noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TIEDON osavuosikatsaus 1/2017 – Vahva kasvu ja hyvä tulos

27 huhtikuuta 2017

  • Myynti kasvoi 7 % – hyvä kehitys kaikissa liiketoiminnoissa
  • Hyvä kannattavuus ja vahva rahavirta
  • Automaatio- ja tehostamisohjelman seuraava vaihe käynnistetty

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa

 
Ensimmäisen neljänneksen avainluvut

IT-palvelut

  • Liikevaihdon kasvu oli 6,8 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 6,5 %
  • Oikaistu liikevoitto oli 31,1 (29,1) milj. euroa eli 8,6 % (8,6) liikevaihdosta

Konserni

  • Liikevaihdon kasvu oli 7,0 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 6,9 %
  • Oikaistu liikevoitto oli 35,4 (31,5) milj. euroa eli 9,0 % (8,6) liikevaihdosta
  • Uusien tilausten määrä oli 389 (325) milj. euroa. Book-to-bill -suhdeluku oli 1,0 (0,9)
1–3/2017 1–3/2016
Liikevaihto, milj. euroa 393,2   367,5  
   Muutos, % 7,0   0,5  
   Muutos paikallisissa valuutoissa, % 6,9   1,4  
Liikevoitto (EBITA), milj. euroa 25,6   31,6  
Liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta 6,5   8,6  
Liikevoitto (EBITA), milj. euroa 21,9   28,3  
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 5,6   7,7  
Oikaistu[1] [2]liikevoitto (EBIT), milj. euroa 35,4   31,5  
Oikaistu[1]liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 9,0   8,6  
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa 15,7   21,5  
Osakekohtainen tulos, euroa 0,21   0,29  
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 79,7   46,9  
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 25,3   25,7  
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 25,8   27,2  
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa 9,3   9,4  
Korollinen nettovelka, milj. euroa 38,0   -21,3  
Nettovelka/EBITDA 0,2   -0,1  
Book-to-bill –suhdeluku 1,0   0,9  
Tilauskanta 1 864 1 907
Henkilöstö 31.3.    13 822   13 200

[1] sisältää 1,1 (0,7) milj. euroa yritysostoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja 
[2] oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

Koko vuoden 2017 näkymät ennallaan

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu[1] liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (152,2 milj. euroa vuonna 2016).

[1] oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät 

Toimitusjohtajan kommentti

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:
“Tiedon vuosi käynnistyi vahvasti. Konsernin myynti kasvoi 7 % ja kannattavuus parani kehityksen ollessa hyvä kaikissa liiketoiminnoissa. Ensimmäisellä neljänneksellä onnistuimme myös vahvistamaan kasvumme Ruotsissa 10 %:iin. Solmitut uudet asiakassopimukset ovat rohkaisevia, sillä olemme onnistuneet laajentumaan uusilla palveluilla Pohjoismaissa.

Investointimme sekä uusiin palveluihin että osaamiseen ovat keskeisessä asemassa pitkän aikavälin uudistumisessamme. Liiketoimintamme globaalin luonteen mukaisesti menestyksemme perustuu jatkossakin innovaatioihin, kilpailukykyyn ja tehokkuuteen. Ensimmäisellä neljänneksellä jatkoimme investointien kasvattamista Toimialaratkaisut -alueella ja käynnistimme automaatio-ohjelmamme seuraavan vaiheen, joka on keskeinen tekijä toiminnan tehostamisessa. Yksi mielenkiintoisimmista uusista panostuksistamme on hiljattain markkinoille lanseerattu kilpailukykyinen OneCloud-ratkaisu, jonka avulla asiakkaat voivat hallita tehokkaasti sekä yksityiseen että julkiseen pilveen pohjautuvia palveluita.

Vuonna 2017 Tieto osallistuu Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen. Haluamme kunnioittaa suomalaisia juuriamme aktivoimalla keskustelua teknologian vaikutuksista tulevaisuuden työhön. Digitalisaatio kiihtyy ja oppiminen elämäntapana on yhä tärkeämpää niin työntekijöillemme kuin Tiedon kilpailukyvylle.”

Taloudellinen tulos palvelualueittain

Milj. euroa  Asiakas-
myynti

1–3/
2017
 Asiakas-
myynti
1–3/
2016
Muutos,
%
Liike-
voitto
1–3/
2017
Liike-
voitto
1–3/
2016
Teknologiapalvelut ja uudistaminen 198 190 4 14,5 17,7
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 39 35 13 2,2 1,1
Toimialaratkaisut 125 113 10 6,3 11,5
Tuotekehityspalvelut 32 29 10 4,2 2,6
Tukitoiminnot ja globaali johto -5,3 -4,6
Yhteensä 393 367 7 21,9 28,3

Liikevoitto palvelualueittain 

% Liike-
voitto,

% liike-
vaihdosta
1–3/2017
Liike-
voitto,

% liike-
vaihdosta
1–3/2016
Oikaistu[1]
liike-

voitto,

% liike-
vaihdosta
1–3/2017
Oikaistu[1]
liike-

voitto,

% liike-
vaihdosta
1–3/2016
Teknologiapalvelut ja uudistaminen 7,3 9,4 10,9 10,2
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 5,7 3,2 7,1 3,7
Toimialaratkaisut 5,0 10,1 8,0 10,4
Tuotekehityspalvelut 13,1 9,0 13,6 8,4
Yhteensä 5,6 7,7 9,0 8,6
[1] oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

Asiakasmyynti toimialaryhmittäin

Milj. euroa Asiakasmyynti
1–3/2017
Asiakasmyynti
1–3/2016
Muutos,
%
Finanssipalvelut 96 88 9
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 128 118 8
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut 138 132 5
IT-palvelut 361 338 7
Tuotekehityspalvelut 32 29 10
Yhteensä 393 367 7

Yritysostojen vaikutus palvelualueittain

Kasvu, %
(paikallisissa
valuutoissa)
1–3/2017
Orgaaninen
kasvu, %
(paikallisissa
valuutoissa)
1–3/2017
Teknologiapalvelut ja uudistaminen 4,6 4,6
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 13,1 13,1
Toimialaratkaisut 8,3 3,8
IT-palvelut 6,5 5,0
Tuotekehityspalvelut 11,1 11,1
Yhteensä 6,9 5,5

Yritysostojen vaikutus toimialaryhmittäin

Kasvu, %
(paikallisissa
valuutoissa)
1–3/2017
Orgaaninen
kasvu, %
(paikallisissa
valuutoissa)
1–3/2017
Finanssipalvelut 8,0 2,9
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 7,9 7,9
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut 3,9 3,6
IT-palvelut 6,5 5,0
Tuotekehityspalvelut 11,1 11,1
Yhteensä 6,9 5,5

 
Lisätietoja:
 

Lasse Heinonen, talousjohtaja, puh. 020 726 6329, 050 393 4950, lasse.heinonen (at) tieto.com
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 727 1725, 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään torstaina 27. huhtikuuta 2017 klo 10.00 Suomen aikaa. Analyytikot ja media voivat osallistua tilaisuuteen myös Tiedon toimitiloissa Tukholmassa, osoite Fjärde Bassängvägen 15.

Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Lasse Heinonen. Esittelyä voi seurata Tiedon internetsivuilla. Tätä varten osallistujat tarvitsevat Adobe Flash version 10.1.0 tai uudemman. Puhelinkonferenssin yhteystiedot ovat seuraavat:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
USA: +1 719 457 1036
Osallistujakoodi: 4404154

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuutttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. 

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä