noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TIEDON osavuosikatsaus 4/2016 – Vuosi päättyi myönteisesti – investointeja kasvatettiin

02 helmikuuta 2017

 • Vahva tilauskanta neljännellä neljänneksellä – book-to-bill -suhdeluku 1.5
 • Myynti kasvoi 2 %, IT-palveluissa kasvu 3 %
 • Neljännen neljänneksen oikaistu liikevoittomarginaali oli yli 12 %
 • Vahvistunut kilpailukyky pohjautuu investointeihin ja jatkuneeseen automaatio- ja tehostamisohjelmaan
 • Osinkoehdotus 1,37 euroa

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa

Neljännen neljänneksen avainluvut

IT-palvelut

 • Liikevaihdon kasvu oli 2,7 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 3,9 %
 • Oikaistu liikevoitto oli 45,9 (48,6) milj. euroa eli 12,3 % (13,4) liikevaihdosta

Konserni

 • Liikevaihdon kasvu oli 2,0 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 3,5 %
 • Oikaistu liikevoitto oli 49,5 (51,4) milj. euroa eli 12,3 % (13,0) liikevaihdosta
 • Uusien tilausten määrä oli 613 (641) milj. euroa ja tilauskanta oli 1 847 (2 030) milj. euroa – book-to-bill -suhdeluku oli 1,5

Koko vuoden avainluvut

IT-palvelut

 • Liikevaihdon kasvu oli 4,3 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 5,3 %
 • Oikaistu liikevoitto oli 141,1 (136,4) milj. euroa eli 10,3 % (10,3) liikevaihdosta

Konserni

 • Liikevaihdon kasvu oli 2,2 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 3,2 %
 • Oikaistu liikevoitto oli 152,2 (150,8) milj. euroa eli 10,2 % (10,3) liikevaihdosta
 • Osinkoehdotus 1,37 euroa osakkeelta, sisältäen 1,15 (1,10) euron osingon sekä 0,22 (0,25) euron lisäosingon. Osinkotuotto on 5,3 %.
10–12/
2016
10–12/
2015
1–12/
2016
1–12/
2015
Liikevaihto, milj. euroa 403,6   395,6  1 492,6   1 460,1  
   Muutos, % 2,0   -1,8  2,2   -4,1  
   Muutos paikallisissa valuutoissa, % 3,5   -2,9  3,2   -2,6  
Liikevoitto (EBITA), milj. euroa(1) 49,0   50,1  154,9   138,0  
Liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta 12,1   12,7  10,4   9,5  
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa(2) 45,1   46,8  140,8   125,2  
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 11,2   11,8  9,4   8,6  
Oikaistu(2) (3) liikevoitto (EBIT), milj. euroa 49,5   51,4  152,2   150,8  
Oikaistu(2) liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 12,3   13,0  10,2   10,3  
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa 34,2   34,4  107,2   90,5  
Osakekohtainen tulos, euroa 0,46   0,47  1,46   1,23  
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 50,2   67,1  97,2   132,6  
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 22,1   19,0  22,1   19,0  
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 21,6   20,4  21,6   20,4  
Käyttöomaisuusinvestoinnit ja yrityshankinnat, milj. euroa 24,7   32,7  99,2   136,7  
Korollinen nettovelka, milj. euroa 109,7   13,2  109,7   13,2  
Nettovelka/EBITDA 0,6   0,1  0,6   0,1  
Book-to-bill -suhdeluku 1,5   1,6  1,1   1,3  
Tilauskanta 1 847 2 030 1 847 2 030
Henkilöstö 31.12.   13 876   13 083 13 876   13 083

1)kaikkien aineettomien erien poistot; aiemmin vain yritysostoihin liittyvät aineettomat erät
2)koko vuoden luku sisältää 3,3 (1,2) milj. euroa yritysostoihin liittyvien allokoitujen aineettomien hyödykkeiden poistoja, neljännellä neljänneksellä vastaava luku oli 1,1 (0,6) milj. euroa
3)oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

Koko vuoden 2017 näkymät

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu1)liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (152,2 milj. euroa vuonna 2016).

(1)oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

Toimitusjohtajan kommentti

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:
“Olemme tyytyväisiä, että kokonaisliikevaihtomme kasvoi kuluneena vuonna ja vuoden päättyessä myös yhtiön tilauskanta- ja kannattavuuskehitys oli vahva. Koko vuoden liikevaihtomme kasvoi 2 prosenttia – ja IT-palveluissa 4 prosenttia – tavoitteenamme on kuitenkin tätäkin nopeampi kasvu, jota tukee investointimme uusiin palveluihin ja teknologioihin.

Merkittävät globaalit muutokset IT-ohjelmisto- ja palvelualalla jatkuvat. Muutos vaatii samanaikaisesti panostuksia tulevaisuuden innovaatioihin ja toisaalta toimintamme tehokkuuden jatkuvaa parantamista. Olemme kasvattaneet investointeja esimerkiksi ohjelmistotuotteisiin, startup-toimintoihin sekä uusin datakeskeisiin liiketoimintoihin erityisesti tekoälyn alueella. Varmistaaksemme kykymme investoida innovointiin ja kasvuun, vahvistamme kilpailukykyämme jatkamalla toiminnan automatisointia ja laajentamalla vähemmän työvoimaa vaativien ratkaisujen käyttöä.

Digitalisoituva maailma muuttaa tarvittavia taitoja ja osaamista nopeasti. Tuemme aktiivisesti kaikkia työntekijöitämme muutoksessa ja rohkaisemme kaikkia hankkimaan uusia taitoja, jotka vastaavat markkinoiden kysyntää. Olemme viime aikoina käynnistäneet kaikille työntekijöille suunnatun ”elämänpituinen oppiminen”-hankkeen, jossa syvennetään osaamista uusilla alueilla ja uusissa teknologioissa, kuten kehittynyt analytiikka, Desing-ajattelu ja ketterään kehitykseen tähtäävä DevOps-toimintamalli.

Olemme innostuneita mahdollisuuksista, joita digitalisaatio tarjoaa yhteiskunnalle, asiakkaillemme, liiketoiminnalle ja henkilöstöllemme. Odotamme, että vuodesta 2017 tulee jälleen kerran Tiedolle jatkuvan uudistumisen ja kasvun vuosi.”

Taloudellinen tulos palvelualueittain

Milj. euroa Asiakas-myynti
10–12/

2016
Asiakas-myynti
10–12/
2015
Muutos, % Liike-voitto
10–12/
2016
Liike-voitto
10–12/

2015
Teknologiapalvelut ja uudistaminen 197 196 1 26,2 30,3
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 38 34 10 2,0 1,3
Toimialaratkaisut 138 132 4 19,7 20,8
Tuotekehityspalvelut 31 33 -5 3,3 2,8
Tukitoiminnot ja globaali johto -6,2 -8,3
Yhteensä 404 396 2 45,1 46,8

Liikevoitto palvelualueittain

% Liikevoitto, % liike-vaihdosta
10–12/

2016
Liikevoitto, % liike-vaihdosta
10–12/
2015
OIkaistu(1) liikevoitto, % liikevaihdosta
10–12/

2016
Oikaistu(1) liikevoitto, % liikevaihdosta
10–12/

2016
Teknologiapalvelut ja uudistaminen 13,3 15,5 14,1 15,8
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 5,3 3,7 1,8 5,7
Toimialaratkaisut 14,3 15,7 15,5 16,2
Tuotekehityspalvelut 10,6 8,4 11,3 9,4
Yhteensä 11,2 11,8 12,3 13,0
(1) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

Asiakasmyynti toimialaryhmittäin

Milj. euroa Asiakasmyynti
10–12/2016
Asiakasmyynti
10–12/2015
Muutos, %
Finanssipalvelut 101 92 10
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 135 133 1
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut 137 137 0
IT-palvelut 373 363 3
Tuotekehityspalvelut 31 33 -5
Yhteensä 404 396 2

Yritysostojen vaikutus palvelualueittain

Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
10–12/
2016
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
10–12/
2016
Teknologiapalvelut ja uudistaminen 2,2 2,2
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 11,9 2,0
Toimialaratkaisut 5,0 1,2
IT-palvelut 3,9 1,6
Tuotekehityspalvelut -0,9 -0,9
Yhteensä 3,5 1,4

Yritysostojen vaikutus toimialaryhmittäin

Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
10–12/
2016
Orgaaninenkasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
10–12/
2016
Finanssipalvelut 11,0 5,6
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 2,6 2,4
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut 0,2 -2,0
IT-palvelut 3,9 1,6
Tuotekehityspalvelut -0,9 -0,9
Yhteensä 3,5 1,4


Lisätietoja:

Lasse Heinonen, talousjohtaja, puh. 020 726 6329, 050 393 4950, lasse.heinonen (at) tieto.com
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 727 1725, 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com

Tiedotustilaisuus
analyytikoille ja toimittajille järjestetään 2.2. klo 11.00 Suomen aikaa Tiedon toimitiloissa Espoossa, osoite Keilalahdentie 2. Tilaisuus on englanninkielinen. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Lasse Heinonen.

Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Tiedon internetsivuilla. Webcast-lähetystä varten osallistujat tarvitsevat Adobe Flash version 10.1.0 tai uudemman. Tieto järjestää samassa yhteydessä puhelinkonferenssin, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:
Suomi: +358 (0)9 7479 0361

Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
USA: +1 719 457 1036
Osallistujakoodi: 4404154

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutaman minuutin ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

TIETO OYJ

JAKELU

NASDAQ Helsinki

NASDAQ Stockholm

Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä