noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TIEDON osavuosikatsaus 3/2016 – Kannattavuus terveellä tasolla – edellytykset kasvulle ja vahvalle kilpailukyvylle

25 lokakuuta 2016

  • Kasvu vaatimatonta kolmannella neljänneksellä – hyvä tilauskanta pohjautuen uusiin merkittäviin sopimuksiin neljänneksen loppupuolella
  • Uusi rakenne tukee strategian toteutusta – lyhytaikaiset vaikutukset huomioitu toimenpiteissä
  • Investoinnit automaatioon ja tulevaisuuden kasvuliiketoimintoihin jatkuivat

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa

Kolmannen neljänneksen avainluvut

IT-palvelut

  • Liikevaihdon kasvu oli 2,6 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 3,1 %
  • Oikaistu liikevoitto oli 33,7 (36,8) milj. euroa eli 10,7 % (12,0) liikevaihdosta

Konserni

  • Liikevaihdon kasvu oli 1,6 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 2,2 %
  • Oikaistu liikevoitto oli 35,4 (38,6) milj. euroa eli 10,4 % (11,5) liikevaihdosta
  • Uusien tilausten määrä oli 406 (490) milj. euroa ja tilauskanta oli 1 722 (1 864) milj. euroa – book-to-bill -suhdeluku oli 1,2
7–9/2016 7–9/2015 1–9/2016 1–9/2015
Liikevaihto, milj. euroa  340,5    335,1   1 089,0   1 064.5  
    Muutos, %  1,6   -3,2   2,3   -4,9  
    Muutos paikallisissa valuutoissa, %  2,2   -0,6   3,1   -2,4  
Liikevoitto (EBITA), milj. euroa1)  38,6   44,5   105,9   87,9  
Liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta   11,3   13,3   9,7   8,3  
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa  35,1   41,4   95,7   78,4  
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta  10,3   12,4   8,8   7,4  
Oikaistu2) liikevoitto (EBIT), milj. euroa 35,4   38,6   102,7   99,4  
Oikaistu2) liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta  10,4   11,5   9,4   9,3  
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa 27,3   29,6   73,0   56,1  
Osakekohtainen tulos, euroa  0,37   0,40   0,99   0,76  
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa  13,8   16,4   47,0   65,5  
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 24,4   13,8   24,4   13,8  
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 22,6   14,8   22,6   14,8  
Käyttöomaisuusinvestoinnit ja yrityshankinnat, milj. euroa 53,3   81,8   74,5   104,0  
Korollinen nettovelka, milj. euroa  136,4   57,7   136,4   57,7  
Nettovelka/EBITDA   0,7   0,4   0,7   0,4  
Book-to-bill -suhdeluku  1,2   1,5   1,0   1,2  
Tilauskanta  1 722  
1 864 
1 722 
1 864 
Henkilöstö 30.9.   13 758   13 179 
13 758 
13 179 

1) kaikkien aineettomien erien poistot; aiemmin vain yritysostoihin liittyvät aineettomat erät
2) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

Koko vuoden 2016 näkymät ennallaan
  

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu1) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (150,8 milj. euroa vuonna 2015).

1) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

Toimitusjohtajan kommentti
  

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

“Kolmannen neljänneksen päättyessä Tiedolla oli hyvä tilauskanta ja vakaa kannattavuus vuosineljänneksen kasvun jäädessä kuitenkin vaatimattomaksi. Neljänneksen aikana solmitut merkittävät uudet sopimukset osoittavat hyvin kilpailukykymme ja tukevat kasvutavoitteitamme.

Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita uudistamaan omaa liiketoimintaansa: tarjota innovatiivisia palveluita ja parantaa jatkuvasti toiminnan tehokkuutta. Osana uudistunutta strategiaamme otimme heinäkuussa käyttöön uuden liiketoimintarakenteen. Olen tyytyväinen siihen, miten nopeasti pystyimme siirtymään uuteen rakenteeseen, vaikkakin muutos vaikutti väliaikaisesti toimintamme tehokkuuteen. Uskomme, että uusi strategia ja kohdistetut investoinnit auttavat meitä saavuttamaan pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme. Vahvistimme asemaamme finanssitoimialalla ostamalla Pohjoismaiden johtavan ohjelmisto- ja palveluyrityksen, Emricin, luotonkäsittelyn alueella. Kauppa saatettiin päätökseen kuluneella vuosineljänneksellä ja toivotamme uudet kollegamme tervetulleiksi Tietoon tukemaan meitä asiakkaiden liiketoiminnan uudistamisessa.

Uskon, että nykyiset investointimme, innovointi yhdessä asiakkaidemme kanssa ja tuottavuuden jatkuva parantaminen tarjoavat hyvän pohjan kilpailukyvyllemme myös tulevaisuudessa.” 

  
Taloudellinen tulos palvelualueittain

Milj. euroa  Asiakasmyynti 7–9/2016 Asiakasmyynti 7–9/2015   Muutos, %  Liikevoitto
7–9/2016
 
Liikevoitto
7–9/2015
 
Teknologiapalvelut ja uudistaminen  179 177 1 24,2 22,9
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus   30 28 5 -0,2 -0,5
Toimialaratkaisut  106 101 4 13,0 22,7
Tuotekehityspalvelut  26 29 -9 1,7 0,6
Tukitoiminnot ja globaali johto  -3,5 -4,3
Yhteensä  341  335 2  35,1 41,4

 
Liikevoitto palvelualueittain

% Liikevoitto, % liikevaihdosta
7–9/2016
 
Liikevoitto, % liikevaihdosta
7–9/2015
 
Oikaistu1) liikevoitto, % liikevaihdosta
7–9/2016
 
Oikaistu1) liikevoitto, % liikevaihdosta
7–9/2015
 
Teknologiapalvelut ja uudistaminen  13,5  12,9 13,4 13,2
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus   -0,6 -1,6 -4,9 -0,1
Toimialaratkaisut  12,3 22,3 12,5 16,4
Tuotekehityspalvelut  6,4 2,1 6,5 6,2
Yhteensä  10,3 12,4 10,4 11,5

1) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

   
Asiakasmyynti toimialaryhmittäin

Milj. euroa  Asiakasmyynti 7–9/2016  Asiakasmyynti 7–9/2015   Muutos, % 
Finanssipalvelut  88 83 6
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 106 98 8
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut  121 126 -4
IT-palvelut  315 306 3
Tuotekehityspalvelut  26  29 -9
Yhteensä  341 335 2


Yritysostojen vaikutus palvelualueittain

Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
7–9/2016
 
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
7–9/2016 
Teknologiapalvelut ja uudistaminen  1,3 1,3
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus   5,4  -6,2 
Toimialaratkaisut  5,0  -1,0 
IT-palvelut  3,1  0,1 
Tuotekehityspalvelut  -7,9  -7,9 
Yhteensä  2,2  -0,6 

  
Yritysostojen vaikutus toimialaryhmittäin

Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
7–9/2016
 
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
7–9/2016
 
Finanssipalvelut  6,8  4,7 
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi  8,1  3,5 
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut  -3,5  -6,0 
IT-palvelut  3,1  0,1 
Tuotekehityspalvelut  -7,9  -7,9 
Yhteensä  2,2  -0,6 

 
Lisätietoja:

Lasse Heinonen, talousjohtaja, puh. 020 726 6329, 050 393 4950, lasse.heinonen (at) tieto.com
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 727 1725, 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com


Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 25.10. klo 11.00 Suomen aikaa Tiedon toimitiloissa Tukholmassa, osoite Fjärde Bassänvägen 15. Tilaisuus on englanninkielinen. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Lasse Heinonen.

Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Tiedon internetsivuilla. Webcast-lähetystä varten osallistujat tarvitsevat Adobe Flash version 10.1.0 tai uudemman. Tieto järjestää samassa yhteydessä puhelinkonferenssin, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)203 043 2002
USA: +1 719 325 2131
Osallistujakoodi: 6304748

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutaman minuutin ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet

  Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä