noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TIEDON osavuosikatsaus 2/2018   Kasvu vahvaa – tulos edellisvuoden tasolla

20 heinäkuuta 2018

  • Kasvu paikallisissa valuutoissa 8 %, orgaaninen kasvu 5 %
  • Hyvä kannattavuuden kehitys Teknologiapalvelut ja uudistaminen, Liiketoiminnan konsultointi sekä Tuotekehityspalvelut -alueilla
  • Korkeammat investoinnit teknologiauudistuksiin Toimialaratkaisut-alueella vaikuttivat toisen neljänneksen tulokseen
  • Valuuttakurssien vaikutus edelleen negatiivinen

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

Toisen neljänneksen avainluvut

Vuoden 2017 luvut tässä osavuosikatsauksessa on oikaistu IFS 15 -standardin käyttöönotosta johtuen.

IT-palvelut

  • Liikevaihdon kasvu oli 4,6 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 7,4 %
  • Oikaistu liikevoitto oli 31,9 (33,0) milj. euroa eli 8,6 % (9,3) liikevaihdosta

Konserni

  • Liikevaihdon kasvu oli 4,8 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 7,9 %
  • Oikaistu liikevoitto oli 34,8 (35,5) milj. euroa eli 8,6 % (9,2) liikevaihdosta
  • Paikallisissa valuutoissa vuoden 2018 tilauskanta tukee Tiedon kasvutavoitteita kuluvalle vuodelle
4–6/2018 4–6/2017 1–6/2018 1–6/2017
Liikevaihto, milj. euroa  404,1   385,6   810,5   778,8
   Muutos, %  4,8    1,2   4,1   4,0  
   Muutos paikallisissa valuutoissa, %  7,9    2,8   7,1   4,8  
Liikevoitto (EBITA), milj. euroa   36,4   32,0   77,7   57,7  
Liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta   9,0   8,3   9,6   7,4  
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 1)  31,3    28,1 68,6   50,2
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 1)  7,7    7,3   8,5   6,4  
Oikaistu 1) 2) liikevoitto (EBIT), milj. euroa 34,8    35,5   71,4   71,1  
Oikaistu 1) 2) liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta  8,6    9,2   8,8   9,1  
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa 24,7    20,9 54,6   36,7
Osakekohtainen tulos, euroa  0,33   0,28   0,74   0,50  
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa  12,3    -6,1   73,8   73,7
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 30,5   23,6   30,5   23,6  
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 24,1   21,0   24,1   21,0  
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa  11,4    21,0   19,5   30,3  
Yrityshankinnat, milj. euroa  2,3 - 12,2 -
Korollinen nettovelka, milj. euroa  209,2   164,6  209,2   164,6
Nettovelka/EBITDA   1,0    0,9   1,0   0,9
Tilauskanta  1 731 1 817 1 731 1 817
Henkilöstö 30.6.     14 956   13 754 14 956   13 754

1) toinen neljännes sisältää 1,4 (1,0) milj. euroa yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja

2) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

Koko vuoden 2018 näkymät ennallaan
Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu1) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (161,4 milj. euroa vuonna 2017).

1) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

Toimitusjohtajan kommentti
Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

”Olemme tyytyväisiä toisen neljänneksen vahvaan kasvuun. Orgaaninen kasvu kaikilla palvelualueillamme oli markkinoita nopeampaa ja yhä suurempi osa palveluistamme on kestävällä kasvu-uralla. Liikevoitto pysyi viime vuoden tasolla, joskin kehitys oli kaksijakoista. Suurin osa liiketoiminnoistamme teki vahvan tuloksen, mutta investointimme toimialakohtaisiin ohjelmistoratkaisuihin vaikuttaa kannattavuuteen lyhyellä aikavälillä. Investoinneilla on kuitenkin tärkeä rooli kasvumme kannalta, ja ne varmistavat asemamme asiakkaidemme parhaana kumppanina heidän liiketoimintansa uudistamisessa.

Monilla toimialoilla on parhaillaan käynnissä toimialakohtaisten ohjelmistoratkaisujemme teknologia- ja liiketoimintamallien uudistus. Uudistuksissa tavoitteenamme on hyödyntää kasvumahdollisuuksia ratkaisuilla, jotka pohjautuvat uusiin pilvipohjaisiin teknologioihin sekä avoimiin ekosysteemeihin ja sovellusrajapintoihin. Uskon, että investointimme finanssi-, terveydenhuolto- ja energiasektoriin luovat vahvaa lisäarvoa tulevaisuudessa – tästä on osoituksena myös viimeaikainen menestyksemme asiakkaidemme keskuudessa, kuten solmimamme sopimus merkittävän pohjoismaisen pankin kanssa maksamiseen liittyvien ratkaisujen alueella.

Liiketoiminnan kiihdyttämisen ohella osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun tulevaisuuden työelämästä ja tulevaisuuden teknologioista. Sitoutumisemme yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja jatkuvan oppimisen edistämiseen antaa työlle suurempaa merkitystä henkilöstömme keskuudessa maailmanlaajuisesti. Teknologiapohjaiset innovaatiot, yhteiskunnallinen osallistuminen sekä innovointi yhdessä asiakkaidemme kanssa luovat suurempaa arvoa sekä yhteiskunnalle että asiakkaillemme.”

Taloudellinen tulos palvelualueittain

Milj. euroa  Asiakas-myynti
4–6/2018
Asiakas-myynti
4–6/2017
 
Muutos, %  Liike-voitto
4–6/2018
 
Liike-voitto
4–6/2017
 
Teknologiapalvelut ja uudistaminen  186,8 185,6 1 20,7 19,1
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus   64,3 48,9 31 7,1 4,8
Toimialaratkaisut  119,4 119,8 0 5,0 9,6
Tuotekehityspalvelut  33,7 31,3 8 2,9 2,3
Tukitoiminnot ja globaali johto  - - -4,4 -7,6
Yhteensä  404,1  385,6  5  31,3 28,1

Liikevoitto palvelualueittain

% Liikevoitto,% liike-vaihdosta
4–6/2018
 
Liikevoitto,% liike-vaihdosta
4–6/2017
 
Oikaistu1) liikevoitto,% liike-vaihdosta
4–6/2018
 

Oikaistu1)
liikevoitto,
% liike-vaihdosta4–6/2017 
Teknologiapalvelut ja uudistaminen  11,1  10,3 12,3 11,7
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus   11,0 9,9 9,8 7,7
Toimialaratkaisut  4,2 8,0 4,9 9,4
Tuotekehityspalvelut  8,7 7,3 8,7 8,0
Yhteensä  7,7 7,3 8,6 9,2
1) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

Asiakasmyynti toimialaryhmittäin

Milj. euroa  Asiakasmyynti
4–6/2018
 
Asiakasmyynti
4–6/2017
 
Muutos, % 
Finanssipalvelut  95,3 96,4 -1
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 133,2 126,5 5
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut  141,9 131,5 8
IT-palvelut  370,5  354,3 5
Tuotekehityspalvelut  33,7  31,3 8
Yhteensä  404,1 385,6 5

Yrityshankintojen vaikutus palvelualueittain

Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
4–6/2018
 
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
4–6/2018
 
Teknologiapalvelut ja uudistaminen  3 3
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus   36  10 
Toimialaratkaisut 
IT-palvelut  7  4 
Tuotekehityspalvelut  13  13 
Yhteensä  8  5 

Yrityshankintojen vaikutus toimialaryhmittäin

Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
4–6/2018
 
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
4–6/2018
 
Finanssipalvelut 
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut  11 
IT-palvelut  7  4 
Tuotekehityspalvelut  13  13 
Yhteensä  8  5 

Lisätietoja:
Janne Salminen, va. talousjohtaja, puh. 020 727 0707, 050 359 8521, janne.salminen (at) tieto.com
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 727 1725, 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään perjantaina 20. heinäkuuta 2018 klo 10.00 Suomen aikaa. Analyytikot ja media voivat osallistua tilaisuuteen myös Tiedon toimitiloissa Espoossa, osoite Keilalahdentie 2-4.

Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio. Esittelyä voi seurata Tiedon internetsivuilla. Tätä varten osallistujat tarvitsevat Adobe Flash version 10.1.0 tai uudemman. Puhelinkonferenssin yhteystiedot ovat seuraavat:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
USA: +1 719 457 1036
Osallistujakoodi: 4404154

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

TIETO OYJ

JAKELU

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 14 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä