noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TIEDON osavuosikatsaus 2/2016 – Kasvu 5 % – tulosparannus jatkui

22 heinäkuuta 2016

Tieto Oyj           OSAVUOSIKATSAUS          22.7.2016, klo 8.00

  • Konsernin liikevaihto nousi 5 % – ohjelmistopohjaisten toimialatuotteiden 12 %:n kasvu vahvan kehityksen ajurina
  • Oikaistu liikevoittomarginaali parani yli 9 %:iin
  • Hyvä kannattavuus Tuotekehityspalveluissa

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa

Toisen neljänneksen avainluvut

IT-palvelut

  • Liikevaihdon kasvu oli 6,1 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 7,3 %
  • Oikaistu liikevoitto oli 32,4 (26,9) milj. euroa eli 9,3 % (8,1) liikevaihdosta

Konserni

  • Liikevaihdon kasvu oli 4,7 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 5,9 %
  • Oikaistu liikevoitto oli 35,8 (30,1) milj. euroa eli 9,4 % (8,3) liikevaihdosta
  • Uusien tilausten määrä oli 326 (340) milj. euroa ja tilauskanta oli 1 757 (1 737) milj. euroa – uusien tilausten odotetaan vahvistuvan toisella vuosipuoliskolla
4–6/2016 4–6/2015 1–6/2016 1–6/2015
Liikevaihto, milj. euroa 381,0   363,8   748,5   729,4  
   Muutos, % 4,7    -5,8   2,6   -5,7  
   Muutos paikallisissa valuutoissa, % 5,9    -4,5   3,6   -3,6  
Liikevoitto (EBITA), milj. euroa 1) 35,7   26,2   67,3   43,4  
Liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta 9,4   7,2   9,0   5,9  
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 32,3    23,1   60,6   37,0  
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 8,5    6,3   8,1   5,1  
Oikaistu 2) liikevoitto (EBIT), milj. euroa 35,8    30,1   67,3   60,8  
Oikaistu 2) liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 9,4    8,3   9,0   8,3  
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa 24,2    17,4   45,7   26,5  
Osakekohtainen tulos, euroa 0,33   0,24   0,62   0,36  
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -13,7    12,4   33,2   49,1  
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 26,2   4,5   26,2   4,5  
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 25,9   7,5   25,9   7,5  
Käyttöomaisuusinvestoinnit ja yrityshankinnat, milj. euroa 11,8    10,6   21,2   22,2  
Korollinen nettovelka, milj. euroa 103,3   5,3    103,3   5,3  
Nettovelka/EBITDA 0,5    0,0   0,5   0,0  
Book-to-bill -suhdeluku 0,9    0,9    0,9   1,1  
Tilauskanta 1 757 1 737   1 757  1 737 
Henkilöstö 30.6.  13 381  12 949 13 381 12 949

1) sisältää kaikkien aineettomien erien poiston; aiemmin lukuun sisältyivät vain yritysostoihin liittyvät aineettomat erät
2) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät
 

Koko vuoden 2016 näkymät ennallaan

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu1) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (150,8 milj. euroa vuonna 2015).

1) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät


Toimitusjohtajan kommentti

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

“On ilahduttavaa nähdä, että Tiedon liikevaihto on kasvanut hyvin: koko konsernissa kasvu oli 5 prosenttia ja IT-palveluissa kehitys oli tätäkin vahvempaa. Samanaikaisesti kannattavuutemme myönteinen kehitys on jatkunut ja oikaistu liikevoittomarginaalimme nousi yli 9 prosenttiin. Toisella neljänneksellä erityisen vahvan tuloksen tekivät ohjelmistopohjaiset toimialaratkaisumme sekä Konsultointi ja integraatiopalvelut. Lisäksi Finanssipalveluissa kehitys oli jälleen kerran hyvä.

Liiketoimintamme on vahvistunut tulevaisuuden innovaatioihin ja kasvuliiketoimintoihin tehtyjen investointien myötä. Jatkamme investointejamme muun muassa pilvipalveluihin, digitaaliseen asiakaskokemukseen, teolliseen internetiin ja tietoturvapalveluihin. Lisäksi jatkamme investointejamme ohjelmistopohjaisiin toimialaratkaisuihin, joiden avulla voimme tarjota asiakkaillemme lisäarvoa sekä tukea kasvutavoitteitamme.

Maaliskuussa lanseeratun uuden strategiamme hyvä vastaanotto sidosryhmiemme keskuudessa on ollut kannustavaa. Odotamme myönteisen liiketoiminnan kehityksen jatkuvan myös vuoden toisella puoliskolla.”


Taloudellinen tulos palvelualueittain

Milj. euroa  Asiakasmyynti
4–6/2016
 Asiakasmyynti
4–6/2015
Muutos, % Liikevoitto
4–6/2016
Liikevoitto
4–6/2015
Jatkuvat palvelut 134 131 2 9,8 3,1
Konsultointi ja integraatiopalvelut 107 101 6 10,9 8,5
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 110 98 12 12,5 10,8
Tuotekehityspalvelut 31 33 -9 3,3 5,7
Tukitoiminnot ja globaali johto -4,2 -5,0
Yhteensä 381 364 5  32,3 23,1


Liikevoitto palvelualueittain

% Liikevoitto,
% liikevaihdosta
4–6/2016
Liikevoitto,
% liikevaihdosta
4–6/2015
Oikaistu1) liikevoitto,
% liikevaihdosta
4–6/2016
Oikaistu1) liikevoitto,
% liikevaihdosta
4–6/2015
Jatkuvat palvelut 7,4 2,4 7,4 7,6
Konsultointi ja integraatiopalvelut 10,2 8,4 10,6 8,6
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 11,4 11,0 12,9 12,2
Tuotekehityspalvelut 10,7 17,1 11,1 9,6
Yhteensä 8,5 6,3 9,4 8,3

1) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät


Asiakasmyynti toimialaryhmittäin

Milj. euroa Asiakasmyynti 4–6/2016 Asiakasmyynti 4–6/2015 Muutos, %
Finanssipalvelut 93 88 5
Teollisuus, kauppa ja logistiikka 82 77 6
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 120 107 13
Tietoliikenne, media ja energia 56 58 -3
IT-palvelut  350 330 6
Tuotekehityspalvelut 31 33 -9
Yhteensä 381 364 5


Yritysostojen vaikutus palvelualueittain

Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
4–6 /2016
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
4–6 /2016
Jatkuvat palvelut 2,7 2,7
Konsultointi ja integraatiopalvelut  6,1  1,1 
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet   15,4  6,5 
IT-palvelut  7,3  3,1 
Tuotekehityspalvelut  -8,3  -8,3 
Yhteensä  5,9  2,1 


Yritysostojen vaikutus toimialaryhmittäin

Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
4–6 /2016
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
4–6 /2016
Finanssipalvelut  7,1  6,8 
Teollisuus, kauppa ja logistiikka  5,9  2,3 
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi  13,3  5,5 
Tietoliikenne, media ja energia  -0,9  -5,2 
IT-palvelut  7,3  3,1 
Tuotekehityspalvelut  -8,3  -8,3 
Yhteensä  5,9  2,1 


Lisätietoja:

Lasse Heinonen, talousjohtaja, puh. 020 726 6329, 050 393 4950, lasse.heinonen (at) tieto.com
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 727 1725, 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 22.7.2016 klo 11.00 Suomen aikaa Tiedon toimitiloissa Helsingissä, osoite Aku Korhosen tie 2-6. Tilaisuus on englanninkielinen. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Lasse Heinonen.

Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Tiedon internetsivuilla. Webcast-lähetystä varten osallistujat tarvitsevat Adobe Flash version 10.1.0 tai uudemman. Tieto järjestää samassa yhteydessä puhelinkonferenssin, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)203 043 2002
USA: +1 719 325 2131
Osallistujakoodi: 6304748

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutaman minuutin ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.
 

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet
 

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi 

Liitteet

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä