti
10–12/2017
 
Muutos, %  Liikevoitto
10–12/
2018 
Liikevoitto
10–12/
2017 
Teknologiapalvelut ja uudistaminen  190,3 189,5 0 20,6 22,7
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus   66,6 53,5 24 5,1 4,8
Toimialaratkaisut  128,7 132,5 -3 22,9 22,7
Tuotekehityspalvelut  36,2 34,2 6 3,6 3,5
Tukitoiminnot ja globaali johto  - - - -6,4 -5,8
Yhteensä  421,9  409,6 3  45,7 47,9

Liikevoitto palvelualueittain

% Liikevoitto, % liike-
vaihdosta 10–12/2018 
Liikevoitto,% liike-vaihdosta 10–12/2017  Oikaistu[1] liikevoitto,% liike- vaihdosta10–12/2018  Oikaistu[1] liikevoitto,% liike-vaihdosta10–12/2017 
Teknologiapalvelut ja uudistaminen  10,8  12,0 13,0 12,8
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus   7,6 9,0 8,2 8,1
Toimialaratkaisut  17,8 17,1 15,8 15,7
Tuotekehityspalvelut  9,9 10,1 10,1 10,1
Yhteensä  10,8 11,7 11,8 12,0
[1] oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Asiakasmyynti toimialaryhmittäin

Milj. euroa  Asiakasmyynti
10–12/2018
 
Asiakasmyynti
10–12/2017
 
Muutos, % 
Finanssipalvelut  97,7 99,9 -2
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 144,0 135,4 6
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut  143,9 140,1 3
IT-palvelut  385,7  375,4 3
Tuotekehityspalvelut  36,2  34,2 6
Yhteensä  421,9 409,6 3

Yrityshankintojen vaikutus palvelualueittain

Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
10–12/2018
 
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
10–12/2018
 
Teknologiapalvelut ja uudistaminen 
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus   27 
Toimialaratkaisut  -1 
IT-palvelut  5  2 
Tuotekehityspalvelut  10  10 
Yhteensä  5  3 

Yrityshankintojen vaikutus toimialaryhmittäin

Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
10–12/2018
 
Orgaaninenkasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
10–12/2018
 
Finanssipalvelut  -1 
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut  -1 
IT-palvelut  5  2 
Tuotekehityspalvelut  10  10 
Yhteensä  5  3 

Lisätietoja:
Janne Salminen, va. talousjohtaja, puh. 020 727 0707, 050 359 8521, janne.salminen (at) tieto.com
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 727 1725, 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään keskiviikkona 6. helmikuuta 2019 klo 10.00 Suomen aikaa. Analyytikot ja media voivat osallistua tilaisuuteen myös Tiedon toimitiloissa Espoossa, osoite Keilalahdentie 2-4.

Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja va. talousjohtaja Janne Salminen. Esittelyä voi seurata Tiedon internetsivuilla. Tätä varten osallistujat tarvitsevat Adobe Flash version 10.1.0 tai uudemman. Puhelinkonferenssin yhteystiedot ovat seuraavat:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
USA: +1 929 477 0324
Osallistujakoodi: 4404154

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä