noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset 19.3.2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

22 tammikuuta 2015

Tieto Oyj        PÖRSSITIEDOTE                22.1.2015, klo 15.00

Tieto Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

1 Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja nykyisten hallituksen jäsenten Kurt Jofsin, Eva Lindqvistin, Sari Pajarin, Markku Pohjolan, Endre Rangnesin, Teuvo Salmisen ja Jonas Synnergrenin valitsemista uudelle toimikaudelle. Lisäksi uudeksi jäseneksi nimitystoimikunta ehdottaa Lars Wollungia. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Risto Perttunen on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Markku Pohjolan uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Lars Wollung (s. 1961) työskentelee toimitusjohtajana Intrum Justitia AB:ssa, joka on Euroopan johtava luotonhallintapalveluja tarjoava yritys. Hän on aiemmin toiminut toimitusjohtajana Acando AB:ssa, joka on NASDAQ:ssa listattu johdon ja IT-palvelujen konsulttiyritys. Hän on aiemmin toiminut konsulttina omassa yrityksessään sekä McKinsey & Companyssa. Hänellä on kauppatieteen maisteritutkinto Tukholman kauppakorkeakoulusta sekä diplomi-insinöörin tutkinto Royal Institute of Technologystä, minkä lisäksi hän on suorittanut MBA-opintoja New Yorkin yliopistossa.

Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävissä Tiedon internet-sivuilla www.tieto.com/cv.

Edellä olevan lisäksi yhtiön henkilöstö valitsee kaksi varsinaista hallituksen jäsentä ja kummallekin henkilökohtaisen varajäsenen. Henkilöstön edustajien toimikausi on kahden vuoden mittainen. Esa Koskinen (varajäsen Ilpo Waljus) ja Anders Palklint (varajäsen Marita Ekblom) on valittu hallitukseen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2016 saakka.

2 Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille seuraavia palkkioita: puheenjohtaja 83 000 euroa, varapuheenjohtaja 52 500 euroa ja hallituksen jäsen 34 500 euroa. Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. Tieto-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Tieto Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2015 julkistuksesta. Ehdotuksen mukaan varsinainen yhtiökokous päättäisi osakkeiden hankkimisesta suoraan hallituksen jäsenten lukuun, mikä katsotaan asianmukaiseksi tavaksi hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä noudattaen. Toimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua.

3 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010 päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä suurimpien osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin suomalaiseen ja ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 31.8.2014 rekisteröityjen omistustietojen perusteella.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle 2014 ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:

Martin Oliw, osakas, Cevian Capital AB,
Kari Järvinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy,
Lauri Vaittinen, arvopaperijohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera,
Timo Ritakallio, varatoimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ja
Markku Pohjola, hallituksen puheenjohtaja, Tieto Oyj.

Nimitystoimikunta raportoi varsinaiselle yhtiökokoukselle toimikunnan työskentelystä.

Lisätietoja:
Jouko Lonka, lakiasiainjohtaja, puh. 020 727 8182, 0400 424 451, etunimi.sukunimi (at) tieto.com


TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Tukholma
Keskeiset tiedotusvälineetTieto
on Pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille ja tuotekehityspalveluita viestintäteknologian ja sulautettujen järjestelmien alueella. Yhtiön tuotekehitysliiketoiminta ja toimituskeskukset toimivat maailmanlaajuisesti. Tieto on sitoutunut kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa tietotekniikan ja vahvan toimiala- ja asiakasymmärryksen avulla, sekä auttaa asiakkaitaan löytämään uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan muutoksessa. Me Tiedossa uskomme jatkuvaan kehittymiseen ja työmme tuloksiin.

Tieto on perustettu vuonna 1968, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 14 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssä Helsingissä ja Tukholmassa. Lisätietoja osoitteessa www.tieto.fi.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä