noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TIEDON osavuosikatsaus 2/2017 – Liiketoiminnan kehitys jatkui hyvänä

21 heinäkuuta 2017

  • Tilauskanta kehittyi suotuisasti – uusia sopimuksia kaikissa liiketoiminnoissa, erityisesti Ruotsissa
  • Hyvä kannattavuus pohjautuen Teknologiapalvelut ja uudistaminen -alueen hyvään kehitykseen
  • Automaatio-ohjelma ja kohdistetut investoinnit ohjelmistoliiketoimintaan tukevat tulosparannusta jatkossa

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa

Toisen neljänneksen avainluvut

IT-palvelut

  • Liikevaihdon kasvu oli 1,0 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 2,5 %
  • Oikaistu liikevoitto oli 33,0 (32,4) milj. euroa eli 9,3 % (9,3) liikevaihdosta

Konserni 

  • Liikevaihdon kasvu oli 1,2 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 2,8 %
  • Oikaistu liikevoitto oli 35,6 (35,8) milj. euroa eli 9,2 % (9,4) liikevaihdosta
  • Uusien tilausten määrä oli 371 (326) milj. euroa. Book-to-bill -suhdeluku oli 1,0 (0,9)

4–6/2017 
4–6/2016 1–6/2017 1–6/2016
Liikevaihto, milj. euroa  385,5   
381,0 778,7   748,5  
   Muutos, %  1,2    4,7 4,0   2,6  
   Muutos paikallisissa valuutoissa, %  2,8    5,9 4,8   3,6  
Liikevoitto (EBITA), milj. euroa   32,0   
35,7 57,6   67,3  
Liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta  8,3   
9,4 7,4   9,0  
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 1)  28,2    32,3 50,1   60,6  
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 1)  7,3    8,5 6,4   8,1  
Oikaistu1) 2) liikevoitto (EBIT), milj. euroa 35,6    35,8 71,0   67,3  
Oikaistu1) 2) liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta  9,2    9,4 9,1   9,0  
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa 21,0    24,2 36,7   45,7  
Osakekohtainen tulos, euroa  0,28   
0,33 0,50   0,62  
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa  -6,1   
-13,7 73,6   33,2  
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 23,6   
26,2 23,6   26,2  
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 21,0   
25,9
21,0   25,9  
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa  21,0    11,8 30,3   21,2  
Korollinen nettovelka, milj. euroa  164,6   
103,3
164,6   103,3  
Nettovelka/EBITDA      0,9    0,5
0,9   0,5  
Book-to-bill -suhdeluku  1,0   
0,9
1,0   0,9  
Tilauskanta  1 817    1 757 1 817  
1 757  
Henkilöstö 30.6.   13 754   
13 381 13 754   13 381  

1) toinen neljännes sisältää 1,0 (0,7) milj. euroa ja ensimmäinen vuosipuolisko 2,1 (1,4) milj. euroa yritysostoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja
2) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät (lisätietoja sivulla 15)
 

Koko vuoden 2017 näkymät ennallaan

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu1) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (152,2 milj. euroa vuonna 2016).

1) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

Toimitusjohtajan kommentti

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

“Taloudellinen kehitys kuluneella vuosineljänneksellä oli jälleen hyvä. Myynti kasvoi kaikilla palvelualueilla ja oikaistu liikevoittomarginaalimme oli 9 prosentin tasolla, vaikka valuuttakurssit ja lyhempi neljännes vaikuttivat jonkin verran kasvuun ja kannattavuuteen. Toisella neljänneksellä voitimme useita uusia asiakkuuksia päämarkkinoillamme, etenkin Ruotsissa. Olen iloinen, että olemme voineet aktiivisesti edistää digitalisaatiota kaikilla markkinoillamme, erityisesti Pohjoismaissa.

Uskon, että yhdessä asiakkaidemme kanssa innovoimalla luomme mielenkiintoisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on pitää kokonaisinvestointimme nykytasolla, vaikka samalla keskitymme vahvemmin ohjelmistopohjaisiin toimialaratkaisuihin. Suurimmat mahdollisuudet näemme finanssisektorilla, terveydenhuollon ja hyvinvoinnin alueella sekä energiatoimialalla. Investoinnit näillä alueilla tukevat kilpailukyky- ja tulostavoitteitamme myös toisella vuosipuoliskolla.

Osallistumme terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorilla useisiin mielenkiintoisiin kehityshankkeisiin, joissa dataa käytetään älykkäällä tavalla kansalaisten elämänlaadun ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Esimerkkinä tästä ovat personoidut, ennakoivat terveydenhuollon palvelut sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Tieto hakee jatkossakin mahdollisuuksia osallistua uusien datakeskeisten ekosysteemien luomiseen.”

Taloudellinen tulos palvelualueittain

Milj. euroa Asiakas-
myynti
4–6/2017
Asiakas-myynti
4–6/2016
Muutos, % Liikevoitto
4–6/2017
Liikevoitto
4–6/2016
Teknologiapalvelut ja
uudistaminen
194 196 -1 20,5 20,9
Liiketoiminnan konsultointi ja
toteutus
38 37 2 2,6 1,2
Toimialaratkaisut 122 117 4 9,3 11,1
Tuotekehityspalvelut 31 31 3 2,4 3,3
Tukitoiminnot ja globaali johto -6,6 -4,2
Yhteensä 386 381 1  28,2 32,3


Liikevoitto palvelualueittain

% Liikevoitto, %
liikevaihdosta
4–6/2017
Liikevoitto, %
liikevaihdosta
4–6/2016
Oikaistu1)
liikevoitto, %
liikevaihdosta
4–6/2017
Oikaistu1)
liikevoitto, %
liikevaihdosta

4–6/2016
Teknologiapalvelut ja
uudistaminen
10,5 10,6 11,9 10,8
Liiketoiminnan konsultointi ja
toteutus
7,0 3,3 4,0 3,3
Toimialaratkaisut 7,6 9,5 9,0 10,9
Tuotekehityspalvelut 7,6 10,7 8,3 11,1
Yhteensä 7,3 8,5 9,2 9,4
1) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät


Asiakasmyynti toimialaryhmittäin

Milj. euroa Asiakasmyynti
4–6/2017
Asiakasmyynti
4–6/2016
Muutos, %
Finanssipalvelut 97 93 4
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 127 120 5
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut 132 138 -5
IT-palvelut  355  350 1
Tuotekehityspalvelut 31 31 3
Yhteensä 386 381 1


Yritysostojen vaikutus palvelualueittain

Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
4–6/2017
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
4–6/2017
Teknologiapalvelut ja uudistaminen 0,4 0,4
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus   3,1  3,1 
Toimialaratkaisut  5,9  1,8 
IT-palvelut  2,5  1,1 
Tuotekehityspalvelut  6,3  6,3 
Yhteensä  2,8  1,6 


Yritysostojen vaikutus toimialaryhmittäin

Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
4–6/2017
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
4–6/2017
Finanssipalvelut  5,6  0.9 
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi  7,3  7,3 
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut  -3,2  -3,5 
IT-palvelut  2,5  1,1 
Tuotekehityspalvelut  6,3  6,3 
Yhteensä  2,8  1,6 


Lisätietoja:

Lasse Heinonen, talousjohtaja, puh. 020 726 6329, 050 393 4950, lasse.heinonen (at) tieto.com
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 727 1725, 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään perjantaina 21. heinäkuuta 2017 klo 10.00 Suomen aikaa. Analyytikot ja media voivat osallistua tilaisuuteen myös Tiedon toimitiloissa Espoossa, osoite Keilalahdentie 2-4.

Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Lasse Heinonen. Esittelyä voi seurata Tiedon internetsivuilla. Tätä varten osallistujat tarvitsevat Adobe Flash version 10.1.0 tai uudemman. Puhelinkonferenssin yhteystiedot ovat seuraavat:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
USA: +1 719 457 1036
Osallistujakoodi: 4404154

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä